Tämän blogin uusimmat kirjoitukset http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/blogi/blog Wed, 17 Jan 2018 18:19:19 +0200 fi Millaisen Presidentin kansa ansaitsee? http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249294-millaisen-presidentin-kansa-ansaitsee <p>Tasavallan Presidentin vallan rajat pääsi viimein keskusteluun Haaviston todetessa, että olisi voinut hakea juridista neuvoa ennen kuin allekirjoittaa aktiivimallilain. <a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/239273-professori-arahti-haavistolle-aktiivimallipuheista-nyt-kalastelet-pekka-vaarallisilla" target="_blank">Jostain syystä tämä herätti ärtymystä professoreita myöten</a>, vaikka varmasti korkeimman oikeuden näkemyksen kuuleminen lain perustuslaillisuudesta ennen sen hyväksymistä on Presidentin ehdoton oikeus.</p><p>Itse kuulun niihin, jotka toivoisivat Presidentin käyttävän oikeuksiaan huomattavasti rohkeammin. Valtion päätöksenteko ei ole laadukasta, eikä se välttämättä johdu pelkästään siitä, että perustuslakivaliokunnalla on mahdollisuus hyväksyä hallituksen lakiesitys ilman eduskuntaäänestystä. Ongelmat johtuvat nähdäkseni instituutiovallasta, poliittisista kompromisseista ja vastuuvelvoitteen puutteesta. Luonnollisesti näitä ongelmia ei sisäpuolelta haluta ratkoa, sillä se huojuttaisi sitä vallan ja varallisuuden verkostoa, joka ajan saatossa on poliittiseen todellisuuteen rakentunut. Presidentti on tärkeä, sillä hänelle on annettu kaikki työkalut sen valvomiseen, ettei valtioneuvoston päätöksenteko lähde &quot;totaalisesti käsistä&quot;.</p><p><strong>Valtion korkea-arvoisin työkalupakki</strong></p><p>Merkittävin, mutta varmasti harvimmin tarvittu työkalu on arvovallan suoma poikkeuksellinen mahdollisuus puhua koko kansakunnalle. Perinteisesti maamme valittu Presidentti ottaa ainakin näkyviltä osin pesäeroa puoluekoneistoonsa. Tämä tekee hänestä helpommin vastaanotettavamman, kuin sellaisen tahon, jonka puoluetausta herättää negatiivisia mielikuvia.&nbsp;</p><p>Selkeimmät lain turvaamat työkalut, joilla Presidentti voi vaikuttaa sisäpolitiikkaan on oikeus antaa lausuma eduskunnan hyväksymään lakialoitteeseen, tai olla niitä kokonaan vahvistamatta. Vahvistamaton laki palautuu eduskunnalle, jonka on se yhdessä äänestyksessä kolmen kuukauden kuluessa asiasisällöltään muuttamattomana hyväksyttävä, tai se raukeaa.&nbsp;</p><p>Mielestäni tuo kolme kuukautta on merkittävä aika syventää julkista keskustelua ja ottaa kantaa Presidentin huomioihin, jolloin lain uudelleenarviointi eduskunnassa voi olla laadukkaampaa. Toisaalta, pelkästään läsnäolevien kansanedustajien määrä saattaisi keikauttaa venettä toiseen suuntaan. Kuka tahansahan voi katsoa eduskuntaäänestyksen tulokset, tarkastaen poissaolojen ja voittomarginaalin suhteen.</p><p>Presidentillä ei siis ole suoraa oikeutta vaikuttaa lainsäädäntöön, mutta arvovallan suomia pehmeämpiä keinoja vaikuttaa lainvalmisteluun löytyy. Presidentti voi kutsua kenet tahansa ystävälliselle yksityiselle keskustelulle Kultarantaan valtion kehityksen suunnasta, esimerkiksi ministerin, jonka vastuulla on merkittävä lakihanke. Hänellä on oikeus ilmaista, mitä seurauksia lainsäädännöllä ei ainakaan saa olla. Pahimmillaan Presidentti saattaa kokea, ettei valansa velvoittamana voi hyväksyä sellaista lakia, joka aiheuttaa vahinkoa kansakunnalle, vaikka lain perusteluissa ilmaistu tarkoitus olisikin jalo.</p><p>Presidentin nimitysoikeudesta on ajan saatossa tullut kumileimasin, joka ei anna juurikaan mahdollisuuksia estää korruptoituneiden tai kyvyttömien ministerien pesiytymistä hallitukseen. Toivon kuitenkin, että seuraava Presidenttimme käyttää oikeuttaan kysyä juridista konsultaatiota sen suhteen, mitä kieltäytymisestä seuraa, jos Anne Berner meinaa uudestaan päätyä ministeriksi.&nbsp;</p><p>Presidentin työkalupakkiin kuuluu myös merkittävä kyky saada informaatiota. En väitä, että hänellä olisi suora pääsy SUPO:n arkistoihin, mutta luonnollisesti omaa poikkeukselliset mahdollisuudet saada tietoonsa informaatiota ja siten rakentaa keskivertokansalaisen maailmankuvaa kattavampi ymmärrys niin Suomen kuin globaalin yhteisön tapahtumista. Epäilen, että ikävä kyllä, tämä työkalu menee sitä todennäköisemmin hukkaan, mitä ikääntyneempi Presidenttimme on.</p><p>Muita vähempimerkityksellisiä, lain suomia oikeuksia on armahdusoikeus, josta useat nykyisistä ehdokkaistamme olisivat valmiita luopumaan, sekä kunniamerkkien myöntämisoikeus. Perustuslain mukaan Presidentillä on myös oikeus säätää hallinnonalaansa liittyviä asetuksia, kuten muillakin korkea-arvoisilla virkamiehillä.</p><p>Näiden lisäksi totean lyhyesti, että kaikki mikä ei ole erikseen kiellettyä, on sallittua. Oleellisinta on henkilön rooli, jossa hän voi käytännössä tavata kenet tahansa ja keskustella mistä tahansa - televisiossa, radiossa tai lehtien mielipidepalstoilla - olettaen ettei hän pelkää sitä mahdollista arvostelua, mikä toimista koituu.</p><p><strong>Vala velvoittaa kantamaan vastuun</strong></p><p>&quot;Minä &ndash; &ndash;, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentintoimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä <em>kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä.</em>&quot;</p><p>Valtiosääntöä, eli perustuslakia Presidentti joutuu noudattamaan, eikä lähtökohtaisesti voida olettaa, että uusi lainsäädäntö on perustuslain vastainen. Juuri sen arvioimiseksi Presidentille on kuitenkin annettu oikeus pyytää lausunto korkeimmalta oikeudelta. Täytyy muistaa, että myös Presidentin juhlallisen vakuutuksen loppuosa häntä velvoittaa.</p><p><em>Vallan mukana kulkee siis myös vastuu</em>. Tasavallan Presidentin tulisi olla kansakunnasta huolehtiva vanhempi, sillä hänelle on ojennettu kaikki avaimet valvoakseen, että kansakunta kehittyy oikeaan suuntaan. Se, että viestitään Presidentin vastuun rajautuvan ulkopoliittisten suhteiden johtamiseen, on harha. Toivon, ettei yksikään tulevista Presidenteistämme sitä sorru uskomaan.</p><p>Tapani Karvinen<br />vpj. @ Piraattipuolue<br /><a href="http://k4rv1n3n.net" target="_blank">k4rv1n3n.net</a> / <a href="http://facebook.com/k4rv1n3n" target="_blank">Facebook</a> / <a href="http://twitter.com/k4rv1n3n">Twitter</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tasavallan Presidentin vallan rajat pääsi viimein keskusteluun Haaviston todetessa, että olisi voinut hakea juridista neuvoa ennen kuin allekirjoittaa aktiivimallilain. Jostain syystä tämä herätti ärtymystä professoreita myöten, vaikka varmasti korkeimman oikeuden näkemyksen kuuleminen lain perustuslaillisuudesta ennen sen hyväksymistä on Presidentin ehdoton oikeus.

Itse kuulun niihin, jotka toivoisivat Presidentin käyttävän oikeuksiaan huomattavasti rohkeammin. Valtion päätöksenteko ei ole laadukasta, eikä se välttämättä johdu pelkästään siitä, että perustuslakivaliokunnalla on mahdollisuus hyväksyä hallituksen lakiesitys ilman eduskuntaäänestystä. Ongelmat johtuvat nähdäkseni instituutiovallasta, poliittisista kompromisseista ja vastuuvelvoitteen puutteesta. Luonnollisesti näitä ongelmia ei sisäpuolelta haluta ratkoa, sillä se huojuttaisi sitä vallan ja varallisuuden verkostoa, joka ajan saatossa on poliittiseen todellisuuteen rakentunut. Presidentti on tärkeä, sillä hänelle on annettu kaikki työkalut sen valvomiseen, ettei valtioneuvoston päätöksenteko lähde "totaalisesti käsistä".

Valtion korkea-arvoisin työkalupakki

Merkittävin, mutta varmasti harvimmin tarvittu työkalu on arvovallan suoma poikkeuksellinen mahdollisuus puhua koko kansakunnalle. Perinteisesti maamme valittu Presidentti ottaa ainakin näkyviltä osin pesäeroa puoluekoneistoonsa. Tämä tekee hänestä helpommin vastaanotettavamman, kuin sellaisen tahon, jonka puoluetausta herättää negatiivisia mielikuvia. 

Selkeimmät lain turvaamat työkalut, joilla Presidentti voi vaikuttaa sisäpolitiikkaan on oikeus antaa lausuma eduskunnan hyväksymään lakialoitteeseen, tai olla niitä kokonaan vahvistamatta. Vahvistamaton laki palautuu eduskunnalle, jonka on se yhdessä äänestyksessä kolmen kuukauden kuluessa asiasisällöltään muuttamattomana hyväksyttävä, tai se raukeaa. 

Mielestäni tuo kolme kuukautta on merkittävä aika syventää julkista keskustelua ja ottaa kantaa Presidentin huomioihin, jolloin lain uudelleenarviointi eduskunnassa voi olla laadukkaampaa. Toisaalta, pelkästään läsnäolevien kansanedustajien määrä saattaisi keikauttaa venettä toiseen suuntaan. Kuka tahansahan voi katsoa eduskuntaäänestyksen tulokset, tarkastaen poissaolojen ja voittomarginaalin suhteen.

Presidentillä ei siis ole suoraa oikeutta vaikuttaa lainsäädäntöön, mutta arvovallan suomia pehmeämpiä keinoja vaikuttaa lainvalmisteluun löytyy. Presidentti voi kutsua kenet tahansa ystävälliselle yksityiselle keskustelulle Kultarantaan valtion kehityksen suunnasta, esimerkiksi ministerin, jonka vastuulla on merkittävä lakihanke. Hänellä on oikeus ilmaista, mitä seurauksia lainsäädännöllä ei ainakaan saa olla. Pahimmillaan Presidentti saattaa kokea, ettei valansa velvoittamana voi hyväksyä sellaista lakia, joka aiheuttaa vahinkoa kansakunnalle, vaikka lain perusteluissa ilmaistu tarkoitus olisikin jalo.

Presidentin nimitysoikeudesta on ajan saatossa tullut kumileimasin, joka ei anna juurikaan mahdollisuuksia estää korruptoituneiden tai kyvyttömien ministerien pesiytymistä hallitukseen. Toivon kuitenkin, että seuraava Presidenttimme käyttää oikeuttaan kysyä juridista konsultaatiota sen suhteen, mitä kieltäytymisestä seuraa, jos Anne Berner meinaa uudestaan päätyä ministeriksi. 

Presidentin työkalupakkiin kuuluu myös merkittävä kyky saada informaatiota. En väitä, että hänellä olisi suora pääsy SUPO:n arkistoihin, mutta luonnollisesti omaa poikkeukselliset mahdollisuudet saada tietoonsa informaatiota ja siten rakentaa keskivertokansalaisen maailmankuvaa kattavampi ymmärrys niin Suomen kuin globaalin yhteisön tapahtumista. Epäilen, että ikävä kyllä, tämä työkalu menee sitä todennäköisemmin hukkaan, mitä ikääntyneempi Presidenttimme on.

Muita vähempimerkityksellisiä, lain suomia oikeuksia on armahdusoikeus, josta useat nykyisistä ehdokkaistamme olisivat valmiita luopumaan, sekä kunniamerkkien myöntämisoikeus. Perustuslain mukaan Presidentillä on myös oikeus säätää hallinnonalaansa liittyviä asetuksia, kuten muillakin korkea-arvoisilla virkamiehillä.

Näiden lisäksi totean lyhyesti, että kaikki mikä ei ole erikseen kiellettyä, on sallittua. Oleellisinta on henkilön rooli, jossa hän voi käytännössä tavata kenet tahansa ja keskustella mistä tahansa - televisiossa, radiossa tai lehtien mielipidepalstoilla - olettaen ettei hän pelkää sitä mahdollista arvostelua, mikä toimista koituu.

Vala velvoittaa kantamaan vastuun

"Minä – –, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentintoimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä."

Valtiosääntöä, eli perustuslakia Presidentti joutuu noudattamaan, eikä lähtökohtaisesti voida olettaa, että uusi lainsäädäntö on perustuslain vastainen. Juuri sen arvioimiseksi Presidentille on kuitenkin annettu oikeus pyytää lausunto korkeimmalta oikeudelta. Täytyy muistaa, että myös Presidentin juhlallisen vakuutuksen loppuosa häntä velvoittaa.

Vallan mukana kulkee siis myös vastuu. Tasavallan Presidentin tulisi olla kansakunnasta huolehtiva vanhempi, sillä hänelle on ojennettu kaikki avaimet valvoakseen, että kansakunta kehittyy oikeaan suuntaan. Se, että viestitään Presidentin vastuun rajautuvan ulkopoliittisten suhteiden johtamiseen, on harha. Toivon, ettei yksikään tulevista Presidenteistämme sitä sorru uskomaan.

