EU ja maahanmuuttopolitiikka http://hiilinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/144733/all Thu, 18 Jul 2019 09:23:22 +0300 fi Sananen suomalaisuuden määritelmästä http://olavisaarelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/278497-sananen-suomalaisuuden-maaritelmasta Olisinko minä somalialainen, jos muutan Somaliaan ja täyttäisin kansalaisuuden määritelmät heidän kulttuurin mukaisesti? En, olisin korkeintaan Somaliassa asuva suomalainen. Onko Suomessa asuva somali suomalainen, jos hän täyttää kansalaisuuden määritelmät? Ei, hän on korkeintaan Suomessa asuva somali. Tämä keskustelu voitaisiin välttää, jos raja- ja palautuspolitiikka toimisi Euroopassa. Pelkästään Euroopan tiukalla maahanmuuttopolitiikalla voitaisiin pysäyttää kehitysmaista tuleva kansanvaellus. Tiukalla politiikalla saataisiin myös parempiosaisia ihmisiä jäämään lähtömaihin, jolloin kyseisen maan kansalla olisi paremmat lähtökohdat lähteä kehittämään maataan. Tätä tietysti tuettaisiin Euroopasta oikeanlaisella kehitysavulla eli koulutuksella, tarvikkeilla, rauhanturvaoperaatioilla ja tarjottavan avun tiukalla valvonnalla. On päivänselvää, että ihmisiä menehtyisi valtavat määrät tällä politiikalla, mutta niin tapahtuu jo nyt vai mitä olette kuvitelleet käyvän niille heikompiosaisille, jotka jäävät näkemään nälkää sodan keskelle? Osaltaan tämä tietysti hillitsisi holtitonta väestönkasvua, jos jotain positiivista pitäisi hakea. Seuraavana joku luultavasti tulee vinkumaan, kuinka haluan tehdä Suomesta sisäsiittoisen takapajulan. Ei, siitä tässä ei ole kyse. En näe mitään ongelmaa siinä, jos joku käy täällä kouluttautumassa ja lähtee hyödyntämään koulutustaan kotimaahansa. En myöskään näe siinä mitään ongelmaa, jos meille tulee ulkomaista työvoimaa, jota oikeasti tarvitsisimme. Nykyään tämänkaltaista politiikkaa pidetään rasistisena ja ihmisarvoa alentavana, mutta minä pidän tätä maapallon tulevaisuuden kannalta realistisena politiikkana.<div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> 98 http://olavisaarelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/278497-sananen-suomalaisuuden-maaritelmasta#comments EU ja maahanmuuttopolitiikka Julkinen keskustelu ja rasismi Suomalaisuus ja maahanmuutto Thu, 18 Jul 2019 06:23:22 +0000 Olavi Saarelainen http://olavisaarelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/278497-sananen-suomalaisuuden-maaritelmasta Sisäministeri Ohisalo: Houkutteleva "punainen matto" turvapaikanhakijoille? http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/278054-sisaministeri-ohisalo-houkutteleva-punainen-matto-turvapaikanhakijoille <p>&nbsp;</p><p><strong>TURVAPAIKKAPROSESSIA KOSKEVA SELVITYS 27.6.2019 (OWALGROUP) </strong></p><p><strong>- - &quot;Tiivistelmä havainnoista ja johtopäätöksistä </strong></p><p>Niin vireillepano-, hallinto-kuin valitusvaiheistatunnistettiin useita kehittämistarpeita.</p><p><strong>Turvapaikkajärjestelmän kuormittuneisuus näkyy erityisesti käsittelyajoissa sekä Maahanmuuttovirastossa että hallinto-oikeuksissa.</strong> Vuosien 2015 ja 2016 korkeat hakijamäärät näkyvät yhä Suomen turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän nykytilanteessa. Vaikka hakemusmäärät ovat sittemmin laskeneet jo vuotta 2015 edeltävää tasoa alemmas, vastaanottojärjestelmässä kirjoilla olevien asiakkaiden määrä on laskenut hitaasti.</p><p>Tällä hetkellä ei varsinaisesti ole olemassa yhtä yhtenäistä turvapaikkaprosessia. Kuuden kuukauden käsittelyaikavelvoite, joka koskee heinäkuusta 2018 lähtien tehtyjä turvapaikkahakemuksia, on jäntevöittänyt uusien hakemusten käsittelyä. Samalla resurssien suuntaaminen käsittelyaikavelvoitteen toteutumisen varmistamiseksi on osin hidastanut prosessissa jo aiemmin olleiden hakemusten käsittelyä Maahanmuuttovirastossa.</p><p>Uusintahakemusten ja Maahanmuuttovirastolle hallinto-oikeudesta palautuneiden hakemusten määrät ovat merkittäviä. Turvapaikkajärjestelmän eri toimintoja, mukaan lukien vastaanottokeskusten ohjeistusta ja valvontaa, on kehitetty ja yhdenmukaistettu viimeisen kolmen vuoden aikana. Ohjaavaa lainsäädäntöä on viime vuosina muutettuvarsin paljon, mutta &rdquo;paloittain&rdquo; ja sektoraalisesti ilman, että muutosten yhteisvaikutusta prosessin sujuvuuteen, laatuun tai turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan olisi arvioitu kokonaisuudessaan.</p><p>Toimijakenttä on viime vuosien jäljiltä jännitteinen. Viranomaisilla ja esimerkiksi kolmannen sektorin järjestöillä on omat roolinsa vastaanotto-ja turvapaikkajärjestelmässä. Eri toimijoiden välisen luottamuksen heikkeneminen on turvapaikkaprosessin kehittämistyön näkökulmasta haitallista, sillä erilaiset näkökulmat ja osaamiset tuovat parhaimmillaan toisiaan täydentäviä näkökulmia tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin.</p><p>Vaikka seurantaa koskevan tiedontuotannon kehittäminen sekä Maahanmuuttoviraston että oikeusministeriön toimesta on parantanut yhtenäisemmän tilannekuvan muodostamista, edelleen on tietoaukkoja ja nykyinen säännöllinen seuranta ja raportointi ei anna kattavaa kuvaa hakijan näkökulmasta, mikä vaikeuttaa prosessin kehittämistä kokonaisvaltaisesti.</p><p><strong>Alkuvaiheen toimenpiteiden onnistuminen ja oikea aikataulutus heijastuvat muiden vaiheiden onnistumisiin. Turvapaikkaprosessi toimii parhaiten, kun asiat tehdään &rdquo;kerralla kunnolla&rdquo;. On oleellista, että prosessi on etupainotteinen siten, että hakijalla on mahdollisimman hyvät edellytykset saada asiansa vireille ja saada kaikki relevantit asiat huomioon otetuksi hakemuksen käsittelyvaiheessa.</strong></p><p><strong>Merkittävimmät turvapaikkaprosessin haasteet liittyvät hakemuksen vireillepanoon sekä yleiseen oikeudelliseen neuvontaan ja ohjaukseen oikeusapuun sekä henkilökohtaisesti saatavaan oikeusapuun hallintovaiheessa siten, että hakija saa riittävät alkuvaiheen vastaanottopalvelut sekä pystyy valmistautumaan puhutteluun.</strong></p><p>Turvapaikkapuhuttelu edellyttää Maahanmuuttovirastolta riittäviä henkilöresursseja ja osaamista sekä turvapaikanhakijalta riittävää valmistautumista. Resurssien niukkuudesta johtuen puhuttelujen toteutusaikataulut tällä hetkellä kuormittuvat ja venyvät. Henkilökohtaisen oikeusavun järjestäminen ja varmistaminen viranomaisen toimesta ennen puhuttelua edesauttaisi prosessin sujuvuutta, parantaisi haastattelun laatua ja hakijan oikeusturvaa. Hakijakohtaisen joustavuuden mahdollistamiseksi Maahanmuuttoviraston resurssit eivät saa olla liian korkealla käyttöasteella.</p><p>Ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijalasten osalta yhtenä keskeisenä haasteena on tunnistettu edustajien työn laadun vaihtelu sekä laadunvalvonnan ja koordinaation puutteet.&quot; - -</p><p><strong>Lähde:</strong></p><p><a href="https://intermin.fi/documents/1410869/3723692/Turvapaikkaprosessia+koskeva+selvitys+27.6.2019/60bd290f-ffbd-2837-7f82-25fb68fe172c/Turvapaikkaprosessia+koskeva+selvitys+27.6.2019.pdf" title="https://intermin.fi/documents/1410869/3723692/Turvapaikkaprosessia+koskeva+selvitys+27.6.2019/60bd290f-ffbd-2837-7f82-25fb68fe172c/Turvapaikkaprosessia+koskeva+selvitys+27.6.2019.pdf">https://intermin.fi/documents/1410869/3723692/Turvapaikkaprosessia+koske...</a></p><p>---</p><p><strong><img alt="surprise" height="23" src="http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/omg_smile.png" title="surprise" width="23" /> Onko oikeustajun ja perustuslain 21 &sect;:n mukaista, että turvapaikanhakijat ja ulkomaalaistaustaiset sieppaavat leijonan osan Suomen oikeuslaitosten muutoksenhakukapasiteetista?</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

TURVAPAIKKAPROSESSIA KOSKEVA SELVITYS 27.6.2019 (OWALGROUP)

- - "Tiivistelmä havainnoista ja johtopäätöksistä

Niin vireillepano-, hallinto-kuin valitusvaiheistatunnistettiin useita kehittämistarpeita.

Turvapaikkajärjestelmän kuormittuneisuus näkyy erityisesti käsittelyajoissa sekä Maahanmuuttovirastossa että hallinto-oikeuksissa. Vuosien 2015 ja 2016 korkeat hakijamäärät näkyvät yhä Suomen turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän nykytilanteessa. Vaikka hakemusmäärät ovat sittemmin laskeneet jo vuotta 2015 edeltävää tasoa alemmas, vastaanottojärjestelmässä kirjoilla olevien asiakkaiden määrä on laskenut hitaasti.

Tällä hetkellä ei varsinaisesti ole olemassa yhtä yhtenäistä turvapaikkaprosessia. Kuuden kuukauden käsittelyaikavelvoite, joka koskee heinäkuusta 2018 lähtien tehtyjä turvapaikkahakemuksia, on jäntevöittänyt uusien hakemusten käsittelyä. Samalla resurssien suuntaaminen käsittelyaikavelvoitteen toteutumisen varmistamiseksi on osin hidastanut prosessissa jo aiemmin olleiden hakemusten käsittelyä Maahanmuuttovirastossa.

Uusintahakemusten ja Maahanmuuttovirastolle hallinto-oikeudesta palautuneiden hakemusten määrät ovat merkittäviä. Turvapaikkajärjestelmän eri toimintoja, mukaan lukien vastaanottokeskusten ohjeistusta ja valvontaa, on kehitetty ja yhdenmukaistettu viimeisen kolmen vuoden aikana. Ohjaavaa lainsäädäntöä on viime vuosina muutettuvarsin paljon, mutta ”paloittain” ja sektoraalisesti ilman, että muutosten yhteisvaikutusta prosessin sujuvuuteen, laatuun tai turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan olisi arvioitu kokonaisuudessaan.

Toimijakenttä on viime vuosien jäljiltä jännitteinen. Viranomaisilla ja esimerkiksi kolmannen sektorin järjestöillä on omat roolinsa vastaanotto-ja turvapaikkajärjestelmässä. Eri toimijoiden välisen luottamuksen heikkeneminen on turvapaikkaprosessin kehittämistyön näkökulmasta haitallista, sillä erilaiset näkökulmat ja osaamiset tuovat parhaimmillaan toisiaan täydentäviä näkökulmia tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Vaikka seurantaa koskevan tiedontuotannon kehittäminen sekä Maahanmuuttoviraston että oikeusministeriön toimesta on parantanut yhtenäisemmän tilannekuvan muodostamista, edelleen on tietoaukkoja ja nykyinen säännöllinen seuranta ja raportointi ei anna kattavaa kuvaa hakijan näkökulmasta, mikä vaikeuttaa prosessin kehittämistä kokonaisvaltaisesti.

Alkuvaiheen toimenpiteiden onnistuminen ja oikea aikataulutus heijastuvat muiden vaiheiden onnistumisiin. Turvapaikkaprosessi toimii parhaiten, kun asiat tehdään ”kerralla kunnolla”. On oleellista, että prosessi on etupainotteinen siten, että hakijalla on mahdollisimman hyvät edellytykset saada asiansa vireille ja saada kaikki relevantit asiat huomioon otetuksi hakemuksen käsittelyvaiheessa.

Merkittävimmät turvapaikkaprosessin haasteet liittyvät hakemuksen vireillepanoon sekä yleiseen oikeudelliseen neuvontaan ja ohjaukseen oikeusapuun sekä henkilökohtaisesti saatavaan oikeusapuun hallintovaiheessa siten, että hakija saa riittävät alkuvaiheen vastaanottopalvelut sekä pystyy valmistautumaan puhutteluun.

Turvapaikkapuhuttelu edellyttää Maahanmuuttovirastolta riittäviä henkilöresursseja ja osaamista sekä turvapaikanhakijalta riittävää valmistautumista. Resurssien niukkuudesta johtuen puhuttelujen toteutusaikataulut tällä hetkellä kuormittuvat ja venyvät. Henkilökohtaisen oikeusavun järjestäminen ja varmistaminen viranomaisen toimesta ennen puhuttelua edesauttaisi prosessin sujuvuutta, parantaisi haastattelun laatua ja hakijan oikeusturvaa. Hakijakohtaisen joustavuuden mahdollistamiseksi Maahanmuuttoviraston resurssit eivät saa olla liian korkealla käyttöasteella.

Ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijalasten osalta yhtenä keskeisenä haasteena on tunnistettu edustajien työn laadun vaihtelu sekä laadunvalvonnan ja koordinaation puutteet." - -

Lähde:

https://intermin.fi/documents/1410869/3723692/Turvapaikkaprosessia+koskeva+selvitys+27.6.2019/60bd290f-ffbd-2837-7f82-25fb68fe172c/Turvapaikkaprosessia+koskeva+selvitys+27.6.2019.pdf

---

surprise Onko oikeustajun ja perustuslain 21 §:n mukaista, että turvapaikanhakijat ja ulkomaalaistaustaiset sieppaavat leijonan osan Suomen oikeuslaitosten muutoksenhakukapasiteetista?

 

 

 

 

]]>
9 http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/278054-sisaministeri-ohisalo-houkutteleva-punainen-matto-turvapaikanhakijoille#comments EU ja maahanmuuttopolitiikka Hallinto-oikeus Suomen turvapaikanhakijapolitiikka Fri, 05 Jul 2019 10:09:48 +0000 Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/278054-sisaministeri-ohisalo-houkutteleva-punainen-matto-turvapaikanhakijoille
Ilmastonmuutos vs Ihmismuutto http://vivianlaukka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277966-ilmastonmuutos-vs-ihmismuutto <p><a href="https://www.iltalehti.fi/saauutiset/a/514efa88-643b-4938-ae02-365409d5149c">https://www.iltalehti.fi/saauutiset/a/514efa88-643b-4938-ae02-365409d5149c</a></p><p>&nbsp;</p><p>Eikö olisi parempi antaa ilmastonmuutoksen tapahtua, siis ilmasto on muuttunut aina, joten ei tää nopeutunut vuosituhansia kestävä prosessi voi mitenkään olla ihmisen aikaansaannosta parissa sadassa vuodessa. Ja mikäli niin on, ettei ihminen ole tätä saanut aikaan, niin miksi tehdä asialle mitään?!</p><p>USAssa etenkin Californiaa on jo kymmenen vuoden ajan vaivannut joka kesä, entistä pahempi kuivuus ja joka vuosi siellä palaa maastoa noin Suomen kokoinen pläntti, Päiväntasaajan alueellla ympäri maapalloa on voimistuneita rankkasateita ja hirmumyrskyjä, jotka pyyhkäisevät kaupunkien ja kylien läpi tappaen satoja. Afrikassa Saharan aavikko uhkaa kaikista yrityksistä huolimatta levitä laajemmalle ja porottava kuumuus ja kuivuus tappaa elinympäristön ja eläimet. Intiassa on valloilaan samanlainen kuivuus. Eurooppaa koettelee joka kesä aina vain pahenevat helleaallot, jotka tappaa ihmisiä, eläimiä ja viljelysmaita.&nbsp;</p><p>Ja entäpä sulavat napajäät. Se että pohjoisnapa sulaa, ei niinkään nosta merenpintaa, sillä suurin osa siitä jäämassasta lilluu jo vedessä, mutta mikäli se toinen napajäätikkö sulaa... Etelämanner ja sen mantereen päällä lepäävä jäämassa!!! Se nostaa maailmanlaajuisesti merenpintaa peräti 66m... Haittaako se!? Ei ollenkaan, siis vaikka suurin osa maailman ihmisistä nyt sattuukin asumaan rannikolla ja satamakaupungeissa, niin voimme luottaa siihen, että evoluutio kasvattaa uimataitoisille nopeasti kidukset, ettei tarvitse lähteä evakkoon vesimassoja ja ne jotka eivät osaa uida - hukkuvat. Luonnonvalintaa! Kuka olisi muka niin hullu että lähtisi omilta synnyinsijoiltaan muualle vain sen takia, että vesimassat vyöryy niskaan?&nbsp;</p><p><br /><strong>Mutta entäs Suomessa sitten?</strong> Lappeenrannassa satoi rakeita, niin kuin joka kesä jossain päin Suomea sataa rakeita, ukkosmyrskyjä tapahtuu aina silloin tällöin, kaupungeissa viemäriverkosto tulvii yli joka kesä, lumiraja pakenee joka vuosi ylemmäs ja ylemmäs (autoilijat kiittää.) Suomessa on hitusen lämpimämpää kuin yleensä ja meillä kasvukausi kesällä pitenee (jos siis oltaisiin edes hiukan omavaraisia.)&nbsp;<br />Mutta mitäs veikkaatte tapahtuvan, jos vaikka 35% nykyisistä elinkelpoisista paikoista muuttuu kelvottomiksi asua, niin kuin maailmanlaajuisesti?!&nbsp;<br />Ei siinä pahemmin lyödä rajoja lukkoon ja hätistellä satoja miljoonia menemään muualle, vaan ihminen menee sinne missä pystyy asumaan ja elämään. Tässä tapauksessa Pohjois-Eurooppa ja Siberia on hyvin varteenotettava muuttokohde.</p><p><br /><u>On jännä, että ne jotka kieltävät ilmastonmuutoksen tapahtuvan tai olemassa olon, ovat myös suurimmaksi osaksi myös niitä, jotka eivät halua yhtäkään ylimääräistä ulkopuolista ihmistä omiin valtioihinsa, joten luulisi että suhtautuminen tähän olisi hiukan toista luokkaa, jos halutaan pitää rajat valvottuina ja ihmiset omissa elinympäristöissään...&nbsp;</u></p><p><br />I<strong>tse en ajatellut tehdä asialle myöskään mitään, sillä olisi todella siistiä nähdä vielä omana elinaikanaan kuinka ne sadat miljoonat pamahtaa tänne pohjoseen! Siis siihen osaan kuivasta maasta, joka ei ole nousseen merenpinnan alle jäänyt... Heidän sijoittaminen käy varmasti yhtä helposti kuin niiden kymmenien tuhansien suomalaisten uudelleen sijoittaminen, joidenka kodit on jääny vesimassojen alle.&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>:D Voi tietysti olla, että Olkiluoto kokee jonkun suuren vaurion jossain luonnon luomassa jutussa ja sitten koko Suomi evakuoidaan kun maasta tulee asuinkelvoton. Kuka tietää...&nbsp;&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> https://www.iltalehti.fi/saauutiset/a/514efa88-643b-4938-ae02-365409d5149c

 

Eikö olisi parempi antaa ilmastonmuutoksen tapahtua, siis ilmasto on muuttunut aina, joten ei tää nopeutunut vuosituhansia kestävä prosessi voi mitenkään olla ihmisen aikaansaannosta parissa sadassa vuodessa. Ja mikäli niin on, ettei ihminen ole tätä saanut aikaan, niin miksi tehdä asialle mitään?!

USAssa etenkin Californiaa on jo kymmenen vuoden ajan vaivannut joka kesä, entistä pahempi kuivuus ja joka vuosi siellä palaa maastoa noin Suomen kokoinen pläntti, Päiväntasaajan alueellla ympäri maapalloa on voimistuneita rankkasateita ja hirmumyrskyjä, jotka pyyhkäisevät kaupunkien ja kylien läpi tappaen satoja. Afrikassa Saharan aavikko uhkaa kaikista yrityksistä huolimatta levitä laajemmalle ja porottava kuumuus ja kuivuus tappaa elinympäristön ja eläimet. Intiassa on valloilaan samanlainen kuivuus. Eurooppaa koettelee joka kesä aina vain pahenevat helleaallot, jotka tappaa ihmisiä, eläimiä ja viljelysmaita. 

Ja entäpä sulavat napajäät. Se että pohjoisnapa sulaa, ei niinkään nosta merenpintaa, sillä suurin osa siitä jäämassasta lilluu jo vedessä, mutta mikäli se toinen napajäätikkö sulaa... Etelämanner ja sen mantereen päällä lepäävä jäämassa!!! Se nostaa maailmanlaajuisesti merenpintaa peräti 66m... Haittaako se!? Ei ollenkaan, siis vaikka suurin osa maailman ihmisistä nyt sattuukin asumaan rannikolla ja satamakaupungeissa, niin voimme luottaa siihen, että evoluutio kasvattaa uimataitoisille nopeasti kidukset, ettei tarvitse lähteä evakkoon vesimassoja ja ne jotka eivät osaa uida - hukkuvat. Luonnonvalintaa! Kuka olisi muka niin hullu että lähtisi omilta synnyinsijoiltaan muualle vain sen takia, että vesimassat vyöryy niskaan? 


Mutta entäs Suomessa sitten? Lappeenrannassa satoi rakeita, niin kuin joka kesä jossain päin Suomea sataa rakeita, ukkosmyrskyjä tapahtuu aina silloin tällöin, kaupungeissa viemäriverkosto tulvii yli joka kesä, lumiraja pakenee joka vuosi ylemmäs ja ylemmäs (autoilijat kiittää.) Suomessa on hitusen lämpimämpää kuin yleensä ja meillä kasvukausi kesällä pitenee (jos siis oltaisiin edes hiukan omavaraisia.) 
Mutta mitäs veikkaatte tapahtuvan, jos vaikka 35% nykyisistä elinkelpoisista paikoista muuttuu kelvottomiksi asua, niin kuin maailmanlaajuisesti?! 
Ei siinä pahemmin lyödä rajoja lukkoon ja hätistellä satoja miljoonia menemään muualle, vaan ihminen menee sinne missä pystyy asumaan ja elämään. Tässä tapauksessa Pohjois-Eurooppa ja Siberia on hyvin varteenotettava muuttokohde.


On jännä, että ne jotka kieltävät ilmastonmuutoksen tapahtuvan tai olemassa olon, ovat myös suurimmaksi osaksi myös niitä, jotka eivät halua yhtäkään ylimääräistä ulkopuolista ihmistä omiin valtioihinsa, joten luulisi että suhtautuminen tähän olisi hiukan toista luokkaa, jos halutaan pitää rajat valvottuina ja ihmiset omissa elinympäristöissään... 


Itse en ajatellut tehdä asialle myöskään mitään, sillä olisi todella siistiä nähdä vielä omana elinaikanaan kuinka ne sadat miljoonat pamahtaa tänne pohjoseen! Siis siihen osaan kuivasta maasta, joka ei ole nousseen merenpinnan alle jäänyt... Heidän sijoittaminen käy varmasti yhtä helposti kuin niiden kymmenien tuhansien suomalaisten uudelleen sijoittaminen, joidenka kodit on jääny vesimassojen alle.  

:D Voi tietysti olla, että Olkiluoto kokee jonkun suuren vaurion jossain luonnon luomassa jutussa ja sitten koko Suomi evakuoidaan kun maasta tulee asuinkelvoton. Kuka tietää...  

]]>
0 http://vivianlaukka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277966-ilmastonmuutos-vs-ihmismuutto#comments EU ja maahanmuuttopolitiikka Ilmaston lämpeneminen Maailmanpolitiikka Tue, 02 Jul 2019 23:36:45 +0000 Vivian Laukka http://vivianlaukka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277966-ilmastonmuutos-vs-ihmismuutto
Todella huolestuttavaa väestökehitystä http://markkuelonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277483-todella-huolestuttavaa-vaestokehitysta <p>Tämä asia tulee varmasti silmille jo tällä vaalikaudella (vasta).&nbsp; On ihme, ettei ole tullut jo aikaisemmin.&nbsp; Joko tästä ei haluta tai uskalleta puhua.&nbsp; Saattaa olla tietysti myös, että tämän asian suhteen ollaan täysin &quot;kädettömiä&quot; ja neuvottomia.</p><p>Oheisena lainaus viimeisimmästä tilastotiedosta.</p><p>&quot;Tuottaja:</p><p>Tilastokeskus</p><p>Tiedot:</p><p><strong>Tuorein julkistus:</strong><br /><a href="http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/04/vamuu_2019_04_2019-05-28_tie_001_fi.html">Suomen ennakkoväkiluku huhtikuun lopussa 5&nbsp;518&nbsp;752</a>,&nbsp;28.5.2019<br />Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli huhtikuun lopussa 5&nbsp;518&nbsp;752. Maamme väkiluku kasvoi tammi-huhtikuun aikana&nbsp;<strong><u>833&nbsp;hengellä</u></strong>. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoja oli 5&nbsp;050&nbsp;enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli 3&nbsp;825 vähemmän kuin kuolleita.</p><p><strong>Seuraava julkistus:</strong><br />25.6.2019&quot;</p><p>&nbsp;</p><p>Väestölisäys siis neljänä ensimmäisenä kuukauten vaivaiset 833.&nbsp; Käytännössä väestökasvu on siis puhda 0 tällä hetkellä.</p><p>Muuttovoittokin on aika surkea, vain reilut 5000 henkeä.&nbsp; Senkin pitäisi olla vähintään 2-kertainen, jotta saataisiin edes työikäisen väestön määrän pieneneminen ainakin pysähtymään.&nbsp; Oletuksella, että suurin osa tästä muuttovoitosta on juurikin em. väestönosaa.&nbsp;</p><p>Laittaisivat vaikka siitä valtion omaisuuden myynnistä saatavat miljardit niin, että ratojen ja teiden kunnostuksiin 1 miljardi, lapsilisiin toisesta lapsesta eteenpäin 1,5 miljardia, ja muihin perhepoliittisiin toimiin 0,5 miljardia.</p><p>Virokin korotti tuntuvasti lapsilisiä, ja syntyvyys lähti reippaaseen nousuun.&nbsp;</p><p>Virossa yhdestä lapsesta maksettava tuki on 60 euroa kuukaudessa, ja sama summa maksetaan myös&nbsp;toisesta lapsesta.</p><p>Kolmannesta lapsesta maksetaan 100 euroa. Tämän päälle kolmilapsiselle perheelle maksetaan<strong><u> monilapsisen perheen tukea 300 euroa, jolloin lapsilisän yhteissumma nousee 520 euroon.</u></strong>&nbsp; Suomessa siis 330 euroa kolmilapsiselle perheelle.&nbsp; Ero on huima, kun otetaan palkkatasojen ero huomioon.</p><p>Turha laittaa ratoihin miljardeja, että saadaan vartin nopeutuksia yhteyksiin kaupungien välillä.&nbsp; Se ei lisää yhtään talouskasvua.&nbsp; Tallinna-tunneli olisi eri juttu.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tämä asia tulee varmasti silmille jo tällä vaalikaudella (vasta).  On ihme, ettei ole tullut jo aikaisemmin.  Joko tästä ei haluta tai uskalleta puhua.  Saattaa olla tietysti myös, että tämän asian suhteen ollaan täysin "kädettömiä" ja neuvottomia.

