Yhden miehen mielenosoitus Päteviä ratkaisuja maailman ongelmiin saattaa olla useita, mutta niiden löytymiseen on vain yksi tapa - viestintä, avoin ja rehellinen.

Kaikki blogit puheenaiheesta Hyveet ja luonne

Kaupallinen luonne kurjuuden markkinoilla

Sosiaaliluonne on keskeinen peruskäsite Erich Frommin luonneteoriassa. Sosiaaliluonteella Fromm (2002) tarkoittaa ”useimmille saman kulttuurin ihmisille yhteistä luonteenrakenteen ydintä, joka on erotettavissa yksilöllisestä luonteesta”.

Suomalainen koulu kaukana luonnekoululiikkeestä

"Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä." Ihmisoikeudet määrittelevät ihmisyyden, oikeuden elää maailmassa, jossa kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet elää hyvä elämä.

Britannia ohittaa Suomen koulutuksen vientimaana

Britannia haluaa maailman ykköseksi lasten luonteen vahvistamisessa. Budjettiin on varattu 4.8 miljoonan euron rahasto, josta koulut saavat tukea luonteenkasvatusta tukeviin projekteihin. Suomessa rahat kohdistuvat digitalisaatiohankkeisiin, vaikka digitalisaatio tuhoaa suuren osan lasten tulevaisuusammateista. Tällaisessa todellisuudessa luonteen hyveet ja vahvuudet auttavat pärjäämään elämässä ja löytämään uusia reittejä.

Hyveet ja vahvuudet hyvän elämän perustana

 

Aluksi tarkastelen Evan ja Anders Chydenius-saation Hyve ja markkinatalous -teoksen pohjalta

hyveiden olemusta (toim. Ilkka Haavisto). Keskeisimmat nakokulmat ovat Ilkka Haaviston, Terho

Pursiaisen, Jaakko Eleniuksen ja Maija-Riitta Ollilan pohdinnoista. (Hyve ja markkinatalous Evan

ja Anders Chydenius -saation yhteishanke, Ilkka Haavisto (toim.) Kustantaja: Talous-tieto Oy, Yliopistopaino

2003).

Nykysuomen Sanakirjan (1966) mukaan hyveella tarkoitetaan pysyvaa siveellisesti arvokasta ominaisuutta

Toimituksen poiminnat

Sivut

Julkaise syötteitä