Tapani Karvinen
vpj. @ Piraattipuolue
k4rv1n3n.net / Facebook / Twitter

]]>
3 http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249294-millaisen-presidentin-kansa-ansaitsee#comments Presidentinvaalit 2018 Valta & vastuu Wed, 17 Jan 2018 16:19:19 +0000 Tapani Karvinen http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249294-millaisen-presidentin-kansa-ansaitsee
3 syytä äänestää Piraatit Turun valtuustoon http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234809-3-syyta-aanestaa-piraatit-turun-valtuustoon <p>Turku on varakas kaupunki, jossa palvelut ovat pääsääntöisesti hyvällä mallilla ja asukkailla alhainen veroprosentti. Vauraus tarjoaa mahdollisuuksia, mutta kaikki niistä eivät palvele kuntalaisia yhdenvertaisesti. Piraattipuolueen valtuustoehdokkaille tärkeintä on, että samalla kun kehitetään kasvavaa kaupungia fiksusti, pidetään huolta että kaupungin vauraus jakautuu sinne missä sitä eniten tarvitaan, ei sinne kenellä on suurin kyky siitä ammentaa. Keskeiset ratkaisumallimme Turulle ovat taloudellinen vastuuntunto, hallinnon läpinäkyvyys sekä asukkaiden osallistumiskyvyn mahdollistaminen ja kehittäminen.</p> <p><em>1. Piraattipuolue on ainoa Turun puolueista, joka ajaa Allianssi -hankintamallia käyttöönotettavaksi Turussa.&nbsp;</em></p> <p>Lyhyesti, Allianssi-mallilla tuotettu projekti takaa yhtäläisen bonuksen hankkeen toteuttajille, olettaen että hanke on valmis sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Jos ei, ylimääräiset kustannukset leikataan ensin bonuksesta, myöhemmin heidän voitoistaan. Tampere sai aikaiseksi vuonna 2016 kaksi hanketta määräajassa ja budjetin rajoissa Allianssi -mallilla, kun taas Turkua vaivaa edelleen perinteiset julkisen sektorin hankintaprosessin ongelmat.</p> <p><em>2. Yksikään valtuustopuolueista ei aja hallinnon läpinäkyvyyden lisäämistä, Piraattipuolueelle avoimuus on periaate kaikilla hallinnon tasoilla.</em></p> <p>Kansanvallan ja kuntalaisen oman edunvalvonnan toteutuminen vaatii, että kaikki tieto kunnan toiminnasta on kansalaisten saatavilla. Koska kaikki asiakirjat ovat jo valmiiksi sähköisessä muodossa, ei ole todellista estettä toimittaa niistä kopiot yhteiseen, avoimeen arkistoon. Parhaimmassa tapauksessa arkisto auttaisi työssään merkittävästi kunnan virkamiehiä, valtuuston jäseniä, toimittajia ja etenkin kuntansa hyvinvoinnista kiinnostuneita asukkaita.</p> <p><em>3. Ratkaisumme vanhustenhoitoon tai koulutukseen ei ole vain &quot;lisää rahaa!&quot;&nbsp;Tarjoamme moderneja, konkreettisia tapoja auttaa kaikkia ihmisiä.</em></p> <p>Vertaisoppiminen on paras tapa opettaa nuorille tiedonhakutaitojen lisäksi sosiaalisia taitoja. Pienryhmissä itsenäisesti työskentelevät oppilaat jättävät opettajalle aikaa huomioda ja keskittyä niihin ryhmiin missä on ongelmia. &quot;Yhden aikuisen&quot; luokassa tämä ei toimi, sillä yhden auttaminen sitoo ainoan auttajan. Siksi ajamme koulunkäyntiavustajien lisäämistä, mielellään siten, että jokaisessa luokkahuoneessa olisi aina kaksi aikuista.</p> <p>Digitaalinen syrjäytyminen ei kosketa pelkästään ikääntyneitä, vaan kaikista ikäryhmistä löytyy enemmän tai vähemmän ihmisiä, joilla on ongelmia käyttää moderneja digitaalisia laitteita,&nbsp;löytää ja käyttää kaupungin palveluita verkossa tai joilla on vaikeuksia ymmärtää internetissä käytävää keskustelua. Kaupungin tulee ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla riittävät mahdollisuudet tukeen ja opetukseen. Turun asuinalueiden keskuksissa tulee olla saatavilla ATK-tiloja kaikkia palvelevaan, ilmaiseen IT- ja viestintäopetukseen, vaikkapa peruskoulujen kanssa tehtyjen järjestelyjen avulla.</p> <p><strong>Ensimmäiset valtuutetut jopa kuuteen kaupunkiin</strong></p> <p>Turussa Piraattipuolueelle povattiin Kristillisdemokraatteja suurempaa kannatusta viimeisessä ennen kuntavaaleja 2017 julkaistussa gallupissa. Koska 2,4%:n ennuste on huomattavasti enemmän kuin mitä yhteen valtuustopaikkaan vaaditaan, tuellanne mahdollisuutemme ovat erinomaiset, jopa yllättäen useampaan paikkaan.</p> <p>Perinteisesti kuntavaaleissa äänestysprosentti on muita vaaleja pienempi. <strong>Äänelläsi on siis enemmän arvoa.</strong> Älä jätä sitä käyttämättä, sillä vanhojen valtaistuin vapisee vain äänestämällä uusi ryhmä valtuustoon.</p> <p>Tapani Karvinen<br />Puheenjohtaja, <a href="http://vs.piraattipuolue.fi" target="_blank">Varsinais-Suomen Piraatit ry</a><br />Varapuheenjohtaja, <a href="http://piraattipuolue.fi" target="_blank">Piraattipuolue r.p.</a><br /><a href="http://k4rv1n3n.net" target="_blank">k4rv1n3n.net</a> / <a href="http://fb.com/k4rv1n3n" target="_blank">Facebook</a> / <a href="http://twitter.com/k4rv1n3n" target="_blank">Twitter</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Turku on varakas kaupunki, jossa palvelut ovat pääsääntöisesti hyvällä mallilla ja asukkailla alhainen veroprosentti. Vauraus tarjoaa mahdollisuuksia, mutta kaikki niistä eivät palvele kuntalaisia yhdenvertaisesti. Piraattipuolueen valtuustoehdokkaille tärkeintä on, että samalla kun kehitetään kasvavaa kaupungia fiksusti, pidetään huolta että kaupungin vauraus jakautuu sinne missä sitä eniten tarvitaan, ei sinne kenellä on suurin kyky siitä ammentaa. Keskeiset ratkaisumallimme Turulle ovat taloudellinen vastuuntunto, hallinnon läpinäkyvyys sekä asukkaiden osallistumiskyvyn mahdollistaminen ja kehittäminen.

1. Piraattipuolue on ainoa Turun puolueista, joka ajaa Allianssi -hankintamallia käyttöönotettavaksi Turussa. 

Lyhyesti, Allianssi-mallilla tuotettu projekti takaa yhtäläisen bonuksen hankkeen toteuttajille, olettaen että hanke on valmis sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Jos ei, ylimääräiset kustannukset leikataan ensin bonuksesta, myöhemmin heidän voitoistaan. Tampere sai aikaiseksi vuonna 2016 kaksi hanketta määräajassa ja budjetin rajoissa Allianssi -mallilla, kun taas Turkua vaivaa edelleen perinteiset julkisen sektorin hankintaprosessin ongelmat.

2. Yksikään valtuustopuolueista ei aja hallinnon läpinäkyvyyden lisäämistä, Piraattipuolueelle avoimuus on periaate kaikilla hallinnon tasoilla.

Kansanvallan ja kuntalaisen oman edunvalvonnan toteutuminen vaatii, että kaikki tieto kunnan toiminnasta on kansalaisten saatavilla. Koska kaikki asiakirjat ovat jo valmiiksi sähköisessä muodossa, ei ole todellista estettä toimittaa niistä kopiot yhteiseen, avoimeen arkistoon. Parhaimmassa tapauksessa arkisto auttaisi työssään merkittävästi kunnan virkamiehiä, valtuuston jäseniä, toimittajia ja etenkin kuntansa hyvinvoinnista kiinnostuneita asukkaita.

3. Ratkaisumme vanhustenhoitoon tai koulutukseen ei ole vain "lisää rahaa!" Tarjoamme moderneja, konkreettisia tapoja auttaa kaikkia ihmisiä.

Vertaisoppiminen on paras tapa opettaa nuorille tiedonhakutaitojen lisäksi sosiaalisia taitoja. Pienryhmissä itsenäisesti työskentelevät oppilaat jättävät opettajalle aikaa huomioda ja keskittyä niihin ryhmiin missä on ongelmia. "Yhden aikuisen" luokassa tämä ei toimi, sillä yhden auttaminen sitoo ainoan auttajan. Siksi ajamme koulunkäyntiavustajien lisäämistä, mielellään siten, että jokaisessa luokkahuoneessa olisi aina kaksi aikuista.

Digitaalinen syrjäytyminen ei kosketa pelkästään ikääntyneitä, vaan kaikista ikäryhmistä löytyy enemmän tai vähemmän ihmisiä, joilla on ongelmia käyttää moderneja digitaalisia laitteita, löytää ja käyttää kaupungin palveluita verkossa tai joilla on vaikeuksia ymmärtää internetissä käytävää keskustelua. Kaupungin tulee ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla riittävät mahdollisuudet tukeen ja opetukseen. Turun asuinalueiden keskuksissa tulee olla saatavilla ATK-tiloja kaikkia palvelevaan, ilmaiseen IT- ja viestintäopetukseen, vaikkapa peruskoulujen kanssa tehtyjen järjestelyjen avulla.

Ensimmäiset valtuutetut jopa kuuteen kaupunkiin

Turussa Piraattipuolueelle povattiin Kristillisdemokraatteja suurempaa kannatusta viimeisessä ennen kuntavaaleja 2017 julkaistussa gallupissa. Koska 2,4%:n ennuste on huomattavasti enemmän kuin mitä yhteen valtuustopaikkaan vaaditaan, tuellanne mahdollisuutemme ovat erinomaiset, jopa yllättäen useampaan paikkaan.

Perinteisesti kuntavaaleissa äänestysprosentti on muita vaaleja pienempi. Äänelläsi on siis enemmän arvoa. Älä jätä sitä käyttämättä, sillä vanhojen valtaistuin vapisee vain äänestämällä uusi ryhmä valtuustoon.

Tapani Karvinen
Puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Piraatit ry
Varapuheenjohtaja, Piraattipuolue r.p.
k4rv1n3n.net / Facebook / Twitter

]]>
2 http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234809-3-syyta-aanestaa-piraatit-turun-valtuustoon#comments #kuntavaalit2017 Piraattipuolue Vaaliteemat Sun, 02 Apr 2017 12:07:12 +0000 Tapani Karvinen http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234809-3-syyta-aanestaa-piraatit-turun-valtuustoon
Sukupuolineutraalin maanpuolustuksen sudenkuopat http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231118-sukupuolineutraalin-maanpuolustuksen-sudenkuopat <p>Olen pohtinut miksi puolustusvoimissa vastustetaan ajatusta tasa-arvoisesta varusmiespalveluksesta. Muutamia selkeitä huolenaiheita on, joihin itsekin voin samaistua.</p><p>Uskoisin että keskeisin ongelma liittyy siihen, miten miehet ja naiset toimii yhdessä paineen alla. Ottaako miehen suojeluvaisto vallan ja jättääkö hän määrätyn tehtävänsä kun mielitetty on vaarassa? Aiheuttaako naisten läsnäolo keskittymishäiriöitä miehille, jotka voivat potentiaalisesti olla erittäin vaarallisia kun käsitellään aseita ja räjähteitä? Voiko armeijan henkilöstöhierarkia johtaa hyväksikäyttöön, jos naisia on enemmän läsnä? Ja jos näin tapahtuisi, niin voisiko rajanylitys sovitusta sopimattomaan aktiin olla todistettavissa?</p><p>Ymmärrän kyllä, että nämä koetaan hyvin selkeiksi ongelmiksi pääesikunnassa. Samalla ne ovat sen luontoisia huomioita, ettei niitä PR-syistä haluta tuoda esiin. Mielestäni kaikki nämä ongelmat ovat ylitettävissä ja tasa-arvoisesta varusmiespalveluksesta olisi mittavaa hyötyä tasa-arvon toteutumiselle käytännössä.</p><p>Ideaaliarmeijassa miehiltä ja naisilta vaaditaan samaa suoriutumis- ja paineensietokykyä, jota taistelutilanteet vaativat. Lisäksi eroa ei ole kohtelussa, rankaisussa tai palkinnoissa. Keskeisin hyöty yhteiskunnalle syntyy kun sukupuolet näkevät käytännössä, kuinka muutkin pystyvät samoihin tehtäviin.&nbsp;</p><p>Mitä enemmän naisia on mukana, sen vahvemmin viesti miehille välittyy. Mitä normaalimpaa tasa-arvoisesta kohtelusta tulee, sen todennäköisemmin asenne tarttuu ja pysyy myös armeijan jälkeen. Satunnaisotanta takaa, että armeijan tuottama asennekoulutus leviää kaikkiin yhteiskuntaluokkiin.</p><p><br /><strong>Tasa-arvoinen maanpuolustus vaatii muutakin kuin kutsunnat</strong></p><p><a href="http://www.talouselama.fi/uutiset/paaesikunta-ei-nae-naisten-kutsunnoille-tarvetta-voisi-johtaa-naisten-hallitsemattomasti-lisaantyvaan-haluun-suorittaa-vapaaehtoinen-asepalvelus-6621565" target="_blank">Pääesikunnan ajatuksenjuoksu on tuomittu epäonnistumaan</a> alusta alkaen. On selvää, ettei mikään valtion virasto halua toimintakustannusten kasvavan kohtuuttomasti, ja että taloudellisella verukkeella on helppo torpata mikä tahansa uudistus. Naisten ottaminen mukaan kutsuntoihin on vain yksi pala siitä kokonaisuudesta, mitä puolustusvoimien tasa-arvoistaminen vaatii. Luonnollisesti laajemmin naisia palvelevia rakenteita jouduttaisiin kehittämään, koulutusta ja sen valvontaa hiomaan, sekä miettimään puolustusvoimille vaikeilta tuntuvia, sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita.&nbsp;</p><p>Toisin kuin pääesikunta, mielestäni parasta olisi että puolustusvoimat joutuisi sanomaan osalle kutsutuista halukkaista &quot;tähän erään ei mahdu, mutta olet jonossa seuraavaan&quot;, sen sijaan että osallistuminen on osalle väistämätön pakko. Ne, jotka tulevat kutsuntoihin kuten velvoitettu, mutta eivät osoita intoa osallistumiseen, kutsuttaisiin uudelleen aina siihen saakka, kunnes iän tai muun syyn vuoksi tulee selväksi, ettei se enää ole tarpeellista. Osallistumistahdon tulisi syntyä siitä, että palvelus koetaan osittain velvollisuudeksi kansakunnalle, osittain kunnia-asiaksi ja aina taloudellisesti järkeväksi.</p><p>Samalla kun naiset otetaan mukaan kutsuntoihin, täytyy maanpuolustukseen osallistumisen velvollisuudet myös tasa-arvoistaa. Käytännössä tämä tarkoittaa lisää vapaaehtoisuutta, mikä palvelee hyvin niitä, jotka yllättäen joutuvat sovittamaan asepalvelusta yhteen töiden, opiskelun tai perheen kanssa. Maanpuolustuskoulutukseen osallistuvien tarve tulisi jatkossakin arvioida määrärahojen, koulutusresurssien ja oletetun tarpeen mukaan, ja jos näyttää siltä ettei riittävästi vapaaehtoisia ole, velvolliseksi joutuisivat ne, jotka eivät voi osoittaa hyvää syytä olla osallistumatta juuri nyt.</p><p>Yleisesti maanpuolustusreformiin liittyen ehdottaisin, että siviilipalveluksen kesto rajattaisiin kuuteen kuukauteen, kehitettäisiin uusia muotoja varusmies- ja siviilipalvelukselle. Lisäksi luopuisin varusmiesten päivärahasta, olettaen että valtioon saadaan lähitulevaisuudessa järkevä perustulomalli, joka kattaa myös varusihmiset.</p><p><br />Tapani Karvinen<br />Puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Piraatit<br />Varapuheenjohtaja, Piraattipuolue<br /><a href="http://k4rv1n3n.net/wp/" target="_blank">k4rv1n3n.net</a> / <a href="http://fb.com/k4rv1n3n" target="_blank">Facebook</a> / <a href="http://twitter.com/k4rv1n3n" target="_blank">Twitter</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen pohtinut miksi puolustusvoimissa vastustetaan ajatusta tasa-arvoisesta varusmiespalveluksesta. Muutamia selkeitä huolenaiheita on, joihin itsekin voin samaistua.