Oheisena lainaus viimeisimmästä tilastotiedosta.

"Tuottaja:

Tilastokeskus

Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suomen ennakkoväkiluku huhtikuun lopussa 5 518 752, 28.5.2019
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli huhtikuun lopussa 5 518 752. Maamme väkiluku kasvoi tammi-huhtikuun aikana 833 hengellä. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoja oli 5 050 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli 3 825 vähemmän kuin kuolleita.

Seuraava julkistus:
25.6.2019"

 

Väestölisäys siis neljänä ensimmäisenä kuukauten vaivaiset 833.  Käytännössä väestökasvu on siis puhda 0 tällä hetkellä.

Muuttovoittokin on aika surkea, vain reilut 5000 henkeä.  Senkin pitäisi olla vähintään 2-kertainen, jotta saataisiin edes työikäisen väestön määrän pieneneminen ainakin pysähtymään.  Oletuksella, että suurin osa tästä muuttovoitosta on juurikin em. väestönosaa. 

Laittaisivat vaikka siitä valtion omaisuuden myynnistä saatavat miljardit niin, että ratojen ja teiden kunnostuksiin 1 miljardi, lapsilisiin toisesta lapsesta eteenpäin 1,5 miljardia, ja muihin perhepoliittisiin toimiin 0,5 miljardia.

Virokin korotti tuntuvasti lapsilisiä, ja syntyvyys lähti reippaaseen nousuun. 

Virossa yhdestä lapsesta maksettava tuki on 60 euroa kuukaudessa, ja sama summa maksetaan myös toisesta lapsesta.

Kolmannesta lapsesta maksetaan 100 euroa. Tämän päälle kolmilapsiselle perheelle maksetaan monilapsisen perheen tukea 300 euroa, jolloin lapsilisän yhteissumma nousee 520 euroon.  Suomessa siis 330 euroa kolmilapsiselle perheelle.  Ero on huima, kun otetaan palkkatasojen ero huomioon.

Turha laittaa ratoihin miljardeja, että saadaan vartin nopeutuksia yhteyksiin kaupungien välillä.  Se ei lisää yhtään talouskasvua.  Tallinna-tunneli olisi eri juttu.

 

]]>
9 http://markkuelonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277483-todella-huolestuttavaa-vaestokehitysta#comments Alhainen syntyvyys EU ja maahanmuuttopolitiikka Ikärakenne Työperäinen maahanmuutto Väestörekisteri Wed, 19 Jun 2019 05:00:00 +0000 Markku Elonen http://markkuelonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277483-todella-huolestuttavaa-vaestokehitysta
Ympäristön- ja lastensuojeluasiat ovat jäämässä ulkomaalaisasioiden jalkoihin http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276488-ympariston-ja-lastensuojeluasiat-ovat-jaamassa-ulkomaalaisasioiden-jalkoihin <p>&nbsp;</p><p><strong>&quot;Korkeinta hallinto-oikeutta työllistävät nykyään eniten turvapaikka- ja muut ulkomaalaisasiat.&quot; (Hämeen Sanomat 20.3.2019, maksumuurin takana) </strong></p><p>- - &quot;Eniten KHO:ta työllistävät ulkomaalaisasiat. Niiden osuus viime vuonna saapuneista tapauksista oli 60 prosenttia. Suurin osa koskee Maahanmuuttoviraston kielteisiä turvapaikkapäätöksiä.</p><p>&ndash; KHO:ssa käsiteltävien ulkomaalaisasioiden määrä on vielä tänäkin päivänä suurempi kuin olisin osannut ennakkoon kuvitella. Näyttää epätodennäköiseltä, että asiamäärä voisi lähitulevaisuudessa pudota vuotta 2015 edeltäneelle tasolle, Kuusiniemi sanoo.</p><p>Turvapaikkahakemusten määrä vaikuttaa piikkivuoden jälkeisestä putoamisestaan huolimatta jääneen pysyvästi &ldquo;entisen normaalin&rdquo; yläpuolelle.</p><p>&ndash; On mahdotonta ennustaa, millaisia ihmismääriä tänne voi tulla, jos maailmassa tapahtuu mullistuksia ja uusia konflikteja ja syntyy esimerkiksi ilmastopakolaisuutta, Kuusiniemi pohtii.&quot; (katso koko teksti alla)</p><p><a href="https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/khon-presidentti-kari-kuusiniemi-valitusjarjestelman-tiukentuminen-vain-parantaa-oikeusturvaa-667575/" title="https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/khon-presidentti-kari-kuusiniemi-valitusjarjestelman-tiukentuminen-vain-parantaa-oikeusturvaa-667575/">https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/khon-presidentti-kari-kuusiniemi...</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

"Korkeinta hallinto-oikeutta työllistävät nykyään eniten turvapaikka- ja muut ulkomaalaisasiat." (Hämeen Sanomat 20.3.2019, maksumuurin takana)

- - "Eniten KHO:ta työllistävät ulkomaalaisasiat. Niiden osuus viime vuonna saapuneista tapauksista oli 60 prosenttia. Suurin osa koskee Maahanmuuttoviraston kielteisiä turvapaikkapäätöksiä.

– KHO:ssa käsiteltävien ulkomaalaisasioiden määrä on vielä tänäkin päivänä suurempi kuin olisin osannut ennakkoon kuvitella. Näyttää epätodennäköiseltä, että asiamäärä voisi lähitulevaisuudessa pudota vuotta 2015 edeltäneelle tasolle, Kuusiniemi sanoo.

Turvapaikkahakemusten määrä vaikuttaa piikkivuoden jälkeisestä putoamisestaan huolimatta jääneen pysyvästi “entisen normaalin” yläpuolelle.

– On mahdotonta ennustaa, millaisia ihmismääriä tänne voi tulla, jos maailmassa tapahtuu mullistuksia ja uusia konflikteja ja syntyy esimerkiksi ilmastopakolaisuutta, Kuusiniemi pohtii." (katso koko teksti alla)

https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/khon-presidentti-kari-kuusiniemi-valitusjarjestelman-tiukentuminen-vain-parantaa-oikeusturvaa-667575/

 

 

]]>
5 http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276488-ympariston-ja-lastensuojeluasiat-ovat-jaamassa-ulkomaalaisasioiden-jalkoihin#comments EU ja maahanmuuttopolitiikka Oikeusturva Suomen oikeuslaitos Ulkomaalainen Sat, 25 May 2019 05:53:46 +0000 Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276488-ympariston-ja-lastensuojeluasiat-ovat-jaamassa-ulkomaalaisasioiden-jalkoihin
Aktivointi direktiivi http://pirjo-margitjauhiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276053-aktivointi-direktiivi <p>Siis hetkinen - taasen humanismi = nimenomaan se yltiö sellainen, <strong>tursuaa</strong> joidenki puolueiden hallitusohjelmiin lisättäväviksi ja millä nimikkeellä ne sitten ujutetaankaan vierasväen suomeen saamiseksi?</p><p>&nbsp;</p><p>Suomessa on varmaan <strong>1/2 miljoonaa työtöntä</strong> ja liki kaikki ovat kantaväestöön kuuluvaa väestönosaa eri toimissa = työllisyyskokeilu / palkkatukityö / opiskelu jne. - niin hurmoshan ei koskaan ole vasemman = punakeltavihrerkukertavaisen suunnan puolueohjelmista koskaan vähentyny, jonka huomaan viimevuosina lisääntyneen runsaasti, et suomeessa kansalaisten pitää varmaan siirtyä vuorohengittämiseen monien toimien edessä.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Vihreiden pätkäpuheenjohtaja sanoo - että suomessa <strong>työllisyyttä tuettaisiin</strong> maahanmuutolla, niin onko tosissaan siten, että ihmisille yhtälön tarkastelu pelittää ihan kuin Haavisto sanoo?</p><p>Maahanmuuton edessä ei tarvitse tarkastella sitä - miten <strong>omissa pöydissä</strong>&nbsp;työttömät / muut vastaavat&nbsp; työllistetään, kun ei haluta korjata omia rakenteita, vaan siihen päälle otetaan uutta, jonka myötä humanismikin hoituu erittäin kiitettävästi,&nbsp; joka tietekin lisää julkisen toiminnan sektoria, kun täytyyhän niillä virkailijoilla palkkatyö säilyä, etteihän olekkaan mitään mieltä joukkoa saada työhön - vai mitä?&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Siis hetkinen - taasen humanismi = nimenomaan se yltiö sellainen, tursuaa joidenki puolueiden hallitusohjelmiin lisättäväviksi ja millä nimikkeellä ne sitten ujutetaankaan vierasväen suomeen saamiseksi?

 

Suomessa on varmaan 1/2 miljoonaa työtöntä ja liki kaikki ovat kantaväestöön kuuluvaa väestönosaa eri toimissa = työllisyyskokeilu / palkkatukityö / opiskelu jne. - niin hurmoshan ei koskaan ole vasemman = punakeltavihrerkukertavaisen suunnan puolueohjelmista koskaan vähentyny, jonka huomaan viimevuosina lisääntyneen runsaasti, et suomeessa kansalaisten pitää varmaan siirtyä vuorohengittämiseen monien toimien edessä.  

 

Vihreiden pätkäpuheenjohtaja sanoo - että suomessa työllisyyttä tuettaisiin maahanmuutolla, niin onko tosissaan siten, että ihmisille yhtälön tarkastelu pelittää ihan kuin Haavisto sanoo?

Maahanmuuton edessä ei tarvitse tarkastella sitä - miten omissa pöydissä työttömät / muut vastaavat  työllistetään, kun ei haluta korjata omia rakenteita, vaan siihen päälle otetaan uutta, jonka myötä humanismikin hoituu erittäin kiitettävästi,  joka tietekin lisää julkisen toiminnan sektoria, kun täytyyhän niillä virkailijoilla palkkatyö säilyä, etteihän olekkaan mitään mieltä joukkoa saada työhön - vai mitä? 

]]>
0 http://pirjo-margitjauhiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276053-aktivointi-direktiivi#comments Aktiivisuusmalli EU ja maahanmuuttopolitiikka Työllinen Työtön Thu, 16 May 2019 11:04:37 +0000 Pirjo-Margit Jauhiainen http://pirjo-margitjauhiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276053-aktivointi-direktiivi
Moderaattorit herätkää! Missä on suomalainen väittelykulttuuri? http://matildaafh.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275846-moderaattorit-heratkaa-missa-on-suomalainen-vaittelykulttuuri <p>Suomalainen väittelykulttuuri tarvitsee herätyksen. Olen kyllästynyt vaalipaneeleihin, joissa ei väitellä, eikä keskustella, vaan ehdokkaat saavat vuorotellen esittää omia mielipiteitään. Uskon, että monet kansalaiset ovat myös.</p><p>Eurovaaliehdokkaana olen kevään aikana osallistunut erilaisiin vaalitilaisuuksiin ympäri Suomea. 6-8 hengen vaalipaneelit ovat yleisin formaatti. Ehdokkaat istuvat rivissä ja pääsevät yksi kerrallaan vastaamaan kysymyksiin. Aiheet (ja vastaukset) ovat melko tuttuja: ilmastonmuutos (kyllä tarvitaan ratkaisuja EU-tasolla), turvallisuus (syvennetään puolustusyhteistyötä) ja arvot (EU on arvoyhteisö ja arvoista on pidettävä kiinni).</p><p>Moderaattorit ovat tiukkoja ajankäytön suhteen: &ldquo;Ehdokkaat, teillä on 60 sekuntia aikaa&rdquo;, he sanovat sekuntikello kädessään. Nostan käteni ylös, koska haluan kommentoida demariehdokkaan höpinää EU-verosta. Moderaattori tokaisee, että nyt ei ole aikaa vastapuheenvuoroille vaan on siirryttävä seuraavaan aiheeseen.</p><p>Pidän väittelystä. Mutta eihän se ole väittelyä, jos emme saa väitellä. Ei ihme, että äänestysaktiivisuus on alhainen. Ei ihme, että EU on vaikeasti hahmotettava. Tarvitsemme rehellisiä keskusteluita ja kunnon väittelykulttuuria Suomeen. Vastakkaiset mielipiteet ovat olennainen osa demokratiaa.</p><p>Moderaattoreilla on todella tärkeä rooli. Heidän on löydettävä erimielisyydet ehdokkaiden välillä ja tuotava ne esille. Heidän tulee näyttää yleisölleen, että ehdokkaiden välillä on eroja ja että nämä jakolinjat ovat paljon moniulotteisempia kuin se, ollaanko EU-myönteisiä vai EU-vastaisia. Jakolinjat koskevat euroalueen kehitystä, EU-verotusta, ilmastonmuutosta ja maahanmuuttoa. Meidän ei tulisi jäädä vatvomaan onko nämä ongelmat olemassa, vaan keskustella siitä, miten nämä ongelmat ratkaistaisiin.</p><p>Kun jakolinjat tulevat esille, kansalaiset ymmärtävät, että äänestäminen kannattaa. Sillä äänestämällä vaikutetaan EU:n tulevaisuuteen.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomalainen väittelykulttuuri tarvitsee herätyksen. Olen kyllästynyt vaalipaneeleihin, joissa ei väitellä, eikä keskustella, vaan ehdokkaat saavat vuorotellen esittää omia mielipiteitään. Uskon, että monet kansalaiset ovat myös.

Eurovaaliehdokkaana olen kevään aikana osallistunut erilaisiin vaalitilaisuuksiin ympäri Suomea. 6-8 hengen vaalipaneelit ovat yleisin formaatti. Ehdokkaat istuvat rivissä ja pääsevät yksi kerrallaan vastaamaan kysymyksiin. Aiheet (ja vastaukset) ovat melko tuttuja: ilmastonmuutos (kyllä tarvitaan ratkaisuja EU-tasolla), turvallisuus (syvennetään puolustusyhteistyötä) ja arvot (EU on arvoyhteisö ja arvoista on pidettävä kiinni).

