Yhden miehen mielenosoitus Päteviä ratkaisuja maailman ongelmiin saattaa olla useita, mutta niiden löytymiseen on vain yksi tapa - viestintä, avoin ja rehellinen.

Kaikki blogit puheenaiheesta Kulttuurin suojelu

Museovirasto puoltaa Malmin lentoaseman suojelua rakennusperintölailla

 

Museovirasto on erityisistunnossaan 21.9.2017 käsitellyt Malmin lentoasemaa koskevan suojeluesityksen, esittäen lausuntonaan seuraavan:

- - "Keskitymme seuraavassa toteamaan ne suojelutarpeet, jotka suojelupäätöstä tehtäessä on otettava huomioon:

Malmin kentästä Uudenmaan Elyn 26.6.2019 antama rakennussuojelupäätös

 

Virallinen lehti 48/25.6.2019, sivulla 23:

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto

Malmin lentoaseman rakennuksista ja lentokenttäalueesta tehdystä rakennussuojelupäätöksestä Malmin lentoaseman ystävät ry on tehnyt 9.10.2015 esityksen Helsingissä sijaitsevan Malminlentoaseman suojelemiseksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) säännösten nojalla.

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt suojeluesityksestä 26.6.2019 rakennussuojelupäätöksen.

Malmin lentokentän käyttötarkoitusta ei voi suojella rakennusperintölailla (ELY)

 

"Malmin lentoaseman kokonaisvaltainen suojelu rakennusperintölailla ei ole mahdollista, katsoo Uudenmaan ELY-keskus. Malmin lentoasemaa puolustava järjestö Malmin lentoaseman ystävät ry on pitänyt lentoasematoiminnan jatkumista tärkeänä suojeltavana arvona ja esittänyt, että lentoasemakokonaisuus suojeltaisiin rakennusperintölain perusteella.

ELYn mukaan kyseinen laki ei mahdollista käyttötarkoituksen suojelemista ja lakia sovelletaan vain, jos suojelua ei voi turvata maankäyttö- ja rakennuslailla.

Toimituksen poiminnat

Sivut

Julkaise syötteitä