Uskoisin että keskeisin ongelma liittyy siihen, miten miehet ja naiset toimii yhdessä paineen alla. Ottaako miehen suojeluvaisto vallan ja jättääkö hän määrätyn tehtävänsä kun mielitetty on vaarassa? Aiheuttaako naisten läsnäolo keskittymishäiriöitä miehille, jotka voivat potentiaalisesti olla erittäin vaarallisia kun käsitellään aseita ja räjähteitä? Voiko armeijan henkilöstöhierarkia johtaa hyväksikäyttöön, jos naisia on enemmän läsnä? Ja jos näin tapahtuisi, niin voisiko rajanylitys sovitusta sopimattomaan aktiin olla todistettavissa?

Ymmärrän kyllä, että nämä koetaan hyvin selkeiksi ongelmiksi pääesikunnassa. Samalla ne ovat sen luontoisia huomioita, ettei niitä PR-syistä haluta tuoda esiin. Mielestäni kaikki nämä ongelmat ovat ylitettävissä ja tasa-arvoisesta varusmiespalveluksesta olisi mittavaa hyötyä tasa-arvon toteutumiselle käytännössä.

Ideaaliarmeijassa miehiltä ja naisilta vaaditaan samaa suoriutumis- ja paineensietokykyä, jota taistelutilanteet vaativat. Lisäksi eroa ei ole kohtelussa, rankaisussa tai palkinnoissa. Keskeisin hyöty yhteiskunnalle syntyy kun sukupuolet näkevät käytännössä, kuinka muutkin pystyvät samoihin tehtäviin. 

Mitä enemmän naisia on mukana, sen vahvemmin viesti miehille välittyy. Mitä normaalimpaa tasa-arvoisesta kohtelusta tulee, sen todennäköisemmin asenne tarttuu ja pysyy myös armeijan jälkeen. Satunnaisotanta takaa, että armeijan tuottama asennekoulutus leviää kaikkiin yhteiskuntaluokkiin.


Tasa-arvoinen maanpuolustus vaatii muutakin kuin kutsunnat

Pääesikunnan ajatuksenjuoksu on tuomittu epäonnistumaan alusta alkaen. On selvää, ettei mikään valtion virasto halua toimintakustannusten kasvavan kohtuuttomasti, ja että taloudellisella verukkeella on helppo torpata mikä tahansa uudistus. Naisten ottaminen mukaan kutsuntoihin on vain yksi pala siitä kokonaisuudesta, mitä puolustusvoimien tasa-arvoistaminen vaatii. Luonnollisesti laajemmin naisia palvelevia rakenteita jouduttaisiin kehittämään, koulutusta ja sen valvontaa hiomaan, sekä miettimään puolustusvoimille vaikeilta tuntuvia, sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita. 

Toisin kuin pääesikunta, mielestäni parasta olisi että puolustusvoimat joutuisi sanomaan osalle kutsutuista halukkaista "tähän erään ei mahdu, mutta olet jonossa seuraavaan", sen sijaan että osallistuminen on osalle väistämätön pakko. Ne, jotka tulevat kutsuntoihin kuten velvoitettu, mutta eivät osoita intoa osallistumiseen, kutsuttaisiin uudelleen aina siihen saakka, kunnes iän tai muun syyn vuoksi tulee selväksi, ettei se enää ole tarpeellista. Osallistumistahdon tulisi syntyä siitä, että palvelus koetaan osittain velvollisuudeksi kansakunnalle, osittain kunnia-asiaksi ja aina taloudellisesti järkeväksi.

Samalla kun naiset otetaan mukaan kutsuntoihin, täytyy maanpuolustukseen osallistumisen velvollisuudet myös tasa-arvoistaa. Käytännössä tämä tarkoittaa lisää vapaaehtoisuutta, mikä palvelee hyvin niitä, jotka yllättäen joutuvat sovittamaan asepalvelusta yhteen töiden, opiskelun tai perheen kanssa. Maanpuolustuskoulutukseen osallistuvien tarve tulisi jatkossakin arvioida määrärahojen, koulutusresurssien ja oletetun tarpeen mukaan, ja jos näyttää siltä ettei riittävästi vapaaehtoisia ole, velvolliseksi joutuisivat ne, jotka eivät voi osoittaa hyvää syytä olla osallistumatta juuri nyt.

Yleisesti maanpuolustusreformiin liittyen ehdottaisin, että siviilipalveluksen kesto rajattaisiin kuuteen kuukauteen, kehitettäisiin uusia muotoja varusmies- ja siviilipalvelukselle. Lisäksi luopuisin varusmiesten päivärahasta, olettaen että valtioon saadaan lähitulevaisuudessa järkevä perustulomalli, joka kattaa myös varusihmiset.


Tapani Karvinen
Puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Piraatit
Varapuheenjohtaja, Piraattipuolue
k4rv1n3n.net / Facebook / Twitter

]]>
7 http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231118-sukupuolineutraalin-maanpuolustuksen-sudenkuopat#comments maanpuolustus Tasa-arvo Varusmiespalvelus Wed, 08 Feb 2017 17:12:54 +0000 Tapani Karvinen http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231118-sukupuolineutraalin-maanpuolustuksen-sudenkuopat
Kaikki oleellinen salaliitoista http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230277-kaikki-oleellinen-salaliitoista <p>Finlexin mukaan <em>salaliitto</em> tarkoittaa <a href="http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2002/20020044?search%5Btype%5D=pika&amp;search%5Bpika%5D=salaliitto#idp3648624" target="_blank">suunnitelmaa vakavan rikoksen toteuttamiseksi</a>. Lainsäädäntömme tuntee vastaavalta kuulostavan <em>salahankkeen</em>, joka voi koskea rahanpesurikoksia ja vaarallisia sotilasrikoksia. Muiden maiden laisäädäntöön tehtyjen viittausten lisäksi lainsäädännössämme on erinäisiä valmisteluun liittyviä vakavia rikosnimikkeitä, kuten <em>joukkotuhonnan valmistelu, valtiopetoksen valmistelu, maanpetoksellinen yhteydenpito sekä salakuuntelun ja salakatselun valmistelu</em>, jotka täyttävät salaliiton tunnusmerkit.&nbsp;</p><p>Hyvä esimerkki salaliittojen ja -teorioiden rajan etsimiseen on <a href="http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015120320773182_uu.shtml" target="_blank">Suomen mittavin salakuuntelutapaus</a>. Epäiltynä yli seitsemästä tuhannesta luvattomasta salakuuntelusta oli tullin tutkinnanjohtaja. Syyte vanheni syyttäjä Krista Soukolan pöydälle vuonna 2015. Täyttääkö kumpikaan, syytetyn tai syyttäjän toiminta tässä salaliiton tunnusmerkit? Tällä kertaa ei, sillä syytetty ei joutunut vastaamaan oikeudessa salakuuntelusyytteeseen, eikä näyttöä syytteen käsittelyn tarkoituksenmukaisesta hidastamisesta ole ilmaantunut.</p><p>Salaliittoteorioille tunnuksenomaista on se, että ne perustuvat väitteisiin joita ei voi kumota. Vastaavasti, salaliitoille tunnuksenomaista on näytön hankkimisen vaikeus, tai kuten <a href="http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2002/20020044?search%5Btype%5D=pika&amp;search%5Bpika%5D=salaliitto#idp3648624" target="_blank">lainsäätäjämme toteavat</a> salaliittoja koskevasta lainsäädännöstä, &quot;tällaisen kriminalisoinnin soveltamiseen liittyy vaikeita näyttöongelmia.&quot;</p><p>Sekä salaliittoja että -teorioita näyttää vaivaavan sama ongelma, näyttöä väitteiden tueksi on vaikea löytää.</p><p><strong>Tie teoriasta todellisuuteen</strong></p><p>Isoveli valvoo -teoria, eli epäilys Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisten harrastamasta kattavasta tiedonkeruusta oli vain salaliittoteoria lähes kymmenen vuoden ajan. Sitten areenalle astui Edward Snowden, eikä asiasta enää ollut epäilystäkään. NSA:n harrasti verkkoliikenteen massavalvontaa erittäin pitkälle kehitetyin menetelmin, oman tai muiden valtioiden kirjesalaisuudesta tai vastaavantyyppisistä lainsäädännöistä välittämättä.</p><p>Vasta pilliinviheltäjien esilletuomien todisteiden myötä salaliittoteorioista voi tulla osa yleisesti hyväksyttyä todellisuutta. Väärintekojen paljastaminen ei ole koskaan helppoa, sillä se johtaa epäsuosioon paljastuksen kohteen silmissä ja mahdollisesti vakaviin, konkreettisiin seuraamuksiin. Sen vuoksi lähdesuoja on tärkeä periaate tutkivien toimittajien ja Wikileaksin työssä. Lähdesuojan avulla merkittävällä tiedolla on tie julkisuuteen, samalla kun lähde voi säilyttää perhesuhteensa ja jatkaa elämäänsä suhteellisen normaalisti.</p><p><strong>Infosodan keskellä</strong></p><p>Ihmisen mielikuvitus on vilkas ja luonne onneksi edelleen utelias. Maailman tapahtumat kiinnostavat useimpia ja jokainen toivoo että voisivat niistä rakentaa luotettavan kokonaiskuvan. Faktojen uupuessa mielikuvitus tekee helposti tepposensa. Virheellisistä olettamuksista voi syntyä usko juurikin niin kahjoihin salaliittoteorioihin, kuin mitä Sanna Ukkola luettelee blogauksessaan &quot;<a href="http://yle.fi/uutiset/3-9417639" target="_blank">Ei, Hillary ei osallistunut saatanallisiin rituaaleihin</a>&quot;. Uskottavin Hillary -teorioista kuitenkin blogauksesta uupui.</p><p>Wikileaksin vuotamat sähköpostit paljastavat useiden <a href="http://www.bing.com/search?q=dnc+leak" target="_blank">DNC:n työntekijöiden ohjanneen presidenttiehdokkuuden voittoa pois</a> Bernie Sandersilta, Clintonin eduksi. Tätä DNC pyysi virallisesti Sandersilta anteeksi. Jos olet muiden seikkojen vakuuttunut siitä, että Sanders olisi voittanut Trumpin, voit perustellusti sanoa, että salaliitto presidenttiehdokkuuden varmistamiseksi Hillarylle johti - tuskin tarkoituksella mutta koko maailman harmiksi - &quot;vapaan maailman&quot; johtajuuden ojentamiseen Donald Trumpille.</p><p>Toimittajien ei mielestäni pitäisi joutua näiden tuhansien eritasoisten teorioiden debunkkaajiksi, vaan pikemminkin jatkaa pilliinviheltäjien puolella pyrkien tuomaan esille sitä &quot;vaikeasti selvitettävää&quot; tietoa. Valmiudet väitteiden tarkistamiseen ja tiedon analysointiin sen sijaan tulisi olla kaikilla, ikääntyvää väestöä ehdottomasti unohtamatta.</p><p><strong>Mitä tästä voi oppia</strong></p><p>Salaliittojen ja -teorioiden ongelma liittyy termin ensimmäiseen määritelmään - salassa pysyvät seikat pitävät keskustelun teoriatasolla. Jos todisteet tulevat esille, asia ei ole enää salainen ja viimeistään oikeustuomion myötä voimme lakata puhumasta teoriasta. Esimerkiksi jokainen <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Pes%C3%A4pallon_sopupeliskandaali" target="_blank">sopupeli kotimaisessa urheilussa</a>, josta lehdet eivät uutisoi, ovat onnistuneita salaliittoja. Jos taas yksityinen taho epäilee sopupeliä, mutta ei kykene esittämään siitä todisteita, hän on salaliittoteoreetikko. Kunnes sitten pystyy, jolloin salaliittoteoria muuttuu petosoikeudenkäynniksi.</p><p>Mielestäni tärkeintä kuitenkin on kiinnittää huomiota omaan reaktioomme törmätessämme kaukaa haetulta kuulostaviin salaliittoteorioihin. Sen sijaan että varauksettomasti hypettäisimme tai haukkuisimme, rakentavinta on nostaa esille ja korjata käsiteltävän materiaalin virheelliset väittämät. Jos ongelma on mielestäsi paikkaansapitävien väittämien tulkinnassa, niin korjaa asia kertomalla oikea tulkinta. Jos tarkistat väitteen ja toteat sen oikeaksi, ei ole väärin ilmoittaa siitäkään.</p><p>Haitallisinta keskustelulle on asia-argumentoinnin ohittaminen ja henkilöä vastaan hyökkääminen. Helpoin tapa halventaa toinen osapuoli on ohittaa väittämät ja yhdistää henkilö huonomaineiseen viiteryhmäänsä, teoreetikoihin. Itse en soisi näkeväni tällaisen ilmapiirin kasvavan, vaan hiljentämispyrkimysten sijaan toivoisin hullujenkin väittämien analyyttistä purkamista. Tällä tavoin käyttäytyvän toiminta kannustaa kehittämään osapuolten faktantarkistustaitoa, sekä kokonaisuuksien ja merkityssuhteiden hahmottamiskykyä sen sijaan, että toiminta pyrkisi tuhoamaan <em>oppimistahdolle tärkeän inhimillisen uteliaisuuden</em>.</p><p>On myös mahdollista, että joskus osuu kohdalle se kerta, kun juuri siinä valtiollisessa, kunnallisessa, yritys-, urheilu- tai nuorisosäätiötoimintaa koskevassa epäilyssä ei löydy pilliinviheltäjää. Tällöin pelkän teorian penkominen saattaa johtaa lisänäytön löytymiseen.</p><p>Lisäksi kokemus osoittaa, että jokaisella on syytä oppia myöntämään olleensa väärässä. Siinä ei ole mitään hävettävää. Se on selkeä merkki henkisen kehityksen tasosta.</p><p>Tapani Karvinen<br />vpj. @ Piraattipuolue<br /><a href="http://k4rv1n3n.net/wp" target="_blank">k4rv1n3n.net</a> / <a href="http://fb.com/k4rv1n3n" target="_blank">Facebook</a> / <a href="http://twitter.com/k4rv1n3n" target="_blank">Twitter</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Finlexin mukaan salaliitto tarkoittaa suunnitelmaa vakavan rikoksen toteuttamiseksi. Lainsäädäntömme tuntee vastaavalta kuulostavan salahankkeen, joka voi koskea rahanpesurikoksia ja vaarallisia sotilasrikoksia. Muiden maiden laisäädäntöön tehtyjen viittausten lisäksi lainsäädännössämme on erinäisiä valmisteluun liittyviä vakavia rikosnimikkeitä, kuten joukkotuhonnan valmistelu, valtiopetoksen valmistelu, maanpetoksellinen yhteydenpito sekä salakuuntelun ja salakatselun valmistelu, jotka täyttävät salaliiton tunnusmerkit. 

Hyvä esimerkki salaliittojen ja -teorioiden rajan etsimiseen on Suomen mittavin salakuuntelutapaus. Epäiltynä yli seitsemästä tuhannesta luvattomasta salakuuntelusta oli tullin tutkinnanjohtaja. Syyte vanheni syyttäjä Krista Soukolan pöydälle vuonna 2015. Täyttääkö kumpikaan, syytetyn tai syyttäjän toiminta tässä salaliiton tunnusmerkit? Tällä kertaa ei, sillä syytetty ei joutunut vastaamaan oikeudessa salakuuntelusyytteeseen, eikä näyttöä syytteen käsittelyn tarkoituksenmukaisesta hidastamisesta ole ilmaantunut.