Moderaattorit ovat tiukkoja ajankäytön suhteen: “Ehdokkaat, teillä on 60 sekuntia aikaa”, he sanovat sekuntikello kädessään. Nostan käteni ylös, koska haluan kommentoida demariehdokkaan höpinää EU-verosta. Moderaattori tokaisee, että nyt ei ole aikaa vastapuheenvuoroille vaan on siirryttävä seuraavaan aiheeseen.

Pidän väittelystä. Mutta eihän se ole väittelyä, jos emme saa väitellä. Ei ihme, että äänestysaktiivisuus on alhainen. Ei ihme, että EU on vaikeasti hahmotettava. Tarvitsemme rehellisiä keskusteluita ja kunnon väittelykulttuuria Suomeen. Vastakkaiset mielipiteet ovat olennainen osa demokratiaa.

Moderaattoreilla on todella tärkeä rooli. Heidän on löydettävä erimielisyydet ehdokkaiden välillä ja tuotava ne esille. Heidän tulee näyttää yleisölleen, että ehdokkaiden välillä on eroja ja että nämä jakolinjat ovat paljon moniulotteisempia kuin se, ollaanko EU-myönteisiä vai EU-vastaisia. Jakolinjat koskevat euroalueen kehitystä, EU-verotusta, ilmastonmuutosta ja maahanmuuttoa. Meidän ei tulisi jäädä vatvomaan onko nämä ongelmat olemassa, vaan keskustella siitä, miten nämä ongelmat ratkaistaisiin.

Kun jakolinjat tulevat esille, kansalaiset ymmärtävät, että äänestäminen kannattaa. Sillä äänestämällä vaikutetaan EU:n tulevaisuuteen.

 

]]>
12 http://matildaafh.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275846-moderaattorit-heratkaa-missa-on-suomalainen-vaittelykulttuuri#comments EU ja maahanmuuttopolitiikka Eurovaalit 2019 Vaalitentti Vaaliväittely Sat, 11 May 2019 17:37:07 +0000 Matilda af Hällström http://matildaafh.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275846-moderaattorit-heratkaa-missa-on-suomalainen-vaittelykulttuuri
Migrant talesin anna hukkua -lista on poliittisen propagandan oppimateriaalia http://kimmokautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275620-migrant-talesin-anna-hukkua-lista-on-poliittisen-propagandan-oppimateriaalia <p><a href="http://www.migranttales.net/migrant-talesin-suomen-eu-vaaliehdokkaiden-anna-hukkua-lista/">Migrant tales -blogi</a> on julkaissut euroehdokkaiden nimillä, kasvoilla ja tunteisiin vetoavilla hukkuneiden kuvilla sekä tarinalinkeillä varustettuja listoja ehdokkaista, jotka ovat Alma median vaalikoneessa vastanneet kysymykseen <em>&ldquo;EU:n velvollisuus on pelastaa kaikki hukkumisriskillä Välimeren ylittävät Eurooppaan pyrkivät siirtolaiset&rdquo; </em>joko täysin eri mieltä, eri mieltä tai valinneet neutraalin vaihtoehdon.</p><p>Jouduin itsekin neutraalilla vastauksellani <a href="http://www.migranttales.net/migrant-talesin-suomen-eu-vaaliehdokkaiden-anna-hukkua-lista-jatkuu/">tälle hävyttömälle listalle</a>, vaikka tarkennukseni on seuraava: <em>&quot;EU:n velvollisuus on yhtäältä tehdä selväksi, että avunantokanavat ovat muut ja että sellaisen riskin ottaminen ei missään nimessä kannata. Toisaalta ihmisyys velvoittaa auttamaan akuutissa hengenvaarassa olevia.&quot;</em></p><p>Anna hukkua -listaus onkin oppitunti kuvottavasta poliittisesta propagandasta, jossa tunteisiin vedoten pyritään esittämään, että itse asiassa kyse olisi yksinkertaisesta asiasta; Siitä, että katsotaanko vierestä veden varaan joutuneiden ihmisten hukkumista vai ei.</p><p>Tällainen kysymyksen redusointi ei ole mielekästä eikä älyllisesti rehellistä. Vaalikonekysymyksessä on kyse tyypillisestä, monitulkintaisesta kysymyksestä. Siitä ei ensinnäkään käy ilmi mitään tarkentavaa, kuten sitä, tuleeko ihmisiä pelastaa veden varasta vai tuleeko riskin ottaneet pelastaa Eurooppaan, vaikka riski ei realisoituisikaan? Kaikki riskin ottaneet eivät suinkaan ole joutuneet välttämättä edes hätään, vaikka Migrant talesin tämänpäiväinen kirjoitus jeesusteleekin meripelastusohjeilla.</p><p>Voidaan myös kysyä, onko EU:n velvollisuus noukkia riskialttiille matkalle lähteviä ihmisiä mieluummin merestä vai pitäisikö ennen kaikkea vastuullisesti estää tällaiselle matkalle lähtö heti alkutekijöihinsä, koska kaikkia ei yksinkertaisesti voida tiukassa paikassa pelastaa meriltä? Etenkään, jos ihmiset lähtevät tuolle vaaralliselle matkalle joillakin ihmissalakuljettajien pimeillä aluksilla.</p><p>Lisäksi voidaan pähkäillä, onko velvollisuus, joka on kysymyksen pihvi,&nbsp;yksinomaan EU:n vai maiden, joista näille matkoille lähdetään, vai sittenkin yhteinen tai peräti globaali, niin että muun muassa pakolaisuutta aiheuttavien kriisien suurimmat syypäät ja kriisejä oman etunsa mukaisesti edistämään tai patoamaan pyrkivät suurvallat kantavat nekin vastuunsa?</p><p>En Alma Median vaalikoneeseen vastatessani katsonut, että tuossa nimenomaisessa kysymyksessä olisi kyse siitä, autetaanko merihätään joutunutta kohdattaessa vai ei. Ilman muuta autetaan, koska ihmisyys velvoittaa. Mutta merestä pelastetut turvapaikanhakijat pitäisi toimittaa viipymättä samoille pakolaisleireille, joille he voisivat kulkea myös suoraan ilman riskialtista merimatkaa tai ainakaan heitä ei pidä palkita merimatkalle lähdöstä millään tapaa. Tällöin tyhmempikin huomaa, että riski ei ole ottamisen arvoinen.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Migrant tales -blogi on julkaissut euroehdokkaiden nimillä, kasvoilla ja tunteisiin vetoavilla hukkuneiden kuvilla sekä tarinalinkeillä varustettuja listoja ehdokkaista, jotka ovat Alma median vaalikoneessa vastanneet kysymykseen “EU:n velvollisuus on pelastaa kaikki hukkumisriskillä Välimeren ylittävät Eurooppaan pyrkivät siirtolaiset” joko täysin eri mieltä, eri mieltä tai valinneet neutraalin vaihtoehdon.

Jouduin itsekin neutraalilla vastauksellani tälle hävyttömälle listalle, vaikka tarkennukseni on seuraava: "EU:n velvollisuus on yhtäältä tehdä selväksi, että avunantokanavat ovat muut ja että sellaisen riskin ottaminen ei missään nimessä kannata. Toisaalta ihmisyys velvoittaa auttamaan akuutissa hengenvaarassa olevia."

Anna hukkua -listaus onkin oppitunti kuvottavasta poliittisesta propagandasta, jossa tunteisiin vedoten pyritään esittämään, että itse asiassa kyse olisi yksinkertaisesta asiasta; Siitä, että katsotaanko vierestä veden varaan joutuneiden ihmisten hukkumista vai ei.

Tällainen kysymyksen redusointi ei ole mielekästä eikä älyllisesti rehellistä. Vaalikonekysymyksessä on kyse tyypillisestä, monitulkintaisesta kysymyksestä. Siitä ei ensinnäkään käy ilmi mitään tarkentavaa, kuten sitä, tuleeko ihmisiä pelastaa veden varasta vai tuleeko riskin ottaneet pelastaa Eurooppaan, vaikka riski ei realisoituisikaan? Kaikki riskin ottaneet eivät suinkaan ole joutuneet välttämättä edes hätään, vaikka Migrant talesin tämänpäiväinen kirjoitus jeesusteleekin meripelastusohjeilla.

Voidaan myös kysyä, onko EU:n velvollisuus noukkia riskialttiille matkalle lähteviä ihmisiä mieluummin merestä vai pitäisikö ennen kaikkea vastuullisesti estää tällaiselle matkalle lähtö heti alkutekijöihinsä, koska kaikkia ei yksinkertaisesti voida tiukassa paikassa pelastaa meriltä? Etenkään, jos ihmiset lähtevät tuolle vaaralliselle matkalle joillakin ihmissalakuljettajien pimeillä aluksilla.

Lisäksi voidaan pähkäillä, onko velvollisuus, joka on kysymyksen pihvi, yksinomaan EU:n vai maiden, joista näille matkoille lähdetään, vai sittenkin yhteinen tai peräti globaali, niin että muun muassa pakolaisuutta aiheuttavien kriisien suurimmat syypäät ja kriisejä oman etunsa mukaisesti edistämään tai patoamaan pyrkivät suurvallat kantavat nekin vastuunsa?

En Alma Median vaalikoneeseen vastatessani katsonut, että tuossa nimenomaisessa kysymyksessä olisi kyse siitä, autetaanko merihätään joutunutta kohdattaessa vai ei. Ilman muuta autetaan, koska ihmisyys velvoittaa. Mutta merestä pelastetut turvapaikanhakijat pitäisi toimittaa viipymättä samoille pakolaisleireille, joille he voisivat kulkea myös suoraan ilman riskialtista merimatkaa tai ainakaan heitä ei pidä palkita merimatkalle lähdöstä millään tapaa. Tällöin tyhmempikin huomaa, että riski ei ole ottamisen arvoinen.

]]>
5 http://kimmokautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275620-migrant-talesin-anna-hukkua-lista-on-poliittisen-propagandan-oppimateriaalia#comments EU ja maahanmuuttopolitiikka Hallitsematon maahanmuutto Siirtolaisuus Tue, 07 May 2019 14:13:38 +0000 Kimmo Kautio http://kimmokautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275620-migrant-talesin-anna-hukkua-lista-on-poliittisen-propagandan-oppimateriaalia
"Onko EU:lla velvollisuus pelastaa kaikki Välimeren ylittävät siirtolaiset?" http://matildaafh.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275435-onko-eulla-velvollisuus-pelastaa-kaikki-valimeren-ylittavat-siirtolaiset <p><strong><em>&quot;Onko EU:n velvollisuus pelastaa kaikki hukkumisriskillä Välimeren ylittävät Eurooppaan pyrkivät siirtolaiset?&quot;</em></strong></p><p>Tämä on Alma Median vaalikoneen 13. kysymys. Kysymys on tärkeä mutta myös vaikea. Jokainen ihminen on pelastamisen arvoinen. Kuvittele, että kävelet maantiellä ja kohtaat ihmisen, joka on hengenvaarassa. Totta kai sinulla on velvollisuus auttaa. Liikenteessä jokainen ajoneuvon kuljettaja on tieliikennelain mukaan velvollinen kuljettamaan loukkaantuneen hoitoon.</p><p>Vaalikoneen kysymys ei koske toisen ihmisen auttamisvelvollisuutta. Kysymys koskee EU:n velvollisuutta pelastaa ihmisiä. Onko EU:lla velvollisuuksia? Valtiolla niitä on. Julkisella vallalla on perustuslain tasoinen velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Suomen valtiolla ei tästä huolimatta ole velvollisuutta pelastaa ihmisiä liikenneonnettomuuksissa.</p><p>EU on 28 jäsenvaltion muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto. EU:n jäsenmailla on taloudellisia ja yhteiskunnallisia velvollisuuksia, mutta EU ei ole sinänsä enemmän &ndash; tai vähemmän &ndash; kuin sen osiensa summa. Välimerestä on jo tullut hautausmaa.</p><p>Nostan kissan pöydälle: mitä heikommat ulkorajat, sitä kovemmat sisärajat. Mitä kovemmat sisärajat, sitä heikommat sisämarkkinat. Mitä heikommat sisämarkkinat, sitä heikompi kilpailukyky.</p><p>On todettava, että&nbsp;tiukka ulkorajojen valvonta ja vapaa liikkuvuus näiden sisällä ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Kovat ulkorajat ovat toisin sanoen edellytys vapaalle liikkuvuudelle. Komissio onkin jo esittänyt Frontexin eli yhteisen rajavalvonnan vahvistamista.</p><p>Tämän lisäksi EU:n on tehtävä kaksi asiaa.&nbsp;Ensimmäinen asia on pakolaiskeskusten perustaminen EU:n sisä- ja ulkopuolella. Näissä keskuksissa selvitettäisiin siirtolaisten tarve turvapaikkaan.&nbsp;Näin varmistetaan oikeudenmukaisuus. Nyt Eurooppaan pääsevät ainoastaan he, joilla on varaa maksaa salakuljetuksesta. Meidän on oltava oikeudenmukaisia niille, jotka tarvitsevat suojelua, ankaria niille, jotka käyttävät heikompiaan hyväkseen, ja tiukkoja niille, jotka pyrkivät rikkomaan sääntöjä. Pakolaiskeskukset ovat yritys pelastaa ihmishenkiä ja vaikeuttaa salakuljettajien mahdollisuuksia tehdä ihmiskauppaa.</p><p>Ratkaisu ei ole täydellinen, mutta se on paras mahdollinen. EU:n ulkopuolella sijaitsevat pakolaiskeskukset takaavat sen, että yksittäiset maat kuten Italia tai Kreikka, eivät joudu kantamaan koko taakkaa. Taakanjako jakaa mielipiteitä, mutta samalla on myös muistettava, että mikäli Venäjältä tulisi yhtäkkiä suurempi määrä turvapaikanhakijoita, Suomi toivoisi voivansa jakaa taakkaa solidaarisesti muiden EU-maiden kanssa. Taakanjako on Suomen edun mukaista.</p><p>Toinen asia on turvapaikkajärjestelmän uudistus. Dublin-asetuksen mukaan turvapaikkahakemus on käsiteltävä siinä EU-maassa, johon hakija ensin saapuu. Siirtolaiskriisin 2015&ndash;2016 aikana asetusta ei kuitenkaan noudatettu, vaan turvapaikanhakijat valitsivat käytännössä itse, missä hakivat turvapaikkaa. Nyt uudistus on jumiutunut EU-koneistoon &ndash; ensi kaudella tulisi päättää, miten edetä uudistuksen kanssa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> "Onko EU:n velvollisuus pelastaa kaikki hukkumisriskillä Välimeren ylittävät Eurooppaan pyrkivät siirtolaiset?"