Salaliittoteorioille tunnuksenomaista on se, että ne perustuvat väitteisiin joita ei voi kumota. Vastaavasti, salaliitoille tunnuksenomaista on näytön hankkimisen vaikeus, tai kuten lainsäätäjämme toteavat salaliittoja koskevasta lainsäädännöstä, "tällaisen kriminalisoinnin soveltamiseen liittyy vaikeita näyttöongelmia."

Sekä salaliittoja että -teorioita näyttää vaivaavan sama ongelma, näyttöä väitteiden tueksi on vaikea löytää.

Tie teoriasta todellisuuteen

Isoveli valvoo -teoria, eli epäilys Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisten harrastamasta kattavasta tiedonkeruusta oli vain salaliittoteoria lähes kymmenen vuoden ajan. Sitten areenalle astui Edward Snowden, eikä asiasta enää ollut epäilystäkään. NSA:n harrasti verkkoliikenteen massavalvontaa erittäin pitkälle kehitetyin menetelmin, oman tai muiden valtioiden kirjesalaisuudesta tai vastaavantyyppisistä lainsäädännöistä välittämättä.

Vasta pilliinviheltäjien esilletuomien todisteiden myötä salaliittoteorioista voi tulla osa yleisesti hyväksyttyä todellisuutta. Väärintekojen paljastaminen ei ole koskaan helppoa, sillä se johtaa epäsuosioon paljastuksen kohteen silmissä ja mahdollisesti vakaviin, konkreettisiin seuraamuksiin. Sen vuoksi lähdesuoja on tärkeä periaate tutkivien toimittajien ja Wikileaksin työssä. Lähdesuojan avulla merkittävällä tiedolla on tie julkisuuteen, samalla kun lähde voi säilyttää perhesuhteensa ja jatkaa elämäänsä suhteellisen normaalisti.

Infosodan keskellä

Ihmisen mielikuvitus on vilkas ja luonne onneksi edelleen utelias. Maailman tapahtumat kiinnostavat useimpia ja jokainen toivoo että voisivat niistä rakentaa luotettavan kokonaiskuvan. Faktojen uupuessa mielikuvitus tekee helposti tepposensa. Virheellisistä olettamuksista voi syntyä usko juurikin niin kahjoihin salaliittoteorioihin, kuin mitä Sanna Ukkola luettelee blogauksessaan "Ei, Hillary ei osallistunut saatanallisiin rituaaleihin". Uskottavin Hillary -teorioista kuitenkin blogauksesta uupui.

Wikileaksin vuotamat sähköpostit paljastavat useiden DNC:n työntekijöiden ohjanneen presidenttiehdokkuuden voittoa pois Bernie Sandersilta, Clintonin eduksi. Tätä DNC pyysi virallisesti Sandersilta anteeksi. Jos olet muiden seikkojen vakuuttunut siitä, että Sanders olisi voittanut Trumpin, voit perustellusti sanoa, että salaliitto presidenttiehdokkuuden varmistamiseksi Hillarylle johti - tuskin tarkoituksella mutta koko maailman harmiksi - "vapaan maailman" johtajuuden ojentamiseen Donald Trumpille.

Toimittajien ei mielestäni pitäisi joutua näiden tuhansien eritasoisten teorioiden debunkkaajiksi, vaan pikemminkin jatkaa pilliinviheltäjien puolella pyrkien tuomaan esille sitä "vaikeasti selvitettävää" tietoa. Valmiudet väitteiden tarkistamiseen ja tiedon analysointiin sen sijaan tulisi olla kaikilla, ikääntyvää väestöä ehdottomasti unohtamatta.

Mitä tästä voi oppia

Salaliittojen ja -teorioiden ongelma liittyy termin ensimmäiseen määritelmään - salassa pysyvät seikat pitävät keskustelun teoriatasolla. Jos todisteet tulevat esille, asia ei ole enää salainen ja viimeistään oikeustuomion myötä voimme lakata puhumasta teoriasta. Esimerkiksi jokainen sopupeli kotimaisessa urheilussa, josta lehdet eivät uutisoi, ovat onnistuneita salaliittoja. Jos taas yksityinen taho epäilee sopupeliä, mutta ei kykene esittämään siitä todisteita, hän on salaliittoteoreetikko. Kunnes sitten pystyy, jolloin salaliittoteoria muuttuu petosoikeudenkäynniksi.

Mielestäni tärkeintä kuitenkin on kiinnittää huomiota omaan reaktioomme törmätessämme kaukaa haetulta kuulostaviin salaliittoteorioihin. Sen sijaan että varauksettomasti hypettäisimme tai haukkuisimme, rakentavinta on nostaa esille ja korjata käsiteltävän materiaalin virheelliset väittämät. Jos ongelma on mielestäsi paikkaansapitävien väittämien tulkinnassa, niin korjaa asia kertomalla oikea tulkinta. Jos tarkistat väitteen ja toteat sen oikeaksi, ei ole väärin ilmoittaa siitäkään.

Haitallisinta keskustelulle on asia-argumentoinnin ohittaminen ja henkilöä vastaan hyökkääminen. Helpoin tapa halventaa toinen osapuoli on ohittaa väittämät ja yhdistää henkilö huonomaineiseen viiteryhmäänsä, teoreetikoihin. Itse en soisi näkeväni tällaisen ilmapiirin kasvavan, vaan hiljentämispyrkimysten sijaan toivoisin hullujenkin väittämien analyyttistä purkamista. Tällä tavoin käyttäytyvän toiminta kannustaa kehittämään osapuolten faktantarkistustaitoa, sekä kokonaisuuksien ja merkityssuhteiden hahmottamiskykyä sen sijaan, että toiminta pyrkisi tuhoamaan oppimistahdolle tärkeän inhimillisen uteliaisuuden.

On myös mahdollista, että joskus osuu kohdalle se kerta, kun juuri siinä valtiollisessa, kunnallisessa, yritys-, urheilu- tai nuorisosäätiötoimintaa koskevassa epäilyssä ei löydy pilliinviheltäjää. Tällöin pelkän teorian penkominen saattaa johtaa lisänäytön löytymiseen.

Lisäksi kokemus osoittaa, että jokaisella on syytä oppia myöntämään olleensa väärässä. Siinä ei ole mitään hävettävää. Se on selkeä merkki henkisen kehityksen tasosta.

Tapani Karvinen
vpj. @ Piraattipuolue
k4rv1n3n.net / Facebook / Twitter

]]>
1 http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230277-kaikki-oleellinen-salaliitoista#comments Asiallinen keskustelu Käyttäytyminen Salaliittoteoriat Fri, 27 Jan 2017 09:17:31 +0000 Tapani Karvinen http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230277-kaikki-oleellinen-salaliitoista
AY-liikkeen sisäpiiridiili http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222433-ay-liikkeen-sisapiiridiili <p>Eli kuinka <a href="http://yle.fi/uutiset/asuntosijoittaja_vvo_jakaa_jattiosingot_ammattiliitoille_luvassa_miljoonapotti/9144696" target="_blank">verovaroilla maksetuista asunnoista kotiutetaan verotonta tuloa</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ostaja</strong></p> <p>Y-säätiö, yleishyödyllinen ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tehtävä on vähentää asunnottomuutta.</p> <p>Edustaja: <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Matti_Harjuniemi" target="_blank"><strong>Matti Harjunniemi</strong></a></p> <p><u>Rakennusliiton puheenjohtaja, VVO:n hallituksen jäsen, Y-säätiön hallituksen puheenjohtaja</u> ja SAK:n hallituksen jäsen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Myyjä</strong></p> <p><a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/VVO" target="_blank">VVO</a>,&nbsp; yhdeksänkymmentäluvulla yhtiöitetty, ammattiliittojen ja osuuskauppaliikkeen perustama osuuskunta, joka keskittyy vuokra-asumiseen.</p> <p>Edustaja: <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Riku_Aalto" target="_blank"><strong>Riku Aalto</strong></a></p> <p><u>VVO:n&nbsp; hallituksen puheenjohtaja, Metallityöväenliiton puheenjohtaja</u>, SAK:n&nbsp; hallituksen jäsen, työeläkesäätiö Varman hallituksen jäsen, VR:n&nbsp; hallituksen jäsen ja työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäsen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sisäpiiridiili</strong></p> <p>Matti&nbsp; Harjunniemi on ollut <a href="http://www.ysaatio.fi/tietoa-y-saatiosta/y-saation-hallitus/" target="_blank">määräävässä asemassa ostajana toimivassa Y-säätiössä</a>, sekä vahvasti kytkeytynyt hyötyjiin, osingonsaaja Rakennusliittoon, sekä myyvän osapuolen hallitukseen.</p> <p>Riku Aalto vuorostaan on ollut <a href="https://vvokonserni.fi/yhtio/hyva-hallintotapa/hallitus/" target="_blank">määräävässä asemassa</a> myyjänä toimivassa VVO:ssa, sekä toiseksi suurimman osingonsaajan, työeläkesaatio Varman hallituksessa sekä metalliliiton puheenjohtajana.</p> <p>Osapuolet yhdessä ovat voineet vaikuttaa kaupan kehittymiseen. Kaupan tarjoaminen Y-säätiön hallitukselle on ollut kauppahinnan vuoksi helppoa, VVO:lle vuorostaan siksi, että <a href="https://vvokonserni.fi/yhtio/hyva-hallintotapa/hallitus/" target="_blank">kaikki hallituksen jäsenet edustavat myös osingonsaajia</a>.</p> <p>Asuntojen keskihinnaksi muodostui ARA:n päätöksestä 8500&euro; per asunto, josta uutisoinnin perusteella 98% jaetaan osinkoina, yht. 66,6 miljoonaa euroa. VVO:n käteen ei&nbsp; kauppahinnasta jää juuri mitään, mutta voittoa kertyy noin <a href="http://www.rakennuslehti.fi/2016/06/vuokralaiset-menettivat-korjausrahansa-vvon-ja-y-saation-asuntokaupassa/" target="_blank">35 miljoonaa vuokralaisten aiemmin maksaneista korjausvaroista</a>, jotka eivät siirry uudelle omistajalle, eivätkä myöskään palaudu takaisin vuokralaisille. Tämä oli ARA:nkin mielestä moitittavaa, mutta <a href="http://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2016/ARAn_paatos_VVOn_ja_Ysaation_kaupasta(39668)" target="_blank">he ilmoittivat etteivät voi lainsäädännön puitteissa puuttua</a> asiaan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Motiivi</strong></p> <p>Matti ja Riku tekivät yhdessä erittäin hyvää työtä, ainakin ammattiliittojen ja eläkevakuutusyhtiöiden isokenkäisten edunsaajien edessä ja täten varmistivat korkeapalkkaiset hallintotehtävät loppuelämäkseen. Ainoa mikä tämän junan voisi pysäyttää, on osoittaa <a href="https://vvokonserni.fi/talous/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/" target="_blank">suora osakeomistajuus VVO:ssa</a>, mutta se lienee mahdotonta. Yleensähän&nbsp; sisäpiiri palkitsee hyvästä työstä esimerkiksi myymällä palkittavalle arvokiinteistön polkuhintaan, tai tukemalla johonkin korkeapalkkaiseen virkaan tulevaisuudessa.</p> <p>Olisi toki toivottavaa, että <a href="https://www.sak.fi/tama-on-sak/nain-sak-toimii/hallitus" target="_blank">SAK:n pomot pistäisivät AY-liikkeen likaisen</a> pelin poikki ja pojat kuriin tämän pelleilyn osalta. Näin he voisivat osoittaa ettei duunarien etua valvova kattojärjestö salli köyhimmille tarkoitetuista, verorahoitteisista sosiaalieuuksista varastamista.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rikos</strong></p> <p>Voidaan todeta, että <a href="http://www.talouselama.fi/uutiset/kartellimaisia-piirteita-yle-ay-liike-tienaa-verottomasti-miljoonia-vuokra-asuntoyhtiostaan-6087445" target="_blank">VVO:n toiminnassa on kartellimaisia</a> piirteitä. VVO:n omistajilla on lain mukaan toki oikeus osinkoonsa, sillä siinä on koko osakeyhtiötoiminnan pointti. Sen sijaan ehkä tulisi miettiä, kuinka järkevää on sallia yleishyödyllisten yhdistysten verovapaus, valtion tuet ja osakeyhtiötoiminta yhdessä. Nyt tämän kuvion maksajiksi jäivät pienituloiset, asumistuen saajat ja sosiaalitukia kustantava yhteiskunta, vaikka todellinen apu olisi ollut tarjota asunto vuokralaisen ostettavaksi vastaavaan hintaan. Tämä jos mikä olisi vähentänyt pysyvää köyhyyttä Suomessa.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Muuta huomioitavaa</strong></p> <ul><li>VVO on jakanut osinkoja vuodesta 2004 -saakka, kuten osakeyhtiön kuuluukin. <a href="http://www.iltalehti.fi/talous/2016030921240490_ta.shtml" target="_blank">Osingot ovat kasvaneet joka vuosi.</a> Nyt maksuun menee ennätyssuuri osinko, 66,6 miljoonaa, kun vielä viime vuonna se oli 37 miljoonaa ja vuonna 2014 22 miljoonaa euroa.</li><li>Ammattiliitot eivät maksa osingoistaan veroa, sillä ne katsotaan yleishyödyllisiksi yhdistyksiksi.&nbsp; Tämä maksaa yhteiskunnalle <a href="http://blog.kauppalehti.fi/metrossanukkuja/ay-liike-parjaa-ilman-verovahennysta" target="_blank">vähintään 200 miljoonaa</a> vuosittain menetettynä verohyötynä.</li><li>Riku Aalto löytyy <a href="http://www.iltalehti.fi/verot-2015/tiedot/vero-001-yht.shtml" target="_blank">Uudenmaan verotiedoista sijalta 530</a>1. Hän on saanut viime vuonna yli 200 000 &euro; ansiotuloja, mutta vain hiukan yli kolme tuhatta euroa pääomatuloja.</li><li>Ja vielä foliohattuhuomio, minkä huomasin tätä tapausta tutkiessani: VVO:n <a href="http://vuosikertomus2015.vvo.fi/vuosi-2015/rahoituslahteet" target="_blank">lainarakenteesta näkee</a>, että pitkien lainojen erääntymisessä on aina eduskuntavaalien jälkeisenä vuonna piikki.</li></ul><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Eli kuinka verovaroilla maksetuista asunnoista kotiutetaan verotonta tuloa.

 

Ostaja

Y-säätiö, yleishyödyllinen ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tehtävä on vähentää asunnottomuutta.

Edustaja: Matti Harjunniemi

Rakennusliiton puheenjohtaja, VVO:n hallituksen jäsen, Y-säätiön hallituksen puheenjohtaja ja SAK:n hallituksen jäsen.

 

Myyjä

VVO,  yhdeksänkymmentäluvulla yhtiöitetty, ammattiliittojen ja osuuskauppaliikkeen perustama osuuskunta, joka keskittyy vuokra-asumiseen.

Edustaja: Riku Aalto

VVO:n  hallituksen puheenjohtaja, Metallityöväenliiton puheenjohtaja, SAK:n  hallituksen jäsen, työeläkesäätiö Varman hallituksen jäsen, VR:n  hallituksen jäsen ja työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäsen.

 

Sisäpiiridiili

Matti  Harjunniemi on ollut määräävässä asemassa ostajana toimivassa Y-säätiössä, sekä vahvasti kytkeytynyt hyötyjiin, osingonsaaja Rakennusliittoon, sekä myyvän osapuolen hallitukseen.