Tämä on Alma Median vaalikoneen 13. kysymys. Kysymys on tärkeä mutta myös vaikea. Jokainen ihminen on pelastamisen arvoinen. Kuvittele, että kävelet maantiellä ja kohtaat ihmisen, joka on hengenvaarassa. Totta kai sinulla on velvollisuus auttaa. Liikenteessä jokainen ajoneuvon kuljettaja on tieliikennelain mukaan velvollinen kuljettamaan loukkaantuneen hoitoon.

Vaalikoneen kysymys ei koske toisen ihmisen auttamisvelvollisuutta. Kysymys koskee EU:n velvollisuutta pelastaa ihmisiä. Onko EU:lla velvollisuuksia? Valtiolla niitä on. Julkisella vallalla on perustuslain tasoinen velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Suomen valtiolla ei tästä huolimatta ole velvollisuutta pelastaa ihmisiä liikenneonnettomuuksissa.

EU on 28 jäsenvaltion muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto. EU:n jäsenmailla on taloudellisia ja yhteiskunnallisia velvollisuuksia, mutta EU ei ole sinänsä enemmän – tai vähemmän – kuin sen osiensa summa. Välimerestä on jo tullut hautausmaa.

Nostan kissan pöydälle: mitä heikommat ulkorajat, sitä kovemmat sisärajat. Mitä kovemmat sisärajat, sitä heikommat sisämarkkinat. Mitä heikommat sisämarkkinat, sitä heikompi kilpailukyky.

On todettava, että tiukka ulkorajojen valvonta ja vapaa liikkuvuus näiden sisällä ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Kovat ulkorajat ovat toisin sanoen edellytys vapaalle liikkuvuudelle. Komissio onkin jo esittänyt Frontexin eli yhteisen rajavalvonnan vahvistamista.

Tämän lisäksi EU:n on tehtävä kaksi asiaa. Ensimmäinen asia on pakolaiskeskusten perustaminen EU:n sisä- ja ulkopuolella. Näissä keskuksissa selvitettäisiin siirtolaisten tarve turvapaikkaan. Näin varmistetaan oikeudenmukaisuus. Nyt Eurooppaan pääsevät ainoastaan he, joilla on varaa maksaa salakuljetuksesta. Meidän on oltava oikeudenmukaisia niille, jotka tarvitsevat suojelua, ankaria niille, jotka käyttävät heikompiaan hyväkseen, ja tiukkoja niille, jotka pyrkivät rikkomaan sääntöjä. Pakolaiskeskukset ovat yritys pelastaa ihmishenkiä ja vaikeuttaa salakuljettajien mahdollisuuksia tehdä ihmiskauppaa.

Ratkaisu ei ole täydellinen, mutta se on paras mahdollinen. EU:n ulkopuolella sijaitsevat pakolaiskeskukset takaavat sen, että yksittäiset maat kuten Italia tai Kreikka, eivät joudu kantamaan koko taakkaa. Taakanjako jakaa mielipiteitä, mutta samalla on myös muistettava, että mikäli Venäjältä tulisi yhtäkkiä suurempi määrä turvapaikanhakijoita, Suomi toivoisi voivansa jakaa taakkaa solidaarisesti muiden EU-maiden kanssa. Taakanjako on Suomen edun mukaista.

Toinen asia on turvapaikkajärjestelmän uudistus. Dublin-asetuksen mukaan turvapaikkahakemus on käsiteltävä siinä EU-maassa, johon hakija ensin saapuu. Siirtolaiskriisin 2015–2016 aikana asetusta ei kuitenkaan noudatettu, vaan turvapaikanhakijat valitsivat käytännössä itse, missä hakivat turvapaikkaa. Nyt uudistus on jumiutunut EU-koneistoon – ensi kaudella tulisi päättää, miten edetä uudistuksen kanssa.

]]>
14 http://matildaafh.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275435-onko-eulla-velvollisuus-pelastaa-kaikki-valimeren-ylittavat-siirtolaiset#comments EU ja maahanmuuttopolitiikka EU-pakolaispolitiikka Euroopan parlamentti Eurovaalit 2019 Välimeren hukkumisonnettomuudet Fri, 03 May 2019 11:19:52 +0000 Matilda af Hällström http://matildaafh.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275435-onko-eulla-velvollisuus-pelastaa-kaikki-valimeren-ylittavat-siirtolaiset
Miksi vihreät? http://pietarituominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273960-miksi-vihreat <p>Äänestän teitä vihreitä kuntavaaleissa, mutta valtakunnanpolitiikassa en voi sitä tehdä. Kannatatte pyöräteiden ja luonnonsuojelualueiden lisäksi erittäin paljon meidän kaikkien hiilijalanjälkeä lisääviä lakeja. Käyn alla läpi, mitä ne ovat ja miten ne vaikuttavat ympäristöön.</p><p>Tavaroiden vapaa liikkuvuus. Kannatatte EU:ta, joka on tullivapaa alue. Kannatatte myös vapaakauppasopimuksia maailman toisella puolella olevien maiden kanssa. Ette kannata lähituotantoa suosivia tulleja tai tuontirajoituksia. Tällä linjanvedolla pidätte erittäin saastuttavan rahtilaivaliikenteen täydessä kasvussa. Pidätte myös lentorahdin Etelä-Euroopasta ja muualta käynnissä. Siirrätte tavaroiden tuotannon tällä politiikalla maihin, jotka eivät ole ilmastosopimuksissa mukana. Miten tämä on vihreää politiikkaa? Eikö olisi parempi asettaa lakeja, jotka suosivat kotimaista ja lähellä tuotettua. Näin pitkiä rahtimatkoja ei tarvittaisi.</p><p>Pääoman vapaa liikkuvuus. Kenen etu on, että omistus on maailmassa hyvin harvoissa kävissä. Tämä on mahdollista ainoastaan, koska pääoma saa liikkua vapaasti rajojen ylitse. Paikallisten omistamia yrityksiä ei lainsäädännön avulla suosita, jolloin omistus on siirtynyt harvoille superrikkaille. Nämä sitten lentelevät ympäri maailmaa yksityisjeteillään ja tahtovat matkustaa avaruuteen. Tämä on täysin vastuullisen ympäristöpolitiikan vastaista toimintaa. Te kannatatte sitä. Miksi?</p><p>Työvoiman ja ihmisten vapaa liikkuvuus. Täällä meillä pohjoisessa asuvilla on paljon isompi hiilijalanjälki, koska joudumme talvella lämmittämään ja ruokamme kuljetetaan meille pitkän matkan päästä lento- ja laivarahtina. Esimerkiksi afrikkalaisilla, jotka asuvat afrikassa on paljon pienempi hiilijalanjälki. Mitä järkeä sitten on tuoda sieltä tänne suuria massoja ihmisiä? Näin hiilijalanjälki vain lisääntyy. Kaiken lisäksi kun köyhemmän maan ihminen pääsee tänne Pohjolaan, hän hyvin harvoin on maailman ekologisin täällä eläjä. Kierrätys on täysin turhaa hömpötystä ja paljon tärkeämpää on valitettavan usein mahdollisimman pian hankkia kaikki länsimaisen elämän statussymbolit. Tämä ei ole lainkaan kestävää kehitystä. Silti te kannattatte sitäkin. En ymmärrä, miksi?</p><p>Voisin jatkaa tätä listaa melko pitkälle, mutta silloin tästä blogista tulisi liian pitkä.</p><p>Kuten sanoin, äänestän teitä edelleen kuntavaaleissa, koska tahdon lisää pyöräteitä. Eduskuntavaaleissa esimerkiksi Itsenäisyyspuolue on kuitenkin vaaliohjelmaan huomattavasti teitä ympäristöystävällisempi valinta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Äänestän teitä vihreitä kuntavaaleissa, mutta valtakunnanpolitiikassa en voi sitä tehdä. Kannatatte pyöräteiden ja luonnonsuojelualueiden lisäksi erittäin paljon meidän kaikkien hiilijalanjälkeä lisääviä lakeja. Käyn alla läpi, mitä ne ovat ja miten ne vaikuttavat ympäristöön.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus. Kannatatte EU:ta, joka on tullivapaa alue. Kannatatte myös vapaakauppasopimuksia maailman toisella puolella olevien maiden kanssa. Ette kannata lähituotantoa suosivia tulleja tai tuontirajoituksia. Tällä linjanvedolla pidätte erittäin saastuttavan rahtilaivaliikenteen täydessä kasvussa. Pidätte myös lentorahdin Etelä-Euroopasta ja muualta käynnissä. Siirrätte tavaroiden tuotannon tällä politiikalla maihin, jotka eivät ole ilmastosopimuksissa mukana. Miten tämä on vihreää politiikkaa? Eikö olisi parempi asettaa lakeja, jotka suosivat kotimaista ja lähellä tuotettua. Näin pitkiä rahtimatkoja ei tarvittaisi.

Pääoman vapaa liikkuvuus. Kenen etu on, että omistus on maailmassa hyvin harvoissa kävissä. Tämä on mahdollista ainoastaan, koska pääoma saa liikkua vapaasti rajojen ylitse. Paikallisten omistamia yrityksiä ei lainsäädännön avulla suosita, jolloin omistus on siirtynyt harvoille superrikkaille. Nämä sitten lentelevät ympäri maailmaa yksityisjeteillään ja tahtovat matkustaa avaruuteen. Tämä on täysin vastuullisen ympäristöpolitiikan vastaista toimintaa. Te kannatatte sitä. Miksi?

Työvoiman ja ihmisten vapaa liikkuvuus. Täällä meillä pohjoisessa asuvilla on paljon isompi hiilijalanjälki, koska joudumme talvella lämmittämään ja ruokamme kuljetetaan meille pitkän matkan päästä lento- ja laivarahtina. Esimerkiksi afrikkalaisilla, jotka asuvat afrikassa on paljon pienempi hiilijalanjälki. Mitä järkeä sitten on tuoda sieltä tänne suuria massoja ihmisiä? Näin hiilijalanjälki vain lisääntyy. Kaiken lisäksi kun köyhemmän maan ihminen pääsee tänne Pohjolaan, hän hyvin harvoin on maailman ekologisin täällä eläjä. Kierrätys on täysin turhaa hömpötystä ja paljon tärkeämpää on valitettavan usein mahdollisimman pian hankkia kaikki länsimaisen elämän statussymbolit. Tämä ei ole lainkaan kestävää kehitystä. Silti te kannattatte sitäkin. En ymmärrä, miksi?

Voisin jatkaa tätä listaa melko pitkälle, mutta silloin tästä blogista tulisi liian pitkä.

Kuten sanoin, äänestän teitä edelleen kuntavaaleissa, koska tahdon lisää pyöräteitä. Eduskuntavaaleissa esimerkiksi Itsenäisyyspuolue on kuitenkin vaaliohjelmaan huomattavasti teitä ympäristöystävällisempi valinta.