Riku Aalto vuorostaan on ollut määräävässä asemassa myyjänä toimivassa VVO:ssa, sekä toiseksi suurimman osingonsaajan, työeläkesaatio Varman hallituksessa sekä metalliliiton puheenjohtajana.

Osapuolet yhdessä ovat voineet vaikuttaa kaupan kehittymiseen. Kaupan tarjoaminen Y-säätiön hallitukselle on ollut kauppahinnan vuoksi helppoa, VVO:lle vuorostaan siksi, että kaikki hallituksen jäsenet edustavat myös osingonsaajia.

Asuntojen keskihinnaksi muodostui ARA:n päätöksestä 8500€ per asunto, josta uutisoinnin perusteella 98% jaetaan osinkoina, yht. 66,6 miljoonaa euroa. VVO:n käteen ei  kauppahinnasta jää juuri mitään, mutta voittoa kertyy noin 35 miljoonaa vuokralaisten aiemmin maksaneista korjausvaroista, jotka eivät siirry uudelle omistajalle, eivätkä myöskään palaudu takaisin vuokralaisille. Tämä oli ARA:nkin mielestä moitittavaa, mutta he ilmoittivat etteivät voi lainsäädännön puitteissa puuttua asiaan.

 

Motiivi

Matti ja Riku tekivät yhdessä erittäin hyvää työtä, ainakin ammattiliittojen ja eläkevakuutusyhtiöiden isokenkäisten edunsaajien edessä ja täten varmistivat korkeapalkkaiset hallintotehtävät loppuelämäkseen. Ainoa mikä tämän junan voisi pysäyttää, on osoittaa suora osakeomistajuus VVO:ssa, mutta se lienee mahdotonta. Yleensähän  sisäpiiri palkitsee hyvästä työstä esimerkiksi myymällä palkittavalle arvokiinteistön polkuhintaan, tai tukemalla johonkin korkeapalkkaiseen virkaan tulevaisuudessa.

Olisi toki toivottavaa, että SAK:n pomot pistäisivät AY-liikkeen likaisen pelin poikki ja pojat kuriin tämän pelleilyn osalta. Näin he voisivat osoittaa ettei duunarien etua valvova kattojärjestö salli köyhimmille tarkoitetuista, verorahoitteisista sosiaalieuuksista varastamista.

 

Rikos

Voidaan todeta, että VVO:n toiminnassa on kartellimaisia piirteitä. VVO:n omistajilla on lain mukaan toki oikeus osinkoonsa, sillä siinä on koko osakeyhtiötoiminnan pointti. Sen sijaan ehkä tulisi miettiä, kuinka järkevää on sallia yleishyödyllisten yhdistysten verovapaus, valtion tuet ja osakeyhtiötoiminta yhdessä. Nyt tämän kuvion maksajiksi jäivät pienituloiset, asumistuen saajat ja sosiaalitukia kustantava yhteiskunta, vaikka todellinen apu olisi ollut tarjota asunto vuokralaisen ostettavaksi vastaavaan hintaan. Tämä jos mikä olisi vähentänyt pysyvää köyhyyttä Suomessa.

 

Muuta huomioitavaa

  • VVO on jakanut osinkoja vuodesta 2004 -saakka, kuten osakeyhtiön kuuluukin. Osingot ovat kasvaneet joka vuosi. Nyt maksuun menee ennätyssuuri osinko, 66,6 miljoonaa, kun vielä viime vuonna se oli 37 miljoonaa ja vuonna 2014 22 miljoonaa euroa.
  • Ammattiliitot eivät maksa osingoistaan veroa, sillä ne katsotaan yleishyödyllisiksi yhdistyksiksi.  Tämä maksaa yhteiskunnalle vähintään 200 miljoonaa vuosittain menetettynä verohyötynä.
  • Riku Aalto löytyy Uudenmaan verotiedoista sijalta 5301. Hän on saanut viime vuonna yli 200 000 € ansiotuloja, mutta vain hiukan yli kolme tuhatta euroa pääomatuloja.
  • Ja vielä foliohattuhuomio, minkä huomasin tätä tapausta tutkiessani: VVO:n lainarakenteesta näkee, että pitkien lainojen erääntymisessä on aina eduskuntavaalien jälkeisenä vuonna piikki.
]]>
13 http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222433-ay-liikkeen-sisapiiridiili#comments Ammattiyhdistykset Asumistuki Korruptio Vuokra-asuminen Wed, 07 Sep 2016 10:57:59 +0000 Tapani Karvinen http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222433-ay-liikkeen-sisapiiridiili
Kun vallanpitäjät kansaltaan varasti http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214871-kun-vallanpitajat-kansaltaan-varasti <p><a href="http://yle.fi/uutiset/maailman_suurin_tietovuoto_panamasta_paljastaa_laajamittaisen_veronkierron/8784862" target="_blank">Panama -vuoto</a> saattaa olla merkittävin kansainvälistä talouspolitiikkaa ohjaava paljastus historiamme aikana. Yli yksitoista miljoonaa Mossack Fonseca -yhtiön asiakirjaa, jotka kertovat ketkä ovat piilottaneet veroparatiiseihin varojaan ja kuinka se on tapahtunut. Listalla on <a href="https://panamapapers.icij.org/the_power_players/" target="_blank">valtionpäämiehiä, talousvaikuttajia, rikollisia</a> ja vähemmän tärkeäksi leimattavia henkilöitä, joista oletettavasti moni edellisten omaisia tai ystäviä. Toiminnan mahdollisti <a href="http://www.taloussanomat.fi/ulkomaat/2016/04/04/panama-vuotojen-ytimessa-oleva-kohujuristi-olen-uhri/20163598/12?rss=t96" target="_blank">Ramon Fonseca</a>, joka irtisanoutui tapauksen tutkinnan aikana tehtävistään Panaman presidentin neuvonantajana ja Panamenista -puolueen puheenjohtajana.</p><p>Veroparatiisit ovat suurin maailman veronmaksajien raharei&#39;istä, vieden vuosittain arviolta noin tuhat miljardia euroopalle kuuluvista varoista, <a href="http://http://www.savonsanomat.fi/talous/Talousrikostutkinta-tuotti-30-miljoonaa-euroa-%E2%80%93-harmaata-taloutta-torjutaan-strategialla/723580" target="_blank">miljardikaupalla Suomesta</a>. Raha katoaa pimeitä bisneksiä tehneiden poliitikkojen, talousmogulien ja järjestäytyneen rikollisuuden pomojen toimesta. Välikäsinä käytetään etäisiä sukulaisia tai ystäviä, sillä olisi typerää - tai vähintään kovin itsevarmaa - käyttää omaa nimeä virallisissa papereissa.</p><p>Typeriä valtionpäämiehiä näyttää kuitenkin löytyvän. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_named_in_the_Panama_Papers" target="_blank">Listan viisi kärkinimeä</a> kattaa nykyiset Ukrainan, Argentiinan ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien presidentit, Saudi-Arabian kuninkaan ja Islannin nykyisen pääministerin. Virkansa jättäneitä korkean tason poliitikkoja löytyy listailta myös paljon, sekä muita mielenkiintoisia tahoja - kuten EU:n ilmasto- ja energiakomissaarin vaimo - joiden odottaisi aiheuttavan keskustelua asiaankuuluvissa hallintoelimissä.</p><p><strong>Raskauttava data ei saatavilla</strong></p><p>Paljastuksen taustalla oleva The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ei ole julkaissut asiakirjoja avoimeen levitykseen. <a href="http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001151634.html" target="_blank">MOT kieltäytyi luovuttamasta</a> haltuunsa saamia asiakirjoja poliisille lähdesuojaan vedoten ja kehotti pyytämään niitä ICIJ:ltä. Aivan heti emme siis voi odottaa saavamme tarkempaa tietoa siitä, ketkä rivikansalaiset olivat veroparatiisiyhtiön kautta raha-asioitaan järjestelleet. Näin ei myöskään saada selvyyttä siitä, keiden toimet olivat laillisia, keiden eivät.</p><p>Koska asiakirjat eivät ole avoimia, joudumme luottamaan niitä hallussa pitävien sanaan niiden paikkansapitävyydestä. ICIJ on Center for Public Integrityn rahoittama, tutkivaa journalismia tuottava projekti, jonka toiminta on keskittynyt Yhdysvaltoihin. CPI:llä on <a href="https://www.publicintegrity.org/about/our-work/supporters" target="_blank">pitkä ja mielenkiintoinen lista rahoittajia</a>, eikä järjestö ole niiden osalta <a href="https://www.craigmurray.org.uk/archives/2016/04/corporate-media-gatekeepers-protect-western-1-from-panama-leak/" target="_blank">täysin kritiikin ulkopuolella</a>. Vaikka voidaan olettaa että julkaistu osuus informaatiosta on paikkaansapitävää, ei ole syytä olettaa, että sisällössä olisi mukana kaikki Mossack Fonsecan asiakkaat.</p><p>Jäämme odottamaan kuinka tämä avoimuuden problematiikka saadaan ratkaistua. Useissa valtioissa on jo peräänkuulutettu tutkintoja, joten oletettavasti ICIJ:llä on suunnitelma tiedon jakamiseksi viranomaisille. Kestää kuitenkin hetken, ennen kuin se päätyy osaksi verottajan ja KRP:n talousrikososaston tietokantoja. Toistaiseksi niin yleisö kuin viranomaisetkin ovat täysin median koordinoiman tiedonjaon armoilla.</p><p>Uskon, että mitä enemmän tietoa asiakirjojen sisällöstä tulee julkisuuteen, sitä enemmän se aiheuttaa taloudellista ja poliittista liikehdintää niiden eduksi, jotka eivät sotkuun osallistuneiden listalta löydy. Sitä ennen joudumme kuitenkin pohtimaan missä kulkee yleisen edun ja yksityisluontoisen informaation raja.</p><p>Tapani Karvinen<br />Puheenjohtaja, <a href="http://piraattipuolue.fi" target="_blank">Piraattipuolue</a><br /><a href="http://k4rv1n3n.net">k4rv1n3n.net</a> / <a href="http://fb.com/k4rv1n3n" target="_blank">Facebook</a> / <a href="http://twitter.com/k4rv1n3n" target="_blank">Twitter</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Panama -vuoto saattaa olla merkittävin kansainvälistä talouspolitiikkaa ohjaava paljastus historiamme aikana. Yli yksitoista miljoonaa Mossack Fonseca -yhtiön asiakirjaa, jotka kertovat ketkä ovat piilottaneet veroparatiiseihin varojaan ja kuinka se on tapahtunut. Listalla on valtionpäämiehiä, talousvaikuttajia, rikollisia ja vähemmän tärkeäksi leimattavia henkilöitä, joista oletettavasti moni edellisten omaisia tai ystäviä. Toiminnan mahdollisti Ramon Fonseca, joka irtisanoutui tapauksen tutkinnan aikana tehtävistään Panaman presidentin neuvonantajana ja Panamenista -puolueen puheenjohtajana.

Veroparatiisit ovat suurin maailman veronmaksajien raharei'istä, vieden vuosittain arviolta noin tuhat miljardia euroopalle kuuluvista varoista, miljardikaupalla Suomesta. Raha katoaa pimeitä bisneksiä tehneiden poliitikkojen, talousmogulien ja järjestäytyneen rikollisuuden pomojen toimesta. Välikäsinä käytetään etäisiä sukulaisia tai ystäviä, sillä olisi typerää - tai vähintään kovin itsevarmaa - käyttää omaa nimeä virallisissa papereissa.

Typeriä valtionpäämiehiä näyttää kuitenkin löytyvän. Listan viisi kärkinimeä kattaa nykyiset Ukrainan, Argentiinan ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien presidentit, Saudi-Arabian kuninkaan ja Islannin nykyisen pääministerin. Virkansa jättäneitä korkean tason poliitikkoja löytyy listailta myös paljon, sekä muita mielenkiintoisia tahoja - kuten EU:n ilmasto- ja energiakomissaarin vaimo - joiden odottaisi aiheuttavan keskustelua asiaankuuluvissa hallintoelimissä.

Raskauttava data ei saatavilla

Paljastuksen taustalla oleva The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ei ole julkaissut asiakirjoja avoimeen levitykseen. MOT kieltäytyi luovuttamasta haltuunsa saamia asiakirjoja poliisille lähdesuojaan vedoten ja kehotti pyytämään niitä ICIJ:ltä. Aivan heti emme siis voi odottaa saavamme tarkempaa tietoa siitä, ketkä rivikansalaiset olivat veroparatiisiyhtiön kautta raha-asioitaan järjestelleet. Näin ei myöskään saada selvyyttä siitä, keiden toimet olivat laillisia, keiden eivät.

Koska asiakirjat eivät ole avoimia, joudumme luottamaan niitä hallussa pitävien sanaan niiden paikkansapitävyydestä. ICIJ on Center for Public Integrityn rahoittama, tutkivaa journalismia tuottava projekti, jonka toiminta on keskittynyt Yhdysvaltoihin. CPI:llä on pitkä ja mielenkiintoinen lista rahoittajia, eikä järjestö ole niiden osalta täysin kritiikin ulkopuolella. Vaikka voidaan olettaa että julkaistu osuus informaatiosta on paikkaansapitävää, ei ole syytä olettaa, että sisällössä olisi mukana kaikki Mossack Fonsecan asiakkaat.

Jäämme odottamaan kuinka tämä avoimuuden problematiikka saadaan ratkaistua. Useissa valtioissa on jo peräänkuulutettu tutkintoja, joten oletettavasti ICIJ:llä on suunnitelma tiedon jakamiseksi viranomaisille. Kestää kuitenkin hetken, ennen kuin se päätyy osaksi verottajan ja KRP:n talousrikososaston tietokantoja. Toistaiseksi niin yleisö kuin viranomaisetkin ovat täysin median koordinoiman tiedonjaon armoilla.

Uskon, että mitä enemmän tietoa asiakirjojen sisällöstä tulee julkisuuteen, sitä enemmän se aiheuttaa taloudellista ja poliittista liikehdintää niiden eduksi, jotka eivät sotkuun osallistuneiden listalta löydy. Sitä ennen joudumme kuitenkin pohtimaan missä kulkee yleisen edun ja yksityisluontoisen informaation raja.