]]>
6 http://pietarituominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273960-miksi-vihreat#comments Eduskuntavaali 2019 EU ja maahanmuuttopolitiikka Helsingin Vihreät Wed, 10 Apr 2019 08:04:12 +0000 Pietari Tuominen http://pietarituominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273960-miksi-vihreat
Seksuaalirikokset maahanmuuttovastaisuuden keppihevosena http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270222-seksuaalirikokset-maahanmuuttovastaisuuden-keppihevosena <p>Seksuaalirikollisuudesta on ollut paljon puhetta ja vähän asiaa. Kuten tavallista, viisaimmat sanat tulevat siltä suunnalta jolta ankarin ja osuvin islamin kritisointikin. Arvasitte aivan oikein, viittaan algerialaiseen kirjailijaan <strong>Kamel Daoudiin</strong>:</p><p>&quot;Onko maahanmuuttaja siis villi-ihminen? Ei. Hän on vain erilainen. Niinpä ei riitä, että hänelle kirjoitetaan paperit ja osoitetaan makuusija vastaanottokeskuksessa. Pakolainen on toki pelastettava fyysisestä hädästä, mutta hänen sieluaankin on muokattava. Hän nimittäin kantaa mukanaan myös arabi -ja muslimimaailman sitä toiseutta, johon kuuluu seksuaalinen ahdistuneisuus ja sairaalloinen suhde naiseen ja ruumiillisuuteen, seksiin ja intohimoon. Pelkkä vastaanottaminen ei vielä ole parantamista.&nbsp;Jos suljetaan silmät kotouttamisen vaatimalta pitkältä työltä, päädytään hyväuskoiseen hölmöyteen, joka lopulta voi tappaa. Pakolaisia ja maahanmuuttajia ei saa leimata rikollisen vähemmistön perusteella, mutta on löydettävä yhteiset arvot, jotka meidän kaikkien on mahdollista jakaa; jotka on opetettava kaikille; joita on puolustettava ja jotka on ymmärrettävä. Tässä on kotouttamisen vastuu&quot;,&nbsp;Kamel Daoud kirjoitti muutaman vuoden takaisessa kolumnissaan, joka sai Ranskassa paljon huomiota, mutta unohtui Suomessa Kanavan sivuille.</p><p>Seksuaalirikosten ennaltaehkäisy on tärkeää työtä. Sen näkeminen pelkkänä maahanmuuttokysymyksenä, kuten eräissä piireissä Oulun jälkeen kävi, on tolkutonta politikointia, joka ei estä rikoksia eikä auta uhreja.</p><p>Olen aina ihmetellyt joidenkin huonoa muistia. Vuonna 2015 persut oli hallituksessa. Mitä he tekivät? Vouhottivat hysteerisesti. Sitä samaa ne tekee vieläkin, vaikka turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut. <strong>Halla-aho</strong> yrittää tehdä maahanmuuttovastaisuudesta vaaliteeman. Kyllä, nyt se sanoo sen ääneen. Aikaisemmin se käytti eufemismia &quot;maahanmuuttokritiikki&quot;, mutta nyt se on paljastanut todellisen karvansa kun se luulee että koko kansa on sekaisin Oulun tapausten vuoksi. Ei onneksi ole. Suurin osa meistä on tolkun ihmisiä, jotka ymmärtävät oikein hyvin, että todelliset haasteet ovat ilmastonmuutos, köyhyyden torjuminen ja kestävä kehitys.</p><p><strong>Soini</strong> ei kai koskaan oikein innostunut Halla-ahon maahanmuuttovouhotuksesta, mutta haistoi hänessä mahdollisuuden paisuttaa persutaikinaa uskomattomiin mittoihin. Suomen poliittisessa historiassa ei ole toista liikettä joka olisi toisen populistipuolueen savuavilta raunioilta noussut sellaiseen menestykseen. Sekä perussuomalaisten nousu että tuho ovat Soinin käsikirjoittamia.</p><p>Halla-aho on tosiaan pölhöpopulisti pahimmasta päästä. Monet hänen kannanottonsa ovat todella vastenmielisiä, esimerkiksi sotilasjuntan toivominen Kreikkaan ja fantasiointi puistohomojen hakkaamisesta.&nbsp;Muistelen tämän jälki-isänmaallisen ja näennäiskonservatiivisen, tyhjää jauhavan &quot;maahanmuuttokritiikin&quot; pääideologin katsoneen tarpeelliseksi vastustaa myös &quot;kasvissyönnin tahallista levittämistä&quot; suomalaisten koululaisten keskuuteen. Halla-aho vihjaisi puheenvuorossaan, että kasvissyöjiä varten Suomeen roudataan kaukaisista maista soijaa, mikä aiheuttaa ekologisia ongelmia. Argumentissa olisi jotain mieltä, jos lähes kaikkea Suomeen tuotavaa soijaa EI syötettäisi &quot;tuotantoeläimille&quot; ja jos PARAS tapa vähentää soijan tuontitarvetta EI olisi kasvissyöjäksi ryhtyminen.</p><p>Se on muuten hupaisaa, että Halla-ahon fanit kuvittelevat, että heitä sorretetaan. Valkoinen heteromies on ahdistettu nurkkaan ja kohta ei saa edes omaa nakkimukiaan näpeissään pitää, siihenkin lykätään soijaa! Suomen somaleja, vihreitä naisia ja homoja ei saa pilkata mutta heidän rakasta mestariaan kyllä. Kuvitelma johtunee siitä, että Halla-aho on saanut kaunaretoriikastaan tuomion, mutta Halla-ahon omat loukkaantumiset ja kantelut eivät ole olleet yhtä menestyksekkäitä.</p><p>En muuten ole huomannut muiden olevan sananvapauden rajoittamisen asialla kuin nimenomaan persujen. Senhän takia he ovat väleissä &quot;MV-lehden&quot; kanssa. Itse asiassa niiden omakaan lehti ei juuri eroa Mustamaalauksen Vimmasta, jonka valeuutisia niiden puheenjohtajakin jakaa Facebook-sivulleen kun ei muka tiedä, ettei MV ole luotettava lähde.</p><p>Kevät tuli jytky suli Teuvo sanoi uliuli. Oulupaniikki toi ainakin tilapäisen kannatuspiikin persuille, mutta kärkeen heillä ei ole enää mitään asiaa. SDP ja kokoomus kilpailevat ykkössijasta, keskustan kannatus on pudonnut. Muiden puolueiden kannatuksessa ei ole ollut suurempia heittoja, vihreät on neljän suurimman joukossa ollut vuoden 2017 puoluekokouksesta saakka. Jos verrataan edellisiin eduskuntavaaleihin, niin vihreille on tulossa suuri vaalivoitto ja persuille suuri romahdus, vaikka sekä persut että vasemmisto ovat tässä viime kuun aikana vähän kasvattaneet kannatustaan. Ilmeisesti ääripäät saavat voimaa toisistaan?</p><p>SDP:n vaalivoitto on tosiaan lähes selviö, eikä kokoomus ota tästä hallituksesta niin pahasti takkinsa kuin keskusta, joka luultavasti jää oppositioon nuolemaan haavojaan. Soini yritti aikoinaan pelata varman päälle ottamalla kevyemmän ulkoministerin salkun kantaakseen. Siinä vain kävi niin että puolue hajosi alta. Nykyisten perussuomalaisten kanssa ei kukaan halua tehdä yhteistyötä, mutta ei heitä mihinkään tarvitakaan. SDP, kokoomus ja vihreät voivat ihan hyvin muodostaa hallituksen. <strong>Rinne</strong> selvinnee jotenkin pääministerin hommasta, <strong>Orpo</strong> on jo osoittanut olevansa kykenevä valtiovarainministeriksi, ja <strong>Haavisto</strong>a parempaa ulkoministeriä on vaikea edes kuvitella. RKP:lle käy kaikki kunhan se on myös ruotsiksi, ja <strong>Li Andersson</strong> olisi varmaan ihan hyvä kulttuuriministeri. Ei niin hyvä kuin <strong>Claes Andersson</strong> aikoinaan, mutta kuka olisi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Seksuaalirikollisuudesta on ollut paljon puhetta ja vähän asiaa. Kuten tavallista, viisaimmat sanat tulevat siltä suunnalta jolta ankarin ja osuvin islamin kritisointikin. Arvasitte aivan oikein, viittaan algerialaiseen kirjailijaan Kamel Daoudiin:

"Onko maahanmuuttaja siis villi-ihminen? Ei. Hän on vain erilainen. Niinpä ei riitä, että hänelle kirjoitetaan paperit ja osoitetaan makuusija vastaanottokeskuksessa. Pakolainen on toki pelastettava fyysisestä hädästä, mutta hänen sieluaankin on muokattava. Hän nimittäin kantaa mukanaan myös arabi -ja muslimimaailman sitä toiseutta, johon kuuluu seksuaalinen ahdistuneisuus ja sairaalloinen suhde naiseen ja ruumiillisuuteen, seksiin ja intohimoon. Pelkkä vastaanottaminen ei vielä ole parantamista. Jos suljetaan silmät kotouttamisen vaatimalta pitkältä työltä, päädytään hyväuskoiseen hölmöyteen, joka lopulta voi tappaa. Pakolaisia ja maahanmuuttajia ei saa leimata rikollisen vähemmistön perusteella, mutta on löydettävä yhteiset arvot, jotka meidän kaikkien on mahdollista jakaa; jotka on opetettava kaikille; joita on puolustettava ja jotka on ymmärrettävä. Tässä on kotouttamisen vastuu", Kamel Daoud kirjoitti muutaman vuoden takaisessa kolumnissaan, joka sai Ranskassa paljon huomiota, mutta unohtui Suomessa Kanavan sivuille.

Seksuaalirikosten ennaltaehkäisy on tärkeää työtä. Sen näkeminen pelkkänä maahanmuuttokysymyksenä, kuten eräissä piireissä Oulun jälkeen kävi, on tolkutonta politikointia, joka ei estä rikoksia eikä auta uhreja.

Olen aina ihmetellyt joidenkin huonoa muistia. Vuonna 2015 persut oli hallituksessa. Mitä he tekivät? Vouhottivat hysteerisesti. Sitä samaa ne tekee vieläkin, vaikka turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut. Halla-aho yrittää tehdä maahanmuuttovastaisuudesta vaaliteeman. Kyllä, nyt se sanoo sen ääneen. Aikaisemmin se käytti eufemismia "maahanmuuttokritiikki", mutta nyt se on paljastanut todellisen karvansa kun se luulee että koko kansa on sekaisin Oulun tapausten vuoksi. Ei onneksi ole. Suurin osa meistä on tolkun ihmisiä, jotka ymmärtävät oikein hyvin, että todelliset haasteet ovat ilmastonmuutos, köyhyyden torjuminen ja kestävä kehitys.

Soini ei kai koskaan oikein innostunut Halla-ahon maahanmuuttovouhotuksesta, mutta haistoi hänessä mahdollisuuden paisuttaa persutaikinaa uskomattomiin mittoihin. Suomen poliittisessa historiassa ei ole toista liikettä joka olisi toisen populistipuolueen savuavilta raunioilta noussut sellaiseen menestykseen. Sekä perussuomalaisten nousu että tuho ovat Soinin käsikirjoittamia.

Halla-aho on tosiaan pölhöpopulisti pahimmasta päästä. Monet hänen kannanottonsa ovat todella vastenmielisiä, esimerkiksi sotilasjuntan toivominen Kreikkaan ja fantasiointi puistohomojen hakkaamisesta. Muistelen tämän jälki-isänmaallisen ja näennäiskonservatiivisen, tyhjää jauhavan "maahanmuuttokritiikin" pääideologin katsoneen tarpeelliseksi vastustaa myös "kasvissyönnin tahallista levittämistä" suomalaisten koululaisten keskuuteen. Halla-aho vihjaisi puheenvuorossaan, että kasvissyöjiä varten Suomeen roudataan kaukaisista maista soijaa, mikä aiheuttaa ekologisia ongelmia. Argumentissa olisi jotain mieltä, jos lähes kaikkea Suomeen tuotavaa soijaa EI syötettäisi "tuotantoeläimille" ja jos PARAS tapa vähentää soijan tuontitarvetta EI olisi kasvissyöjäksi ryhtyminen.

Se on muuten hupaisaa, että Halla-ahon fanit kuvittelevat, että heitä sorretetaan. Valkoinen heteromies on ahdistettu nurkkaan ja kohta ei saa edes omaa nakkimukiaan näpeissään pitää, siihenkin lykätään soijaa! Suomen somaleja, vihreitä naisia ja homoja ei saa pilkata mutta heidän rakasta mestariaan kyllä. Kuvitelma johtunee siitä, että Halla-aho on saanut kaunaretoriikastaan tuomion, mutta Halla-ahon omat loukkaantumiset ja kantelut eivät ole olleet yhtä menestyksekkäitä.

En muuten ole huomannut muiden olevan sananvapauden rajoittamisen asialla kuin nimenomaan persujen. Senhän takia he ovat väleissä "MV-lehden" kanssa. Itse asiassa niiden omakaan lehti ei juuri eroa Mustamaalauksen Vimmasta, jonka valeuutisia niiden puheenjohtajakin jakaa Facebook-sivulleen kun ei muka tiedä, ettei MV ole luotettava lähde.

Kevät tuli jytky suli Teuvo sanoi uliuli. Oulupaniikki toi ainakin tilapäisen kannatuspiikin persuille, mutta kärkeen heillä ei ole enää mitään asiaa. SDP ja kokoomus kilpailevat ykkössijasta, keskustan kannatus on pudonnut. Muiden puolueiden kannatuksessa ei ole ollut suurempia heittoja, vihreät on neljän suurimman joukossa ollut vuoden 2017 puoluekokouksesta saakka. Jos verrataan edellisiin eduskuntavaaleihin, niin vihreille on tulossa suuri vaalivoitto ja persuille suuri romahdus, vaikka sekä persut että vasemmisto ovat tässä viime kuun aikana vähän kasvattaneet kannatustaan. Ilmeisesti ääripäät saavat voimaa toisistaan?

SDP:n vaalivoitto on tosiaan lähes selviö, eikä kokoomus ota tästä hallituksesta niin pahasti takkinsa kuin keskusta, joka luultavasti jää oppositioon nuolemaan haavojaan. Soini yritti aikoinaan pelata varman päälle ottamalla kevyemmän ulkoministerin salkun kantaakseen. Siinä vain kävi niin että puolue hajosi alta. Nykyisten perussuomalaisten kanssa ei kukaan halua tehdä yhteistyötä, mutta ei heitä mihinkään tarvitakaan. SDP, kokoomus ja vihreät voivat ihan hyvin muodostaa hallituksen. Rinne selvinnee jotenkin pääministerin hommasta, Orpo on jo osoittanut olevansa kykenevä valtiovarainministeriksi, ja Haavistoa parempaa ulkoministeriä on vaikea edes kuvitella. RKP:lle käy kaikki kunhan se on myös ruotsiksi, ja Li Andersson olisi varmaan ihan hyvä kulttuuriministeri. Ei niin hyvä kuin Claes Andersson aikoinaan, mutta kuka olisi.

]]>
43 http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270222-seksuaalirikokset-maahanmuuttovastaisuuden-keppihevosena#comments Antti Rinne ja maahanmuutto EU ja maahanmuuttopolitiikka Islam Pekka Haavisto Seksuaaalirikokset Sun, 24 Feb 2019 07:55:09 +0000 Mika Lamminpää http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270222-seksuaalirikokset-maahanmuuttovastaisuuden-keppihevosena
Välimeren hukkumiset voitaisiin lopettaa, jos haluttaisiin http://ilkkah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269215-valimeren-hukkumiset-voitaisiin-lopettaa-jos-haluttaisiin <p>Saska Saarikosken <a href="https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005992036.html">kolumni</a> on puhuttanut tänään somessa. Muun muassa sisäministeri Kai Mykkänen otti asiaan kantaa.</p><p>Välimeren hukkumiset olisivat estettävissä, jos vain haluttaisiin. Australia on lopettanut vastaavat hukkumiset täysin omilla merialueillaan.</p><p>Ratkaisu olisi se, että&nbsp;Välimeren ylittäjät palautetaan takaisin Afrikkaan tai pakolaisleireille. Tämä poistaa insentiivin ylittää meri, jolloin meren ylittäminen käytännössä loppuu kokonaan. Koska ylittämisyritykset loppuvat, silloin ei ole enää edes ketään, joita palauttaa takaisin Afrikkaan/pakolaisleireille. Koko ongelma vain katoaa pois.</p><p>Mykkäsen ehdotus ei toimi, koska nuo suunnitellut turvapaikanhakukeskukset täyttyisivät nopeasti hakijoista ja hakijoita olisi aina enemmän, kuin voitaisiin Eurooppaan ottaa. Niihin tulijoita olisi aina paljon enemmän, kuin lähtijöitä. Eikä näitä turvapaikanhakukeskuksia kyetä, eikä ole kyetty, edes perustamaan.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Saska Saarikosken kolumni on puhuttanut tänään somessa. Muun muassa sisäministeri Kai Mykkänen otti asiaan kantaa.