Tapani Karvinen
Puheenjohtaja, Piraattipuolue
k4rv1n3n.net / Facebook / Twitter

]]>
1 http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214871-kun-vallanpitajat-kansaltaan-varasti#comments Panama paperit Poliitiikka Veronkierto Tue, 05 Apr 2016 08:27:51 +0000 Tapani Karvinen http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214871-kun-vallanpitajat-kansaltaan-varasti
Aukko tiedonvälityksessä http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/209813-aukko-tiedonvalityksessa <p>Yksittäiset uutistoimistot eivät kerkeä tuottaa tietoa kaikesta oleellisesta, vaan useimpien lehtien päivittäinen uutisointi keskittyy yksittäisten kärkiuutisten ympärille. Kansalaisten tiedonjano on syvempi ja koska palkkaasaava ammattilainen ei pysty kaikkia aiheita käsittelemään, tarve vaihtoehtoisille julkaisuille on selkeästi olemassa.</p> <p>Kaikki tuotettu sisältö on vähintään hiukan värittynyttä. Syy on kovin inhimillinen, sillä se on sama syy mikä vaikuttaa kaikkien mielipiteidemme taustalla. Joudumme täyttämään aukot tietämyksessämme muusta tietämästämme johdetulla &quot;valistuneella arvauksella&quot;, eikä toimittaja - vaikka keskivertokansalaista laajemman maailmankatsomuksen useimmin omaakin - ole inhimillisyytensä yläpuolella.</p> <p>Oma ongelmansa on puoluepoliittisesti sitoutuneet mediat, sekä poliittista, taloudellista tai ideologista agendaansa kolumneissa tai pääkirjoituksissa levittävät tahot. Yksilöiden tahattoman tai tahallisen vaikutusvallan ulkopuolella ei ole sen enempää hesari, YLE kuin Savon Sanomatkaan, eikä <a href="http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/" target="_blank">JSN:n säännöstö</a> ole tae kaikenkertovalle journalismille.</p> <p>Vallitsevan asioiden tilan lisäksi Internet on tuonut kokonaan uuden haasteen. Blogaus on vain mielipidekirjoitus, johon useimmat sellaisena osaavat suhtautua, mutta mitä tehdä kun valta väittää mitä tahansa puetaan uutisjulkaisun muotoon? Silloin sekaisin menevät ääripään foliot, isänmaanpuolustajat ynnä muut sellaiset tahot, joiden keskeinen motivaatio toiminnalle syntyy - &quot;<a href="https://fi.wiktionary.org/wiki/valistunut_arvaus" target="_blank">valistuneeseen arvaukseen</a>&quot; palatakseni - näkymättömien vihollisten luomista peloista.</p> <p>Koen, että kaikki nämä ongelmat ovat loppujen lopuksi inhimillisyydestä johtuvia. Koska informaation sekä sen väylien määrä tulee vain kasvamaan ja monimuotoistumaan digitaalisen kehityksen myötä, on korkea aika antaa kuluttajille riittävät valmiudet suodattaa potaska siitä mikä on totta, oli lähde mikä tahansa. Peruskoulun osalta askeleita oikeaan suuntaan on jo otettu, joten huoleni koskee lähinnä niitä neljää miljoonaa kansalaista, jotka peruskoulunsa ovat jo suorittaneet.</p> <p><strong>Antakaamme valmiudet löytää totuus</strong></p> <p>Informaatiolukutaito pitää sisällään media-, mainos- ja tiedelukutaitoa. Se opettaa tarkistamaan ja arvioimaan lähteet, avaa niitä tapoja, kuinka kuvilla ja sanavalinnoilla valitaan painotuksia sisällölle, sekä kertoo kuinka tunnistetaan todellisista tilastoista johdetut virheelliset väitteet.</p> <p>Koen että vuonna 2016 yhteiskuntamme pitäisi ottaa ripeitä askelia informaatiolukutaidon opettamiseksi. Kun otetaan huomioon koulutusleikkaukset - sekä se, että peliliike romuttaisi myös perinteisen poliittisen propagandan - en usko että nopeaa ja rehellistä apua hallituksen suunnasta löytyy. Pyrkikäämme siis ratkaisemaan asia kansalaisaktivismilla.</p> <p>Suureksi yllätyksekseni huomasin ettei Facebookista löytynyt ryhmää <a href="https://www.facebook.com/groups/1671194646467506/?ref=bookmarks" target="_blank">medialukutaidolle, joten perustin sellaisen</a>. Kutsun nyt mukaan kaikkia medialukutaidosta ja sen edistämisestä yhteiskunnassamme kiinnostuneita. Ryhmän keskustelu liikkuu aiheesta kertovien julkaisujen sekä uutisanalyysi -esimerkkien ympärillä, mutta pidemmän aikavälin tavoite on tuottaa aikuisväestölle suunnattu opetuspaketti, joko luentona tai videolla. Kansankunnan kyky ymmärtää lukemaansa kaipaa siis tukea etenkin viestinnän opiskelijoilta, ammattilaisilta ja tutkijoilta.</p> <p>Näillä sanoin, pyrkikäämme tuottamaan yhä fiksumpaa kansakuntaa myös vuonna 2016.</p> <p>Tapani Karvinen<br />Puheenjohtaja, Piraattipuolue<br /><em>Opiskellut journalismia avoimessa yliopistossa ja medianomi -linjaa ammattikorkeakoulussa.</em></p> <p><a href="http://k4rv1n3n.net" target="_blank">k4rv1n3n.net</a> / <a href="http://facebook.com/k4rv1n3n" target="_blank">Facebook</a> / <a href="http://twitter.com/k4rv1n3n" target="_blank">Twitter</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Yksittäiset uutistoimistot eivät kerkeä tuottaa tietoa kaikesta oleellisesta, vaan useimpien lehtien päivittäinen uutisointi keskittyy yksittäisten kärkiuutisten ympärille. Kansalaisten tiedonjano on syvempi ja koska palkkaasaava ammattilainen ei pysty kaikkia aiheita käsittelemään, tarve vaihtoehtoisille julkaisuille on selkeästi olemassa.

Kaikki tuotettu sisältö on vähintään hiukan värittynyttä. Syy on kovin inhimillinen, sillä se on sama syy mikä vaikuttaa kaikkien mielipiteidemme taustalla. Joudumme täyttämään aukot tietämyksessämme muusta tietämästämme johdetulla "valistuneella arvauksella", eikä toimittaja - vaikka keskivertokansalaista laajemman maailmankatsomuksen useimmin omaakin - ole inhimillisyytensä yläpuolella.

Oma ongelmansa on puoluepoliittisesti sitoutuneet mediat, sekä poliittista, taloudellista tai ideologista agendaansa kolumneissa tai pääkirjoituksissa levittävät tahot. Yksilöiden tahattoman tai tahallisen vaikutusvallan ulkopuolella ei ole sen enempää hesari, YLE kuin Savon Sanomatkaan, eikä JSN:n säännöstö ole tae kaikenkertovalle journalismille.

Vallitsevan asioiden tilan lisäksi Internet on tuonut kokonaan uuden haasteen. Blogaus on vain mielipidekirjoitus, johon useimmat sellaisena osaavat suhtautua, mutta mitä tehdä kun valta väittää mitä tahansa puetaan uutisjulkaisun muotoon? Silloin sekaisin menevät ääripään foliot, isänmaanpuolustajat ynnä muut sellaiset tahot, joiden keskeinen motivaatio toiminnalle syntyy - "valistuneeseen arvaukseen" palatakseni - näkymättömien vihollisten luomista peloista.

Koen, että kaikki nämä ongelmat ovat loppujen lopuksi inhimillisyydestä johtuvia. Koska informaation sekä sen väylien määrä tulee vain kasvamaan ja monimuotoistumaan digitaalisen kehityksen myötä, on korkea aika antaa kuluttajille riittävät valmiudet suodattaa potaska siitä mikä on totta, oli lähde mikä tahansa. Peruskoulun osalta askeleita oikeaan suuntaan on jo otettu, joten huoleni koskee lähinnä niitä neljää miljoonaa kansalaista, jotka peruskoulunsa ovat jo suorittaneet.

Antakaamme valmiudet löytää totuus

Informaatiolukutaito pitää sisällään media-, mainos- ja tiedelukutaitoa. Se opettaa tarkistamaan ja arvioimaan lähteet, avaa niitä tapoja, kuinka kuvilla ja sanavalinnoilla valitaan painotuksia sisällölle, sekä kertoo kuinka tunnistetaan todellisista tilastoista johdetut virheelliset väitteet.

Koen että vuonna 2016 yhteiskuntamme pitäisi ottaa ripeitä askelia informaatiolukutaidon opettamiseksi. Kun otetaan huomioon koulutusleikkaukset - sekä se, että peliliike romuttaisi myös perinteisen poliittisen propagandan - en usko että nopeaa ja rehellistä apua hallituksen suunnasta löytyy. Pyrkikäämme siis ratkaisemaan asia kansalaisaktivismilla.

Suureksi yllätyksekseni huomasin ettei Facebookista löytynyt ryhmää medialukutaidolle, joten perustin sellaisen. Kutsun nyt mukaan kaikkia medialukutaidosta ja sen edistämisestä yhteiskunnassamme kiinnostuneita. Ryhmän keskustelu liikkuu aiheesta kertovien julkaisujen sekä uutisanalyysi -esimerkkien ympärillä, mutta pidemmän aikavälin tavoite on tuottaa aikuisväestölle suunnattu opetuspaketti, joko luentona tai videolla. Kansankunnan kyky ymmärtää lukemaansa kaipaa siis tukea etenkin viestinnän opiskelijoilta, ammattilaisilta ja tutkijoilta.

Näillä sanoin, pyrkikäämme tuottamaan yhä fiksumpaa kansakuntaa myös vuonna 2016.

Tapani Karvinen
Puheenjohtaja, Piraattipuolue
Opiskellut journalismia avoimessa yliopistossa ja medianomi -linjaa ammattikorkeakoulussa.

k4rv1n3n.net / Facebook / Twitter

]]>
1 http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/209813-aukko-tiedonvalityksessa#comments Kansalaistaidot Medialukutaito Viestintä Tue, 12 Jan 2016 14:28:46 +0000 Tapani Karvinen http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/209813-aukko-tiedonvalityksessa
Uskonnollinen fundamentalismi ja viisi askelta sen ehkäisemiseksi http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/207621-uskonnollinen-fundamentalismi-ja-viisi-askelta-sen-ehkaisemiseksi <p>Uskonnollinen ääriajattelu, fundamentalistiset aatteet kuten <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AmbkoiI5IYg" target="_blank">Wahhabismi</a>, ovat pohjimmiltaan aivopesua. Siinä on onnistuttu luomalla dogmaattinen ympäristö usean sukupolven elinajaksi, jossa kaikkea poikkeavaa käyttäytymistä rangaistaan ankarimmalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi Afganistanissa vuosikymmenien sodat aiheuttivat valtatyhjiön, jonka ottivat haltuun fundamentalistiset ääriryhmät, pitkälti kiitos suurvaltojen tarjoaman asevarustuksen, eikä apua tiettävästi ole edelleen kierrossa olevista, <a href="https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/12/08/the-taliban-indoctrinates-kids-with-jihadist-textbooks-paid-for-by-the-u-s/" target="_blank">USA:n kustantamasta jihadistisesta peruskoulumateriaalista</a>.</p><p>Rasismi, tai <a href="http://www.lyseo.edu.ouka.fi/suvaitsevaisuus/historia/maarite/ksenofo.html" target="_blank">ksenofobia</a>, on myös eräänlaisen aivopesun sivutuote. Ihminen yksinkertaisuudessaan uskoo, että ulkonäkö riittää persoonallisuuden arviointiin, eikä osaa ottaa huomioon sitä, että satunnainen isku osuu huomattavasti todennäköisemmin siihen maltilliseen, todelliseen turvapaikanhakijaan kuin fundamentalistiin. Erittäin huolestuttavaa on, että joukkohurmos näyttää antaneen joillekin syyn huudella herjauksia alakoululaisille, vaihto-opiskelijoille tai erinomaisesti länsimaistuneille, toisen polven työssä käyville maahanmuuttajille.</p><p>Molemmat ovat ongelma, josta keskivertokansalainen on huolissaan. Molemmat ovat pieniä ääriryhmittymiä verrattuna viiteryhmään, eli Islaminuskoisiin tai Perussuomalaisiin, eikä näiden sekoittaminen keskenään palvele mitään muuta kuin poliittisen suosion tavoittelua. Eli kun vasemman laidan edustaja tiivistää kaikki persut rasisteiksi, hän vetoaa oman kannattajakuntansa humanismiin ja oikeudenmukaisuudentajuun, sekä ruokkii valmiilla pohjalla lepäävää poliittista vihaa. Kun oikean laidan edustaja puhuu Islamista murhaajien uskontona, hän maalaa uhaksi kokonaisen etnisen ryhmän ja heitä tukevan &quot;suvakkisakin&quot;, jotta uhkan torjumiseksi tarvittaisiin suurta kansanliikettä ja poliittista vallankumousta. Onnistunut väkivalta voimaannuttaa joukkoa, oli sitten kyse elävän elämän tapahtumista tai typerästä haukkumisesta jonkun somepäivityksen ympärillä.</p><p>Kaikki edellämainittu toiminta on haitallista todellisen ongelman ratkaisemiseksi. Jossain ääripäiden värittämän keskustelun välissä on olemassa tavallinen kansalainen, joka on samaan aikaan huolissaan sekä lähi-idän että Suomen turvallisuustilanteesta ja valtion taloudellisista haasteista selviämisestä. Kansalainen, joka saattaa kuulua mihin tahansa poliittiseen puolueeseen, omata millaisen etnisyyden tahansa ja joka haluaa vain rauhaa, duunia ja turvallista elämää kaikille ja kaikkialle.</p><p><strong>Mitä sellaista siis voidaan tehdä, mistä oikeasti on hyötyä?</strong></p><p>Ensinnäkin, syy ja ratkaisu on aina päättäjissä ja heidän tilannetajussaan. Koen ettei päättäjillä ja virkamiehillä ole tarvittavaa tuntemusta lähi-idän moninaisista kulttuureista, eikä silmiä kentällä jotta ymmärtäisivät tilanteen todellisen luonteen. Tässä tilanteessa polttopullo vastaanottokeskuksen seinässä auttaa yhtä vähän kuin polttopullo eduskuntatalon portailla. Tärkeintä on tuoda päättäjien tietoisuuteen seuraavanlaisia, perusteltuja, <u>harkittuja ja kiihkottomia</u> ehdotuksia fundamentalismin tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi.</p><p>1. Uskonnollinen fundamentalismi tulee erottaa suvaitsevasta Islamista, niin julkisessa keskustelussa kuin turvapaikanhakijoihin liittyvissä turvallisuusselvityksissä. Viranomaisille ja muille <strong>turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville tulee antaa työkalut ymmärtää ja puuttua ilmiöön</strong>, tarvittaessa lainsäädännöllisin keinoin. Välikohtauksista tulee raportoida turvapaikkahakemusta käsittelevälle lautakunnalle.</p><p>2. Vastaanottokeskuksilla ja <strong>viranomaisilla tulee olla kyky eristää uskonnollisen fundamentalismin värittämään toimintaan syyllistyneet, ei heidän uhrejaan</strong>. Vastaanottokeskuksissa tulee olla selkeästi näkyvillä toimiva kanava, jota kautta asukkaat ja työntekijät voivat ilmiantaa kohtaamaansa uskonnollista suvaitsemattomuutta. Suvaitseva muslimi on tärkein liittolainen taistelussa fundamentalisteja vastaan ja juuri sen vuoksi he tarvitsevat kaiken tuen ja työkalut, jotta turvallisuutta uhkaavat tekijät voitaisiin tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.</p><p>3. Koska on selvää, ettei tarvittavia asiantuntijoita riitä kaikkialle maahan, <strong>turvapaikanhakijat tulee haastatella videolle</strong>. Yksinkertaisimmillaan tietokone esittäisi listan kysymyksiä samalla kun videokamera nauhoittaa. Nauhalta saataisiin alustavat vastaukset hakemusta käsittelevälle lautakunnalle ja videota voisi käyttää kielen- sekä kulttuurin asiantuntijat, tulkit, turvallisuusviranomaiset tai vaikka mikroilmeitä analysoivat tutkijat. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön ja kasvontunnistusteknologian avulla voitaisiin luotettavasti selvittää, onko henkilö hakenut turvapaikkaa muualta tai voidaanko hänet tunnistaa jihadistivideoista.</p><p>4. <strong>Päättäjiltä tulee vaatia oikeudenmukaisempaa ja suoraselkäisempää ulkopolitiikkaa</strong>. Lähi-idän epävakauttamiseen tulee puuttua ankarimmalla mahdollisella tavalla. <a href="http://yle.fi/uutiset/ngo_raps_finland_for_arms_exports_to_arab_countries/8407811" target="_blank">Kauppasuhteet niiden valtioiden kanssa</a>, jotka rahoittavat terrorismia ostamalla öljyä tai toimittamalla alueelle aseita, tulee laittaa välittömästi uhanalaiseksi. Toimenpiteiden taakse tulee hakea koko EU:n ja laajemman kansainvälisen yhteisön tuki.</p><p>5. Fundamentalismia opettaville uskonnollisille järjestöille ei tietenkään tule tarjota valtion tukea, eli kaikki hakemukset tulee syynätä erittäin tarkasti. <strong>Piraattipuolueen kanta on, ettei uskonnollisia järjestöjä tuettaisi ollenkaan verovaroin ja uskonnollisten yhteisöjen verotusoikeudesta tulisi luopua</strong>.</p><p>Mielestäni sen kiistäminen, etteikö pakolaisten joukossa olisi fundamentalisteja, jopa Isiksen lähettämiä henkilöitä, on kovin suppeakatseista ja perustuu vaillinaiseen maailmankuvaan. Samalla on erittäin tärkeää muistaa, että <u>heitä on vain marginaalinen osuus kaikista turvapaikanhakijoista</u>, joista suurin osa on oikeasti täällä paetakseen Isiksen myötä lähi-idässä noussutta uskonnollista fundamentalismia ja sen tuottamaa väkivaltaa.</p><p>Koska kyseessä on dogmaattiset käyttäytymismallit, fundamentalistin tunnistamisen pitäisi olla kovin helppoa. Riittää, että heidät ajetaan tilanteeseen, jossa elinympäristössä juurrutetut opetukset ja tavat ovat ristiriidassa Suomen käyttäytymistapojen kanssa.</p><p>Tapani Karvinen<br />Puheenjohtaja, Piraattipuolue<br /><a href="http://k4rv1n3n.net" target="_blank">k4rv1n3n.net</a> / <a href="http://fb.com/k4rv1n3n" target="_blank">Facebook</a> / <a href="http://twitter.com/k4rv1n3n" target="_blank">Twitter</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Uskonnollinen ääriajattelu, fundamentalistiset aatteet kuten Wahhabismi, ovat pohjimmiltaan aivopesua. Siinä on onnistuttu luomalla dogmaattinen ympäristö usean sukupolven elinajaksi, jossa kaikkea poikkeavaa käyttäytymistä rangaistaan ankarimmalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi Afganistanissa vuosikymmenien sodat aiheuttivat valtatyhjiön, jonka ottivat haltuun fundamentalistiset ääriryhmät, pitkälti kiitos suurvaltojen tarjoaman asevarustuksen, eikä apua tiettävästi ole edelleen kierrossa olevista, USA:n kustantamasta jihadistisesta peruskoulumateriaalista.

Rasismi, tai ksenofobia, on myös eräänlaisen aivopesun sivutuote. Ihminen yksinkertaisuudessaan uskoo, että ulkonäkö riittää persoonallisuuden arviointiin, eikä osaa ottaa huomioon sitä, että satunnainen isku osuu huomattavasti todennäköisemmin siihen maltilliseen, todelliseen turvapaikanhakijaan kuin fundamentalistiin. Erittäin huolestuttavaa on, että joukkohurmos näyttää antaneen joillekin syyn huudella herjauksia alakoululaisille, vaihto-opiskelijoille tai erinomaisesti länsimaistuneille, toisen polven työssä käyville maahanmuuttajille.

Molemmat ovat ongelma, josta keskivertokansalainen on huolissaan. Molemmat ovat pieniä ääriryhmittymiä verrattuna viiteryhmään, eli Islaminuskoisiin tai Perussuomalaisiin, eikä näiden sekoittaminen keskenään palvele mitään muuta kuin poliittisen suosion tavoittelua. Eli kun vasemman laidan edustaja tiivistää kaikki persut rasisteiksi, hän vetoaa oman kannattajakuntansa humanismiin ja oikeudenmukaisuudentajuun, sekä ruokkii valmiilla pohjalla lepäävää poliittista vihaa. Kun oikean laidan edustaja puhuu Islamista murhaajien uskontona, hän maalaa uhaksi kokonaisen etnisen ryhmän ja heitä tukevan "suvakkisakin", jotta uhkan torjumiseksi tarvittaisiin suurta kansanliikettä ja poliittista vallankumousta. Onnistunut väkivalta voimaannuttaa joukkoa, oli sitten kyse elävän elämän tapahtumista tai typerästä haukkumisesta jonkun somepäivityksen ympärillä.

Kaikki edellämainittu toiminta on haitallista todellisen ongelman ratkaisemiseksi. Jossain ääripäiden värittämän keskustelun välissä on olemassa tavallinen kansalainen, joka on samaan aikaan huolissaan sekä lähi-idän että Suomen turvallisuustilanteesta ja valtion taloudellisista haasteista selviämisestä. Kansalainen, joka saattaa kuulua mihin tahansa poliittiseen puolueeseen, omata millaisen etnisyyden tahansa ja joka haluaa vain rauhaa, duunia ja turvallista elämää kaikille ja kaikkialle.

Mitä sellaista siis voidaan tehdä, mistä oikeasti on hyötyä?

Ensinnäkin, syy ja ratkaisu on aina päättäjissä ja heidän tilannetajussaan. Koen ettei päättäjillä ja virkamiehillä ole tarvittavaa tuntemusta lähi-idän moninaisista kulttuureista, eikä silmiä kentällä jotta ymmärtäisivät tilanteen todellisen luonteen. Tässä tilanteessa polttopullo vastaanottokeskuksen seinässä auttaa yhtä vähän kuin polttopullo eduskuntatalon portailla. Tärkeintä on tuoda päättäjien tietoisuuteen seuraavanlaisia, perusteltuja, harkittuja ja kiihkottomia ehdotuksia fundamentalismin tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi.

1. Uskonnollinen fundamentalismi tulee erottaa suvaitsevasta Islamista, niin julkisessa keskustelussa kuin turvapaikanhakijoihin liittyvissä turvallisuusselvityksissä. Viranomaisille ja muille turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville tulee antaa työkalut ymmärtää ja puuttua ilmiöön, tarvittaessa lainsäädännöllisin keinoin. Välikohtauksista tulee raportoida turvapaikkahakemusta käsittelevälle lautakunnalle.

2. Vastaanottokeskuksilla ja viranomaisilla tulee olla kyky eristää uskonnollisen fundamentalismin värittämään toimintaan syyllistyneet, ei heidän uhrejaan. Vastaanottokeskuksissa tulee olla selkeästi näkyvillä toimiva kanava, jota kautta asukkaat ja työntekijät voivat ilmiantaa kohtaamaansa uskonnollista suvaitsemattomuutta. Suvaitseva muslimi on tärkein liittolainen taistelussa fundamentalisteja vastaan ja juuri sen vuoksi he tarvitsevat kaiken tuen ja työkalut, jotta turvallisuutta uhkaavat tekijät voitaisiin tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

3. Koska on selvää, ettei tarvittavia asiantuntijoita riitä kaikkialle maahan, turvapaikanhakijat tulee haastatella videolle. Yksinkertaisimmillaan tietokone esittäisi listan kysymyksiä samalla kun videokamera nauhoittaa. Nauhalta saataisiin alustavat vastaukset hakemusta käsittelevälle lautakunnalle ja videota voisi käyttää kielen- sekä kulttuurin asiantuntijat, tulkit, turvallisuusviranomaiset tai vaikka mikroilmeitä analysoivat tutkijat. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön ja kasvontunnistusteknologian avulla voitaisiin luotettavasti selvittää, onko henkilö hakenut turvapaikkaa muualta tai voidaanko hänet tunnistaa jihadistivideoista.

4. Päättäjiltä tulee vaatia oikeudenmukaisempaa ja suoraselkäisempää ulkopolitiikkaa. Lähi-idän epävakauttamiseen tulee puuttua ankarimmalla mahdollisella tavalla. Kauppasuhteet niiden valtioiden kanssa, jotka rahoittavat terrorismia ostamalla öljyä tai toimittamalla alueelle aseita, tulee laittaa välittömästi uhanalaiseksi. Toimenpiteiden taakse tulee hakea koko EU:n ja laajemman kansainvälisen yhteisön tuki.

5. Fundamentalismia opettaville uskonnollisille järjestöille ei tietenkään tule tarjota valtion tukea, eli kaikki hakemukset tulee syynätä erittäin tarkasti. Piraattipuolueen kanta on, ettei uskonnollisia järjestöjä tuettaisi ollenkaan verovaroin ja uskonnollisten yhteisöjen verotusoikeudesta tulisi luopua.

Mielestäni sen kiistäminen, etteikö pakolaisten joukossa olisi fundamentalisteja, jopa Isiksen lähettämiä henkilöitä, on kovin suppeakatseista ja perustuu vaillinaiseen maailmankuvaan. Samalla on erittäin tärkeää muistaa, että heitä on vain marginaalinen osuus kaikista turvapaikanhakijoista, joista suurin osa on oikeasti täällä paetakseen Isiksen myötä lähi-idässä noussutta uskonnollista fundamentalismia ja sen tuottamaa väkivaltaa.

Koska kyseessä on dogmaattiset käyttäytymismallit, fundamentalistin tunnistamisen pitäisi olla kovin helppoa. Riittää, että heidät ajetaan tilanteeseen, jossa elinympäristössä juurrutetut opetukset ja tavat ovat ristiriidassa Suomen käyttäytymistapojen kanssa.

Tapani Karvinen
Puheenjohtaja, Piraattipuolue
k4rv1n3n.net / Facebook / Twitter

]]>
6 http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/207621-uskonnollinen-fundamentalismi-ja-viisi-askelta-sen-ehkaisemiseksi#comments Euroopan pakolais- ja siirtolaiskriisi Tue, 01 Dec 2015 14:35:04 +0000 Tapani Karvinen http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/207621-uskonnollinen-fundamentalismi-ja-viisi-askelta-sen-ehkaisemiseksi
Kieltolain kumoamiseksi http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/205096-kieltolain-kumoamiseksi <p>Coloradon osavaltio laillisti kannabiksen myynnin viihdekäyttöön vuonna 2014. Ensimmäisen vuoden aikana <a href="https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/1214%20Marijuana%20Tax%2C%20License%2C%20and%20Fees%20Report.pdf" target="_blank">verotuloja pelkästään myyntiartikkelista kertyi</a> noin 50 miljoonaa euroa. Tuhansien uusien työpaikkojen kerrottiin syntyneen alalle, jonka liikevaihto osavaltiossa on jo 400 miljoonaa euroa. Säästöjä oikeusjärjestelmälle arvioidaan syntyneen 10-40 miljoonaa euroa ja samalla <a href="http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/Colorado_Marijuana_Legalization_One_Year_Status_Report.pdf" target="_blank">todetaan liikennekuolemien, sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuneen rikollisuuden vähentyneen</a>. Suomi on monella tapaa kovin Coloradon kaltainen, minkä vuoksi osavaltio sopii kieltolain kumoamisen vaikutusten arvioimiseen.</p><p>Suomessa on arviolta muutamia satoja tuhansia kannabiksen käyttäjiä (EMCDDA:n keskiarvo n. 14,5% väestöstä). Käyttötavoissa ja -tottumuksissa on huomattavia eroja yksilöiden välillä, aina raskaasta lääkekäytöstä tapariippuvuuteen ja satunnaiseen viihdekäyttöön. Tarkkoja tilastoja kieltolain aikana on mahdotonta saada, mutta jos arvioimme käyttötiheyden- ja määrän keskiarvoksi neljänneksen lääkereseptin viikottaisesta kymmenestä grammasta, kannabisbisneksen liikevaihto myös Suomessa on useita satoja miljoonia, jopa puoli miljardia euroa* vuosittain.</p><p><strong>Nämä markkinat ovat siis jo olemassa</strong></p><p>Mutta koska taloudelliselle hyödylle ei ole laillista kanavaa, se menee moottoripyöräjengeille, mafialle, salakuljettajille, sosiaalietuuksilla eläville kotikasvattajille ja näemmä myös korruptoituneille lainvalvojille. Kieltolain myötä meiltä ei pelkästään jää vähintään kymmenien miljoonien verohyöty käyttämättä, vaan ojennamme huomattavasti suuremman summan rikollisuuden rahoittamiseen. Suurempien resurssien, sääntöjenpuutteen ja nopeammin mukautuvan teknologisen kyvykkyyden vuoksi rikollinen taho on aina askeleita edellä useisiin tehtäviin sidottua valvontakoneistoamme.</p><p>Laillistamisen myötä avautuisi toinenkin ovi taloudelliselle hyvinvoinnille. Talouskeskustelun keskittyessä viennin parantamiseen on unohdettu että <a href="http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/3024684/turistien-mukana-suomelle-yli-4-miljardin-tulot" target="_blank">rahaa valtion rajojen sisälle voidaan houkutella myös turistien</a> mukana. Hollannin parin miljardin euron vuosittaisesta kannabismyynnistä on arvioitu jopa 75%:n menevän turisteille, kun koko maan keräämä vuosittainen voitto turismista liikkuu kymmenissä miljardeissa. Pelkästään Amsterdamiin kannabiksen perässä matkustavat turistit tuovat mukanaan vuosittain rahaa vähintään puoli miljardia euroa**, minkä vuoksi kaupungin pormestari ei koskaan hyväksynyt <a href="http://www.dutchnews.nl/news/archives/2012/11/amsterdam_will_not_ban_tourist/" target="_blank">kannabispassi -järjestelmää</a>.</p><p>Kieltolain kumoamisen myötä noottia varmasti tulisi naapurivaltioiltamme, mutta se on pieni hinta sen hyödyn rinnalla, mitä matkailu- ja ravintola-ala siitä yleisesti hyötyisi - etenkin jos olisimme ensimmäiset skandinaviassa. Väitän nimittäin, että turistien mukanaan tuomat, ravintoloille, hotelleille ja kivijalkakaupoille pienissä erissä jakamat summat tuottavat enemmän työllisyyttä ja hyvinvointia, kuin yksi kapealla alallaan menestyvä vientiyritys.</p><p><strong>Kuka kunnioittaa ihmisoikeuksia?</strong></p><p>Suomessa on voinut saada Bedrocan -lääkekannabisreseptin jo melkein vuosikymmenen. Lääkärit totesivat hyvin nopeasti lääkkeen hyödyn MS-taudin lisäksi myös muiden vakavien pitkäaikaissairausten hoidossa ja vielä keväällä reseptin saattoikin saada mm. selkäkipuihin tai diabetekseen. Loppukesästä 2015 sitten tapahtui jotain, minkä vuoksi useampi lääkäri on joutunut kieltäytymään jatkamasta potilaidensa hoitoja. Koska kukaan lääkäreistä ei elinkeinonsa suojelemiseksi uskalla astua julkisuuteen, yksityiskohtia taustalla tapahtuneista viranomaistoimista ei saada puitavaksi.</p><p>Voin vain viitata <a href="http://tusky.fi/uutiset/714-maailman-huumeongelma-ja-ihmisoikeuksien-toteutuminen" target="_blank">YK:n Ihmisoikeusneuvoston viime kuussa julkaisemaan raporttiin</a>, koskien huumepolitiikan vaikutuksia ihmisoikeuksiin.</p><p>&ldquo;Yksi nykyisen huumepolitiikan vakavimmista haitoista on se, etteivät&nbsp; huumeiksi luokiteltuja aineita eniten tarvitsevat, eli sairaat ihmiset, saa niitä riittävästi tai lainkaan. Käytön ja hallussapidon kriminalisoinnilla on myös paljon muita haittoja, joiden takia ihmisten oikeus terveyteen ei toteudu.&rdquo;</p><p>Sveitsin entinen presidentti, Global Commission on Drug Policy -järjestön edustaja Ruth Dreyfuss vuorostaan totesi samassa tilaisuudessa, &quot;ettei huumesodan aiheuttamista haitoista pidä puhua ei-aiottuina seurauksina, koska ne ovat suoraan seurausta siitä, ettei politiikassa ole otettu huomioon ihmisoikeuksia.&quot;</p><p>Maailman kannabisyhdistykset vaativat vain täysi-ikäisen henkilön itsemääräämisoikeuden&nbsp; kunnioittamista ja syrjinnän lopettamista. Ehkä päättäjien on kuitenkin helpompi sulattaa taloudelliset tosiasiat. Fakta nimittäin on, että oli laki mikä tahansa, kannabisbisnes kukoistaa jatkossakin. Kyse on enää rohkeuden löytämisestä niiden päätösten tekemiseen, joilla jo olemassaoleva hyöty voidaan ohjata oikeaan osoitteeseen.</p><p>Tapani Karvinen<br />Puheenjohtaja, <a href="http://piraattipuolue.fi/puolueohjelma" target="_blank">Piraattipuolue</a><br />Toiminnanjohtaja, <a href="http://tusky.fi" target="_blank">Turun seudun kannabisyhdistys</a><br /><a href="http://k4rv1n3n.net" target="_blank">k4rv1n3n.net</a> / <a href="http://facebook.com/k4rv1n3n" target="_blank">Facebook</a> / <a href="http://twitter.com/k4rv1n3n" target="_blank">Twitter</a></p><p>* 0,35gr/vrk x 365pv x 300 000 hlöä x 15&euro;/gr. = 575 milj. &euro;<br />** 1,5 miljoonaa turistia vuodessa, keskimäärin 5pv, 60&euro; per päivä majoitus, ruoka ja vapaa-aika.</p><p>ps. Tämä blogaus oli valmis jo viime viikolla. Julkaisen sen nyt, kun uutiset kertovat että <a href="http://www.bbc.com/news/uk-34571609" target="_blank">ihmisoikeusneuvoston raportti oli liikaa YK:n huume- ja rikosvirastolle</a>, ja se vedettiin pois käsittelystä yhden valtion painostuksen vuoksi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Coloradon osavaltio laillisti kannabiksen myynnin viihdekäyttöön vuonna 2014. Ensimmäisen vuoden aikana verotuloja pelkästään myyntiartikkelista kertyi noin 50 miljoonaa euroa. Tuhansien uusien työpaikkojen kerrottiin syntyneen alalle, jonka liikevaihto osavaltiossa on jo 400 miljoonaa euroa. Säästöjä oikeusjärjestelmälle arvioidaan syntyneen 10-40 miljoonaa euroa ja samalla todetaan liikennekuolemien, sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuneen rikollisuuden vähentyneen. Suomi on monella tapaa kovin Coloradon kaltainen, minkä vuoksi osavaltio sopii kieltolain kumoamisen vaikutusten arvioimiseen.