Välimeren hukkumiset olisivat estettävissä, jos vain haluttaisiin. Australia on lopettanut vastaavat hukkumiset täysin omilla merialueillaan.

Ratkaisu olisi se, että Välimeren ylittäjät palautetaan takaisin Afrikkaan tai pakolaisleireille. Tämä poistaa insentiivin ylittää meri, jolloin meren ylittäminen käytännössä loppuu kokonaan. Koska ylittämisyritykset loppuvat, silloin ei ole enää edes ketään, joita palauttaa takaisin Afrikkaan/pakolaisleireille. Koko ongelma vain katoaa pois.

Mykkäsen ehdotus ei toimi, koska nuo suunnitellut turvapaikanhakukeskukset täyttyisivät nopeasti hakijoista ja hakijoita olisi aina enemmän, kuin voitaisiin Eurooppaan ottaa. Niihin tulijoita olisi aina paljon enemmän, kuin lähtijöitä. Eikä näitä turvapaikanhakukeskuksia kyetä, eikä ole kyetty, edes perustamaan.

 

]]>
17 http://ilkkah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269215-valimeren-hukkumiset-voitaisiin-lopettaa-jos-haluttaisiin#comments EU ja maahanmuuttopolitiikka Thu, 07 Feb 2019 15:29:01 +0000 Ilkka Huotari http://ilkkah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269215-valimeren-hukkumiset-voitaisiin-lopettaa-jos-haluttaisiin
Tuhkasta nousee toivo http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268275-tuhkasta-nousee-toivo <p>&quot;Tänä aamuna maailma on tomua ja tuhkaa, mutta ei toivosta tyhjä.&quot; (<strong>Emmi Itäranta</strong>: <em>Teemestarin kirja</em>, 2012)</p><p>Toissa vuonna kukaan ei vielä puhunut mitään muoviongelmasta. Nyt kaikki kierrättävät. Ja niin karua luettavaa kuin IPCC:n ilmastoraportti olikin, se sentään herätti ihmiset vaatimaan päättäjiltä ja myös itseltään jotain. On täysin mahdollista rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Tänä keväänä on sekä eduskuntavaalit että EU-vaalit. Näistä molemmista tulee ilmastovaalit.</p><p>Varsinaissuomalaisena vihreänä olen tosi iloinen meidän upeista eduskuntavaaliehdokkaista: <strong>Saara Ilvessalo, Elina Rantanen, Niina&nbsp; Ratilainen, Tuomo Liljenbäck, Ville Savonlahti</strong>... toinen toistaan fiksumpia tyyppejä riittää. <strong>Ville Niinistön</strong> poisjääminen harmitti alkuun, mutta ei enää, kun mies lupautui eurovaaliehdokkaaksi.</p><p>&rdquo;Ilmastonsuojelun ja hyvinvointivaltion yhdistelmä on visio johon Suomen ja EU:n pitäisi tähdätä. EU:n pitää olla tavallisten ihmisten puolella&rdquo;, Niinistö sanoi Vihreän Langan haastattelussa.</p><p><a href="https://www.vihrealanka.fi/juttu/ville-niinist%C3%B6-pyrkii-europarlamenttiin-tavoitteena-ilmastonsuojelun-ja-hyvinvointivaltion?fbclid=IwAR1RQoX3pwZbxqhan9-iH7bTcGMzE20A-QqOxQ5HuICMy7rFxA3ciIPVIic" title="https://www.vihrealanka.fi/juttu/ville-niinist%C3%B6-pyrkii-europarlamenttiin-tavoitteena-ilmastonsuojelun-ja-hyvinvointivaltion?fbclid=IwAR1RQoX3pwZbxqhan9-iH7bTcGMzE20A-QqOxQ5HuICMy7rFxA3ciIPVIic">https://www.vihrealanka.fi/juttu/ville-niinist%C3%B6-pyrkii-europarlamen...</a></p><p>Jotkut ovat puhuneet tulevista vaaleista myös maahanmuuttovaaleina, mutta siihen en oikein jaksa uskoa. Ovathan eläkejärjestöjen johtajat kyllä muistuttaneet siitä tosiasiasta, että eläkkeiden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa pitäisi työperäisen maahanmuuton kasvaa kaksinkertaiseksi nykyisestä, kun ei Suomeen väkeä oikein muuten tule. Tämä tuntuu kuitenkin varmaan useimmista liian kaukaiselta huolenaiheelta, ja eihän se toki niin akuutti ongelma ole kuin ilmaston lämpeneminen. Ja ihmiskunta on todellisten ongelmien ratkaisemisessa ennenkin ollut ripeä. Ei enää puhuta otsonikadosta eikä happosateista, ne ongelmat on selätetty. Monista aikaisemmin tappavista taudeista puhumattakaan.&nbsp;Maailma on parempi paikka kuin koskaan: ihmiset elävät terveempinä ja pitempään, ovat vauraampia ja koulutetumpia, sotivat vähemmän ja tekevät väkivaltarikoksia vähemmän. Ne jotka puhuvat vanhoista hyvistä ajoista eivät tiedä mistä puhuvat. Ei 1970-luvussa ole mitään mitä kaipaisin takaisin. No, <strong>Stevie Wonder</strong>, Abba, Queen ja <strong>David Bowie</strong> olivat toki hyviä, mutta osataan sitä vieläkin, vaikka setä ei enää kaikissa nykyajan kotkotuksissa perässä pysy.</p><p>Oulun seksuaalirikokset ovat järkyttäneet meitä kaikkia. Valitettavasti jotkut käyttävät tätä poliittisena keppihevosena ja pyrkivät valeuutisia levittämällä torppaamaan arvokasta kotouttamistyötä. Tällaisen mustamaalauksen kohteeksi ovat joutuneet esimerkiksi Oulussa toimivan Vuolle Setlementti ry:n työntekijät.</p><p>&quot;On esimerkiksi valheellisesti levitetty tietoa, että päiväkotivierailuilla olleita ihmisiä olisi nyt epäiltynä näistä rikoksista. Tämä ei pidä paikkansa&quot;, Oulussa toimivan Vuolle Setlementti ry:n toiminnanjohtaja <strong>Jussi Kemppainen</strong> sanoi Turun Sanomien haastattelussa (TS 23.1.2019).</p><p>Erilaiset vierailut ovat Kemppaisen mukaan tärkeä osa kotouttamistoimenpiteitä ja ne järjestetään aina sovitusti ja pienissä ryhmissä Opiskelijoiden lisäksi mukana on Vuolteen omia työntekijöitä.</p><p>&quot;Vierailut on rakennettu siten, että ihmiset voivat tutustua ihmisiin puolin jos toisin. Niiden tärkein tehtävä on tukea kaksisuuntaista kotoutumista&quot;, Kemppainen kertoo.</p><p>Kotouttamistoimenpiteiden aikana maahanmuuttajille etsitään jatkuvasti muun muassa harrastusmahdollisuuksia, joiden kautta kantasuomalaiset ja maahan muuttaneet ulkomaalaiset voisivat kohdata toisiaan ja luoda tavallisia ihmissuhteita ja sosiaalista verkostoa. Päämääränä on, että maassa asuvat ulkomaalaiset eivät viettäisi aikaansa vain keskenään. Mikäs sen parempaa.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> "Tänä aamuna maailma on tomua ja tuhkaa, mutta ei toivosta tyhjä." (Emmi Itäranta: Teemestarin kirja, 2012)

Toissa vuonna kukaan ei vielä puhunut mitään muoviongelmasta. Nyt kaikki kierrättävät. Ja niin karua luettavaa kuin IPCC:n ilmastoraportti olikin, se sentään herätti ihmiset vaatimaan päättäjiltä ja myös itseltään jotain. On täysin mahdollista rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Tänä keväänä on sekä eduskuntavaalit että EU-vaalit. Näistä molemmista tulee ilmastovaalit.

Varsinaissuomalaisena vihreänä olen tosi iloinen meidän upeista eduskuntavaaliehdokkaista: Saara Ilvessalo, Elina Rantanen, Niina  Ratilainen, Tuomo Liljenbäck, Ville Savonlahti... toinen toistaan fiksumpia tyyppejä riittää. Ville Niinistön poisjääminen harmitti alkuun, mutta ei enää, kun mies lupautui eurovaaliehdokkaaksi.

”Ilmastonsuojelun ja hyvinvointivaltion yhdistelmä on visio johon Suomen ja EU:n pitäisi tähdätä. EU:n pitää olla tavallisten ihmisten puolella”, Niinistö sanoi Vihreän Langan haastattelussa.

https://www.vihrealanka.fi/juttu/ville-niinist%C3%B6-pyrkii-europarlamenttiin-tavoitteena-ilmastonsuojelun-ja-hyvinvointivaltion?fbclid=IwAR1RQoX3pwZbxqhan9-iH7bTcGMzE20A-QqOxQ5HuICMy7rFxA3ciIPVIic

Jotkut ovat puhuneet tulevista vaaleista myös maahanmuuttovaaleina, mutta siihen en oikein jaksa uskoa. Ovathan eläkejärjestöjen johtajat kyllä muistuttaneet siitä tosiasiasta, että eläkkeiden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa pitäisi työperäisen maahanmuuton kasvaa kaksinkertaiseksi nykyisestä, kun ei Suomeen väkeä oikein muuten tule. Tämä tuntuu kuitenkin varmaan useimmista liian kaukaiselta huolenaiheelta, ja eihän se toki niin akuutti ongelma ole kuin ilmaston lämpeneminen. Ja ihmiskunta on todellisten ongelmien ratkaisemisessa ennenkin ollut ripeä. Ei enää puhuta otsonikadosta eikä happosateista, ne ongelmat on selätetty. Monista aikaisemmin tappavista taudeista puhumattakaan. Maailma on parempi paikka kuin koskaan: ihmiset elävät terveempinä ja pitempään, ovat vauraampia ja koulutetumpia, sotivat vähemmän ja tekevät väkivaltarikoksia vähemmän. Ne jotka puhuvat vanhoista hyvistä ajoista eivät tiedä mistä puhuvat. Ei 1970-luvussa ole mitään mitä kaipaisin takaisin. No, Stevie Wonder, Abba, Queen ja David Bowie olivat toki hyviä, mutta osataan sitä vieläkin, vaikka setä ei enää kaikissa nykyajan kotkotuksissa perässä pysy.

Oulun seksuaalirikokset ovat järkyttäneet meitä kaikkia. Valitettavasti jotkut käyttävät tätä poliittisena keppihevosena ja pyrkivät valeuutisia levittämällä torppaamaan arvokasta kotouttamistyötä. Tällaisen mustamaalauksen kohteeksi ovat joutuneet esimerkiksi Oulussa toimivan Vuolle Setlementti ry:n työntekijät.

"On esimerkiksi valheellisesti levitetty tietoa, että päiväkotivierailuilla olleita ihmisiä olisi nyt epäiltynä näistä rikoksista. Tämä ei pidä paikkansa", Oulussa toimivan Vuolle Setlementti ry:n toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen sanoi Turun Sanomien haastattelussa (TS 23.1.2019).

Erilaiset vierailut ovat Kemppaisen mukaan tärkeä osa kotouttamistoimenpiteitä ja ne järjestetään aina sovitusti ja pienissä ryhmissä Opiskelijoiden lisäksi mukana on Vuolteen omia työntekijöitä.

"Vierailut on rakennettu siten, että ihmiset voivat tutustua ihmisiin puolin jos toisin. Niiden tärkein tehtävä on tukea kaksisuuntaista kotoutumista", Kemppainen kertoo.

Kotouttamistoimenpiteiden aikana maahanmuuttajille etsitään jatkuvasti muun muassa harrastusmahdollisuuksia, joiden kautta kantasuomalaiset ja maahan muuttaneet ulkomaalaiset voisivat kohdata toisiaan ja luoda tavallisia ihmissuhteita ja sosiaalista verkostoa. Päämääränä on, että maassa asuvat ulkomaalaiset eivät viettäisi aikaansa vain keskenään. Mikäs sen parempaa.