Suomessa on arviolta muutamia satoja tuhansia kannabiksen käyttäjiä (EMCDDA:n keskiarvo n. 14,5% väestöstä). Käyttötavoissa ja -tottumuksissa on huomattavia eroja yksilöiden välillä, aina raskaasta lääkekäytöstä tapariippuvuuteen ja satunnaiseen viihdekäyttöön. Tarkkoja tilastoja kieltolain aikana on mahdotonta saada, mutta jos arvioimme käyttötiheyden- ja määrän keskiarvoksi neljänneksen lääkereseptin viikottaisesta kymmenestä grammasta, kannabisbisneksen liikevaihto myös Suomessa on useita satoja miljoonia, jopa puoli miljardia euroa* vuosittain.

Nämä markkinat ovat siis jo olemassa

Mutta koska taloudelliselle hyödylle ei ole laillista kanavaa, se menee moottoripyöräjengeille, mafialle, salakuljettajille, sosiaalietuuksilla eläville kotikasvattajille ja näemmä myös korruptoituneille lainvalvojille. Kieltolain myötä meiltä ei pelkästään jää vähintään kymmenien miljoonien verohyöty käyttämättä, vaan ojennamme huomattavasti suuremman summan rikollisuuden rahoittamiseen. Suurempien resurssien, sääntöjenpuutteen ja nopeammin mukautuvan teknologisen kyvykkyyden vuoksi rikollinen taho on aina askeleita edellä useisiin tehtäviin sidottua valvontakoneistoamme.

Laillistamisen myötä avautuisi toinenkin ovi taloudelliselle hyvinvoinnille. Talouskeskustelun keskittyessä viennin parantamiseen on unohdettu että rahaa valtion rajojen sisälle voidaan houkutella myös turistien mukana. Hollannin parin miljardin euron vuosittaisesta kannabismyynnistä on arvioitu jopa 75%:n menevän turisteille, kun koko maan keräämä vuosittainen voitto turismista liikkuu kymmenissä miljardeissa. Pelkästään Amsterdamiin kannabiksen perässä matkustavat turistit tuovat mukanaan vuosittain rahaa vähintään puoli miljardia euroa**, minkä vuoksi kaupungin pormestari ei koskaan hyväksynyt kannabispassi -järjestelmää.

Kieltolain kumoamisen myötä noottia varmasti tulisi naapurivaltioiltamme, mutta se on pieni hinta sen hyödyn rinnalla, mitä matkailu- ja ravintola-ala siitä yleisesti hyötyisi - etenkin jos olisimme ensimmäiset skandinaviassa. Väitän nimittäin, että turistien mukanaan tuomat, ravintoloille, hotelleille ja kivijalkakaupoille pienissä erissä jakamat summat tuottavat enemmän työllisyyttä ja hyvinvointia, kuin yksi kapealla alallaan menestyvä vientiyritys.

Kuka kunnioittaa ihmisoikeuksia?

Suomessa on voinut saada Bedrocan -lääkekannabisreseptin jo melkein vuosikymmenen. Lääkärit totesivat hyvin nopeasti lääkkeen hyödyn MS-taudin lisäksi myös muiden vakavien pitkäaikaissairausten hoidossa ja vielä keväällä reseptin saattoikin saada mm. selkäkipuihin tai diabetekseen. Loppukesästä 2015 sitten tapahtui jotain, minkä vuoksi useampi lääkäri on joutunut kieltäytymään jatkamasta potilaidensa hoitoja. Koska kukaan lääkäreistä ei elinkeinonsa suojelemiseksi uskalla astua julkisuuteen, yksityiskohtia taustalla tapahtuneista viranomaistoimista ei saada puitavaksi.

Voin vain viitata YK:n Ihmisoikeusneuvoston viime kuussa julkaisemaan raporttiin, koskien huumepolitiikan vaikutuksia ihmisoikeuksiin.

“Yksi nykyisen huumepolitiikan vakavimmista haitoista on se, etteivät  huumeiksi luokiteltuja aineita eniten tarvitsevat, eli sairaat ihmiset, saa niitä riittävästi tai lainkaan. Käytön ja hallussapidon kriminalisoinnilla on myös paljon muita haittoja, joiden takia ihmisten oikeus terveyteen ei toteudu.”

Sveitsin entinen presidentti, Global Commission on Drug Policy -järjestön edustaja Ruth Dreyfuss vuorostaan totesi samassa tilaisuudessa, "ettei huumesodan aiheuttamista haitoista pidä puhua ei-aiottuina seurauksina, koska ne ovat suoraan seurausta siitä, ettei politiikassa ole otettu huomioon ihmisoikeuksia."

Maailman kannabisyhdistykset vaativat vain täysi-ikäisen henkilön itsemääräämisoikeuden  kunnioittamista ja syrjinnän lopettamista. Ehkä päättäjien on kuitenkin helpompi sulattaa taloudelliset tosiasiat. Fakta nimittäin on, että oli laki mikä tahansa, kannabisbisnes kukoistaa jatkossakin. Kyse on enää rohkeuden löytämisestä niiden päätösten tekemiseen, joilla jo olemassaoleva hyöty voidaan ohjata oikeaan osoitteeseen.

Tapani Karvinen
Puheenjohtaja, Piraattipuolue
Toiminnanjohtaja, Turun seudun kannabisyhdistys
k4rv1n3n.net / Facebook / Twitter

* 0,35gr/vrk x 365pv x 300 000 hlöä x 15€/gr. = 575 milj. €
** 1,5 miljoonaa turistia vuodessa, keskimäärin 5pv, 60€ per päivä majoitus, ruoka ja vapaa-aika.

ps. Tämä blogaus oli valmis jo viime viikolla. Julkaisen sen nyt, kun uutiset kertovat että ihmisoikeusneuvoston raportti oli liikaa YK:n huume- ja rikosvirastolle, ja se vedettiin pois käsittelystä yhden valtion painostuksen vuoksi.

]]>
6 http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/205096-kieltolain-kumoamiseksi#comments Harmaa talous Huumesota ihmisoikeudet Lääkekannabis Tue, 20 Oct 2015 11:10:08 +0000 Tapani Karvinen http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/205096-kieltolain-kumoamiseksi
Uberhelppoa liiketoimintaa http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/200358-uberhelppoa-liiketoimintaa <p>Teknologia uhkaa jälleen vallitsevaa maailmanjärjestystä. <a href="http://techcrunch.com/2015/06/25/french-anti-uber-protest-turns-to-guerrilla-warfare-as-cabbies-burn-cars-attack-uber-drivers/#.w8ngfw:vSBL" target="_blank">Taksikuskit kokevat Uberin uhaksi</a> nykyiselle, luvanvaraisuuteen perustuvalle palvelumallille. Verkon kautta tilattu kyyti tulee useimmiten halvemmaksi, sillä siitä ei makseta kuskin joutoaikaa, taksikeskusmaksuja tai muita juoksevia kuluja. Ilman nykyistä&nbsp; lainsäädäntöä ja sen onnistunutta valvontaa koko nykyinen taksitoiminta on kuulemma uhattuna.</p><p>Ymmärrän kyllä taksikuskeja. Useimmilla meistä on sokea halu puolustaa elinehtoamme. Teknologian tuomat uudet toimintamallit ovat kuitenkin yhtä pysyviä kuin ko. teknologian läsnäolo elämässämme. Uberkyytiläinen ei uberkuskia käräytä, eikä <a href="http://nyt.fi/a1305977372173" target="_blank">poliisin resursseilla voida valvoa</a> toimintaa.&nbsp; Aikoinaan toiminut lainsäädäntö ei enää toimi, joten sitä on aika päivittää - mutta kuinka?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Yleisestä elintasosta riippuu kaikkien hyvinvointi</strong></p><p>Me Piraattipuolueessa kannatamme kilpailun avaamista ja lupakäytäntöjen karsimista. Se, että palvelu maksaa vähemmän, tarkoittaa että kuluttajan rahoista riittää enemmän muualle. Se, että palvelua voi tuottaa matalalla kynnyksellä, tarkoittaa saatavuuden lisääntymistä ja sitä, että entistä useammalla on mahdollisuus työllistää itsensä parantaakseen elintasoaan. Uuden palvelumallin salliminen markkinoille piristäisi alan liikevaihtoa ja kilpailua, sekä avaisi palvelun myös niille, joille nykyinen taksimatkan hinta on useimmiten liian kallis.</p><p>Vaikka teknologia uhkaa vallitsevaa maailmanjärjestystä, en usko sen uhkaavan nykyistä taksitoimintaa, ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Jo pelkästään Suomen ikärakenne takaa sen, että sopeutumisaikaa on pitkälti toistakymmentä vuotta, eikä Uberin hyväksyminen lailliseksi palveluksi tarkoita sitä, että taksikuskin tarvitsisi antaa sellaiselle paikka taksitolpalta. Toisaalta, hieman taksitoiminnan byrokratiaa hiomalla, taksikuski voisi halutessaan olla myös uberkuski.</p><p>&nbsp;</p><p>Tapani Karvinen</p><p>Puheenjohtaja, Piraattipuolue</p><p><a href="http://k4rv1n3n.net">k4rv1n3n.net</a> / <a href="http://facebook.com/k4rv1n3n">Facebook</a> / <a href="http://twitter.com/k4rv1n3n">Twitter</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Teknologia uhkaa jälleen vallitsevaa maailmanjärjestystä. Taksikuskit kokevat Uberin uhaksi nykyiselle, luvanvaraisuuteen perustuvalle palvelumallille. Verkon kautta tilattu kyyti tulee useimmiten halvemmaksi, sillä siitä ei makseta kuskin joutoaikaa, taksikeskusmaksuja tai muita juoksevia kuluja. Ilman nykyistä  lainsäädäntöä ja sen onnistunutta valvontaa koko nykyinen taksitoiminta on kuulemma uhattuna.

Ymmärrän kyllä taksikuskeja. Useimmilla meistä on sokea halu puolustaa elinehtoamme. Teknologian tuomat uudet toimintamallit ovat kuitenkin yhtä pysyviä kuin ko. teknologian läsnäolo elämässämme. Uberkyytiläinen ei uberkuskia käräytä, eikä poliisin resursseilla voida valvoa toimintaa.  Aikoinaan toiminut lainsäädäntö ei enää toimi, joten sitä on aika päivittää - mutta kuinka?

 

Yleisestä elintasosta riippuu kaikkien hyvinvointi

Me Piraattipuolueessa kannatamme kilpailun avaamista ja lupakäytäntöjen karsimista. Se, että palvelu maksaa vähemmän, tarkoittaa että kuluttajan rahoista riittää enemmän muualle. Se, että palvelua voi tuottaa matalalla kynnyksellä, tarkoittaa saatavuuden lisääntymistä ja sitä, että entistä useammalla on mahdollisuus työllistää itsensä parantaakseen elintasoaan. Uuden palvelumallin salliminen markkinoille piristäisi alan liikevaihtoa ja kilpailua, sekä avaisi palvelun myös niille, joille nykyinen taksimatkan hinta on useimmiten liian kallis.

Vaikka teknologia uhkaa vallitsevaa maailmanjärjestystä, en usko sen uhkaavan nykyistä taksitoimintaa, ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Jo pelkästään Suomen ikärakenne takaa sen, että sopeutumisaikaa on pitkälti toistakymmentä vuotta, eikä Uberin hyväksyminen lailliseksi palveluksi tarkoita sitä, että taksikuskin tarvitsisi antaa sellaiselle paikka taksitolpalta. Toisaalta, hieman taksitoiminnan byrokratiaa hiomalla, taksikuski voisi halutessaan olla myös uberkuski.

 

Tapani Karvinen

Puheenjohtaja, Piraattipuolue

k4rv1n3n.net / Facebook / Twitter

]]>
47 http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/200358-uberhelppoa-liiketoimintaa#comments Kotimaa Taksiliikenne Teknologinen kehitys Uber Sun, 16 Aug 2015 14:24:53 +0000 Tapani Karvinen http://k4rv1n3n.puheenvuoro.uusisuomi.fi/200358-uberhelppoa-liiketoimintaa