 

]]>
10 http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268275-tuhkasta-nousee-toivo#comments Eduskuntavaalit EU ja maahanmuuttopolitiikka Ilmaston lämpeneminen IPCC Ville Niinistö Wed, 23 Jan 2019 17:31:00 +0000 Mika Lamminpää http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268275-tuhkasta-nousee-toivo
Vastuuta maahanmuuttopolitiikkaan, ei sinisilmäisyydelle! http://tapanimaki1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268236-vastuuta-maahanmuuttopilitiikkaan <p>Asiat eivät ole kunnossa, jos Suomesta haetaan turvaa ja sitten itse aiheutetaan turvattomuutta. Oulun raiskaustapaukset ovat nostaneet pintaan paljon aiheellisia kysymyksiä. Tällainen toiminta ei saa päästä leviämään, vaikka en todellakaan usko Oulun olevan ainut kaupunki, jossa lasten ja nuorten saalistusta on tehty. Uskon, että tämä on vain jäävuoren huippu.</p><p>Seksuaaliset hyväksikäytöt jäävät helposti piiloon häpeän takia. Etenkin lapset ja nuoret päättävät usein salata tapahtuneen lähipiiriltään, koska heitä on uhkailtu tai he eivät muista syistä uskalla kertoa asiasta.</p><p>Meidän tulisi puuttua tähän lisäämällä vanhempien tietoisuutta erilaisista sosiaalisen median viestipalveluista, jotta he osaisivat kysyä oikeita kysymyksiä ja valvoa sovellusten turvallista käyttöä. Koulun, kodin ja viranomaisten yhteistyötä on lisättävä. On selvää, että poliisi ja muut viranomaiset tarvitsevat enemmän resursseja.</p><p>Oulun järkyttävistä seksuaalirikoksista epäillyt ovat turvapaikanhakijataustaisia. Nyt kaikki eduskuntaryhmät kyllä vaativat kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan, joka olisi pitänyt tehdä aikaa sitten. Vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa arvosteltiin ja vähäteltiin tosiasioita.</p><p>Paasausta käydään nytkin ihmisoikeuksista, mutta uhrien oikeuksiin ei juurikaan osata sanoa mitään. Rehellisyys ja vastuu ovat asioita, joita ei saa koskaan jättää sivuun. Suomen rajoja on valvottava. Vääristettyä ihmisoikeutta on se, jos Suomessa annetaan turvaa pahantekijöille ja annetaan näin hyväksikäytölle ja sinisilmäisyydelle sijaa.</p><p>Parasta olisi löytää eurooppalainen ratkaisu, joka perustuu EU:n ulkorajoilla sijaitseviin vastaanottokeskuksiin. Euroopan tason ratkaisua odotellessa meidän täytyy tehdä toimia myös kansallisella tasolla. Vakaviin rikoksiin syyllistyneiltä kaksoiskansalaisilta on voitava perua Suomen kansalaisuus. Ylipäänsä kansalaisuuden, karkotusten ja palautusten ehtoja on tarkistettava.</p><p>Eduskunnassa on myös käsittelyssä rangaistuspolitiikan kiristämispaketti, joka sisältää kiristyksiä alaikäisiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa. Tämä ei yksin riitä. Tietyistä kulttuureista tulevat eivät näytä sopeutuvan Suomen yhteiskuntajärjestelmään. Turvallisuus on perusasia, jos se järkkyy, järkkyy koko yhteiskunta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Asiat eivät ole kunnossa, jos Suomesta haetaan turvaa ja sitten itse aiheutetaan turvattomuutta. Oulun raiskaustapaukset ovat nostaneet pintaan paljon aiheellisia kysymyksiä. Tällainen toiminta ei saa päästä leviämään, vaikka en todellakaan usko Oulun olevan ainut kaupunki, jossa lasten ja nuorten saalistusta on tehty. Uskon, että tämä on vain jäävuoren huippu.

Seksuaaliset hyväksikäytöt jäävät helposti piiloon häpeän takia. Etenkin lapset ja nuoret päättävät usein salata tapahtuneen lähipiiriltään, koska heitä on uhkailtu tai he eivät muista syistä uskalla kertoa asiasta.

Meidän tulisi puuttua tähän lisäämällä vanhempien tietoisuutta erilaisista sosiaalisen median viestipalveluista, jotta he osaisivat kysyä oikeita kysymyksiä ja valvoa sovellusten turvallista käyttöä. Koulun, kodin ja viranomaisten yhteistyötä on lisättävä. On selvää, että poliisi ja muut viranomaiset tarvitsevat enemmän resursseja.

Oulun järkyttävistä seksuaalirikoksista epäillyt ovat turvapaikanhakijataustaisia. Nyt kaikki eduskuntaryhmät kyllä vaativat kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan, joka olisi pitänyt tehdä aikaa sitten. Vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa arvosteltiin ja vähäteltiin tosiasioita.

Paasausta käydään nytkin ihmisoikeuksista, mutta uhrien oikeuksiin ei juurikaan osata sanoa mitään. Rehellisyys ja vastuu ovat asioita, joita ei saa koskaan jättää sivuun. Suomen rajoja on valvottava. Vääristettyä ihmisoikeutta on se, jos Suomessa annetaan turvaa pahantekijöille ja annetaan näin hyväksikäytölle ja sinisilmäisyydelle sijaa.

Parasta olisi löytää eurooppalainen ratkaisu, joka perustuu EU:n ulkorajoilla sijaitseviin vastaanottokeskuksiin. Euroopan tason ratkaisua odotellessa meidän täytyy tehdä toimia myös kansallisella tasolla. Vakaviin rikoksiin syyllistyneiltä kaksoiskansalaisilta on voitava perua Suomen kansalaisuus. Ylipäänsä kansalaisuuden, karkotusten ja palautusten ehtoja on tarkistettava.

Eduskunnassa on myös käsittelyssä rangaistuspolitiikan kiristämispaketti, joka sisältää kiristyksiä alaikäisiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa. Tämä ei yksin riitä. Tietyistä kulttuureista tulevat eivät näytä sopeutuvan Suomen yhteiskuntajärjestelmään. Turvallisuus on perusasia, jos se järkkyy, järkkyy koko yhteiskunta.

]]>
0 http://tapanimaki1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268236-vastuuta-maahanmuuttopilitiikkaan#comments EU ja maahanmuuttopolitiikka Wed, 23 Jan 2019 06:06:37 +0000 Tapani Mäki http://tapanimaki1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268236-vastuuta-maahanmuuttopilitiikkaan
Hallittu maahanmuutto http://seppokapanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268086-hallittu-maahanmuutto <p>Hallittu maahanmuutto.</p><p>&nbsp;</p><p>Henkilökohtaisen kokemukseni perustella tiedän mikä on maahanmuutto. Olin itse 12 vuotias, kun muutimme Suomeen perheeni kanssa Itä-Karjalasta. Kasvoin tavallisessa perheessä, jossa lääkäri-äiti ja isä- lehtitoimittaja. Elettiin historiallisia hetkiä vuonna 1990, jolloin presidentti Mauno Koivisto linjasi, että inkerinsuomalaisia kohdellaan meillä paluumuuttajina. Käynnistyi muuttoliike, jonka myötä Suomeen tuli melkein 35 000 ihmistä. Äitini juuret ovat Suomesta ja hänen kotikieli oli suomi. Vaarini oli sotaveteraani, sota-aikana oli Suomen armeijassa.</p><p>Maahanmuutolle on olemassa erilaisia syitä ja edellytyksiä, kuten: työ, opiskelu, perheenyhdistäminen, paluumuuttajat, turvapaikkahakijat, pakolaiset, kiintiöpakolaiset jne.</p><p>Maahanmuutto politikamme ei ole entisillä, koska systeemiä väärinkäytetään. Ei tulisi mennä kuitenkaan kaikkien maahanmuuttajien leimaamiseen joidenkin tekemien rikosten vuoksi.</p><p>Meidän pitäisi auttaa niitä, jotka ovat OIKEASTI hädässä. Järjestelmämme hyväksikäyttäjät ja rikolliset on käännettävä mahdollisimman nopeasti takaisin.</p><p>Maahanmuutajien kotoutumisen tulee olla ohjattua, myös nopea integraatio suomalaiseen yhteiskuntaan on kaikkien meidän etu. Turvapaikkahakijoiden eristäytymisen ehkäisy on tärkeää.</p><p>Kotouttamisohjelmat ovat tehokas apu maahanmuuttajien koulutukseen ja jatkossa työllistymiseen.</p><p>Alaikäisille maahanmuutto olisi parasta&nbsp; perheen kanssa, jotta perhesidet säilyvät ja lapset ja nuoret saavat perhetukea, mikä voi ehkäistä sosiaaliset ja jopa psyykkiset ongelmat.&nbsp;</p><p>Tässä ovat sinisten selkeät toimenpide-ehdotukset:</p><p>&nbsp;kansainvälisten sopimusten (mm. YK:n pakolaissopimuksen) uudelleen arviointi</p><p>&ndash; törkeisiin rikoksiin tuomittujen palauttaminen riippumatta kohdemaasta</p><p>&ndash; turvallisesta maasta saapuvien palauttaminen tulomaahan (Dublin-asetuksen kunnioittaminen)</p><p>perustuslain säätämisjärjestyksessä muutettava törkeistä seksuaalirikoksista tuomion saaneiden käännytyspäätöksen saaneen palauttaminen myös maihin, joissa ei ole turvallista</p><p>&ndash; perustuslain 9 &sect; = palautuskielto</p><p>turvapaikkahakemusten käsittely EU:n ulkopuolelle, myönnetyt turvapaikat ensi sijassa haavoittuvammassa oleville kuten naisille ja lapsille</p><p>&ndash; tuetaan Ranskan aloitetta</p><p>Itävallan, Tanskan ja Norjan malli</p><p>&ndash; valmiuslain muuttaminen siihen tilanteeseen, että turvapaikan hakijoiden määrä ylittää kansallisesti asetetun rajan</p><p>käännytyspäätöksen saaneet pidettävä suljetuissa keskuksissa</p><p>&nbsp;käännytyspäätöksen saaneiden poistamisen tehostaminen</p><p>&ndash; kytkeminen kehitysyhteistyöhön</p><p>&ndash; tarvittaessa sopimus kolmannen osapuolen kanssa</p><p>&ndash; vapaaehtoisen paluun taloudellisen tuon kasvattaminen</p><p>Joskus aikaa ei ole ja silloin on kiirehdittävä, nyt on se tilanne Suomessa, tarttis pikaisesti tehdä muutokset!</p><p>Hallittu maahanmuutto on kaikkien meidän etu!</p><p><a href="http://www.seppokapanen.fi" title="www.seppokapanen.fi">www.seppokapanen.fi</a></p><p>#kapanen2019 #Hallittumaahanmuutto #maahanmutto #vaalit2019 #eduskuntavaalit @SeppoKapanen</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hallittu maahanmuutto.

 

Henkilökohtaisen kokemukseni perustella tiedän mikä on maahanmuutto. Olin itse 12 vuotias, kun muutimme Suomeen perheeni kanssa Itä-Karjalasta. Kasvoin tavallisessa perheessä, jossa lääkäri-äiti ja isä- lehtitoimittaja. Elettiin historiallisia hetkiä vuonna 1990, jolloin presidentti Mauno Koivisto linjasi, että inkerinsuomalaisia kohdellaan meillä paluumuuttajina. Käynnistyi muuttoliike, jonka myötä Suomeen tuli melkein 35 000 ihmistä. Äitini juuret ovat Suomesta ja hänen kotikieli oli suomi. Vaarini oli sotaveteraani, sota-aikana oli Suomen armeijassa.

Maahanmuutolle on olemassa erilaisia syitä ja edellytyksiä, kuten: työ, opiskelu, perheenyhdistäminen, paluumuuttajat, turvapaikkahakijat, pakolaiset, kiintiöpakolaiset jne.

Maahanmuutto politikamme ei ole entisillä, koska systeemiä väärinkäytetään. Ei tulisi mennä kuitenkaan kaikkien maahanmuuttajien leimaamiseen joidenkin tekemien rikosten vuoksi.

Meidän pitäisi auttaa niitä, jotka ovat OIKEASTI hädässä. Järjestelmämme hyväksikäyttäjät ja rikolliset on käännettävä mahdollisimman nopeasti takaisin.

Maahanmuutajien kotoutumisen tulee olla ohjattua, myös nopea integraatio suomalaiseen yhteiskuntaan on kaikkien meidän etu. Turvapaikkahakijoiden eristäytymisen ehkäisy on tärkeää.

Kotouttamisohjelmat ovat tehokas apu maahanmuuttajien koulutukseen ja jatkossa työllistymiseen.

Alaikäisille maahanmuutto olisi parasta  perheen kanssa, jotta perhesidet säilyvät ja lapset ja nuoret saavat perhetukea, mikä voi ehkäistä sosiaaliset ja jopa psyykkiset ongelmat. 

Tässä ovat sinisten selkeät toimenpide-ehdotukset:

 kansainvälisten sopimusten (mm. YK:n pakolaissopimuksen) uudelleen arviointi

– törkeisiin rikoksiin tuomittujen palauttaminen riippumatta kohdemaasta

– turvallisesta maasta saapuvien palauttaminen tulomaahan (Dublin-asetuksen kunnioittaminen)

perustuslain säätämisjärjestyksessä muutettava törkeistä seksuaalirikoksista tuomion saaneiden käännytyspäätöksen saaneen palauttaminen myös maihin, joissa ei ole turvallista

– perustuslain 9 § = palautuskielto

turvapaikkahakemusten käsittely EU:n ulkopuolelle, myönnetyt turvapaikat ensi sijassa haavoittuvammassa oleville kuten naisille ja lapsille

– tuetaan Ranskan aloitetta

Itävallan, Tanskan ja Norjan malli

– valmiuslain muuttaminen siihen tilanteeseen, että turvapaikan hakijoiden määrä ylittää kansallisesti asetetun rajan

käännytyspäätöksen saaneet pidettävä suljetuissa keskuksissa

 käännytyspäätöksen saaneiden poistamisen tehostaminen

– kytkeminen kehitysyhteistyöhön

– tarvittaessa sopimus kolmannen osapuolen kanssa

– vapaaehtoisen paluun taloudellisen tuon kasvattaminen

Joskus aikaa ei ole ja silloin on kiirehdittävä, nyt on se tilanne Suomessa, tarttis pikaisesti tehdä muutokset!

Hallittu maahanmuutto on kaikkien meidän etu!

www.seppokapanen.fi

#kapanen2019 #Hallittumaahanmuutto #maahanmutto #vaalit2019 #eduskuntavaalit @SeppoKapanen

]]>
4 http://seppokapanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268086-hallittu-maahanmuutto#comments Alaikäiset maahanmuuttajat EU ja maahanmuuttopolitiikka EU ja pakolaiset Hallittu maahanmuutto Laittomat pakolaiset Sun, 20 Jan 2019 14:08:57 +0000 Seppo Kapanen http://seppokapanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268086-hallittu-maahanmuutto